Imparatia lui Dumnezeu

Imparatia lui Dumnezeu

DANIEL 2,44
A. BIBLIA VORBEŞTE DESPRE EXISTENŢA ÎN UNIVERS A DOUĂ ÎMPĂRĂŢII POTRIVNICE:
ÎMPĂRĂŢIA LUI DUMNEZEU
1. Împărăţia lui Satana:
a. El a pretins că împărăţia acestei lumi îi aparţine pe motivul că acestea i-au fost date lui – Luca 4,4-6
b. Domnul nostru a admis faptul că Satanaa are o împărăţie – Mat. 12,26
c. Aceasta este împărăţia întunericului Col. 1,23.
d. Hristos a vorbit despre „prinţul acestei lumi” Ioan 12,31; 15,11.
2. Împărăţia lui Dumnezeu:
a. Este domeniul în care Dumnezeu este Rege şi asupra căruia El deţine controlul în problemele omenirii -Isa. 52,7; Ps. 22,28.
b. Pentru că Dumnezeu este Acela care guvernează peste naţiuni – Dan. 2,21,44; 4,17; Ps. 22,28.
c. Lucifer s-a instalat la conducerea naţiunilor acestei lumi, uzând de înşelăciune, amăgind pe Adam şi Eva să păcătuiască împotriva Creatorului lor. – Luca 4, 1-6. Rom. 6,16; Gen. 3,1-6.
B. PRINCIPIUL ÎMPĂRĂŢIEI LUI DUMNEZEU
1. Este o dublă împărăţie:
a. În prezent este împărăţia harului
b. Aceasta ia fiinţă în inimă – Luca 17,20.21; Col. 1,27.
2. Această fază din cadrul Împărăţiei lui Dumnezeu a fost instituită de îndată ce Adam şi Eva au căzut victime lui Satana:
a. Întâia făgăduinţă – Geneza 3,17
b. Harul a devenit nădejdea întregului neam omenesc căzut în păcat – Tit 2,11; Rom. 5,12-19; Ef. 2,7-8.
3. Toţi credincioşii din toate veacurile au fost supuşi împărăţiei Harului:
a. Pavel învaţă acest adevăr- Tit 2,11. Efes. 2,7.8; Rom. 5,12-18.
b. Biblia este plină de menţiuni în legătură cu subiectul Împărăţiei harului – Gen. 6,8; Ier. 32,2; Ex. 33,12.16; Zah. 4,8.
c. Acest moment sau perioadă din cadrul împărăţiei Lui Dumnezeu îi pregăteşte pe supuşi pentru a deveni membri ai împărăţiei slavei – Mat. 1,21; Fapte 4,12; Ioan 3,16.
d. Aceasta constă în dezvoltarea caracterului nostru pentru a fi potrivit pentru primirea slavei – Mat. 5,5; Apoc. 19,7; 2 Cor.  3,18.
4. Împărăţia harului este simbolizată de:
a. Sămânţa aruncată în pământ – Marcu 4,26.
b. Grăuntele de muştar – Marcu 4,31.
c. Aluatul pe care o femeie l-a pus în trei măsuri de făină – Luca 13,21.
C. SOLIA ÎMPĂRĂŢIEI
1. A fost adusă la cunoştinţa primilor noştri părinţi:
a. Sămânţa făgăduită – Gen. 3,15.
b. Evangheliştii de dinainte de potop au proclamat această solie
(1) Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam a predicat această solie – Iuda 14,15.
(2) Set a predicat această solie – Gen. 4,26.
(3) Noe a vestit această solie – 2 Petru 2,5.
2. Patriarhii au predicat Evanghelia împărăţiei:
a. Avraam – Gen 18,17-19; Gal 3,8.
b. Isaac şi Iacob au ridicat altare pentru Domnul, simbolizând credinţa lor în împărăţia lui Dumnezeu – Gen. 35,1; Evr. 11,14-18.
3. Evanghelia împărăţiei este centrată în jurul persoanei Domnului nostru Isus Hristos:
a. Este numită „Evanghelia lui Hristos” – Rom. 1,16.
b. Numai El singur poate aduce la îndeplinire împărăţia lui Dumnezeu – Fapte 4,12; Luca 23,42- 44.
c. El este acela care ne învaţă să ne rugăm „Vie împărăţia Ta” – Mat. 6,9-11.
d. Atunci când îl primim pe Domnul Isus în inimilor noastre, El îşi aşază acolo tronul Său. Inima noastră devine scaunul Împăratului Împăraţilor şi Domnului Domnilor – Col. 1,27; Efes. 3,17.
4. Şapte condiţii obligatorii pentru a putea intra în Împărăţia lui Dumnezeu:
a. „Trebuie să vă naşteţi din nou” – Ioan 3,3-9.
b. Trebuie ca El să creascăşi eu să mă micşorez – Ioan 3,30.
c. Trebuie să ne închinăm Tatălui în duh şi în adevăr – Ioan 4,22,23.
d. Trebuie să împlinim tot ceea ce a poruncit Domnul Num. 23,26.
e. Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos – 2 Cor. 5,10.
f. În împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri – Fapte 14,22.
g. Trebuie să avem încredere că Dumnezeu Îşi va ţine Cuvântul Său faţă de toţi aceia care umblă pe căile Sale – Evr. 11,6.
Acestea constituie câteva condiţii obligatorii care jalonează drumul către împărăţia lui Dumnezeu.
Sursa: www.cercetatiscripturile.org