Imparatia lui Isus Hristos

Imparatia lui Isus Hristos

.
Ioan 18,36.37
A. DOMNUL NOSTRU NE DĂ ASIGURAREA CĂ EL ESTE UN ÎMPĂRAT.
ÎMPĂRĂŢIA LUI ISUS HRISTOS
1. Ioan 18,36,37; Mat. 22,1.
2. Că El are o împărăţie: Luca 16,28; 22,30; Ioan 1,49; 12;13.
3. Biblia Îl descrie ca fiind „Împăratul Împăraţilor şi Domnul Domnilor” .
a. Pentru că lumea cu tot ce este în ea a fost făcută de El şi pentru El – Col. 1,14-17; Evr. 1,3.8.9.
b. El este moştenitorul de drept al Universului – Evr. 1,1- 6; Mat. 21,38; Ps. 2,6-12.
4. El ne dă asigurarea că unul din considerentele pentru care El S-a întors la Tatăl Său a fost acela de a primi o împărăţie: Luca 19,12; Dan. 7,14.
5. El a fost uns Rege: Evrei 1,8; Ps. 24,1-10.
6. El este Împăratul slavei:
a. Pentru că a fost biruitor în luptăşi mâna Sa cea dreaptă a fost aceea care I-a dat biruinţă deplină.
b. El l-a înfrânt pe Lucifer în ceruri şi l-a înfrânt pe pământ – Apoc. 12,7,8; Luca 4,1-11; Mat. 4,1-9.
B. NATURA ÎMPĂRĂŢIEI LUI ISUS HRISTOS.
1. Nu este din lumea aceasta. Aceasta înseamnă că Împărăţia Sa nu constituie rezultatul războiului şi al vărsării de sânge: Ioan 6,15; 18,36.
2. Împărăţiile lumii acesteia se bazează pe folosirea forţei fizice: Dan. 2,7.8; Ioan 5,19
3. Împărăţia Lui se bazează :
a. Pe dragoste – Ioan 13,1-3; Osea 11,4.
b. Neprihănire veşnică – Evr. 1,8.9; 2 Petru 3,13; Isa. 15,5.
4. Supuşii Împărăţiei Sale:
a. Cei blânzi de pa pământ – Mat. 5,5; Ps. 11,5.
b. Cei biruitori – Apoc. 21,7.
c. Cei credincioşi – Mat. 25, 31-34.
d. Cei care vor răbda până la sfârşit – Mat. 24,12.
e. Aceia care păzesc poruncile Sale – Apoc. 14,12; 22,14.
f. Cei care sunt născuţi din nou – Ioan 3,1-9; 2 Cor. 5,17.
5. Teritoriul împărăţiei Sale:
a. Pământul făcut din nou – 2 Pet. 3,13; Evr. 12,28; Isa. 65,17; 66,22.
b. Blestemul care a stăpânit pe  pământ din pricina păcatului va fi îndepărtat pentru totdeauna. Compară Gen. 3,17 cu Apoc. 22,3.
c. Împărăţia Sa va fi domnia păcii din veşnicie în veşnicie.
C. VEI FI ŞI TU ACOLO?
1. Mulţi vor căuta să intre acolo dar nu vor fi în stare / dar nu vor putea: Mat. 7,13,14; Luca 13,22-27.
2. În momentul acesta ei preferă să rămână pe calea cea largă: Mat. 7,13.14.
3. Ei nu sunt dispuşi să plătească preţul Împărăţiei Domnului Isus Hristos. Exemple:
a. Tânărul cel bogat – Mat. 19,16-19.
b. Cei poftiţi la ospăţ – Luca 14,16-32.
4. Şapte condiţii speciale pentru a fi cetăţeni ai împărăţiei Lui Hristos:
a. Primirea Lui Hristos ca pe Mântuitorul nostru personal – Ioan 3,16; 8,31-36; Luca 23,42-44.
b. Trebuie să fim născuţi din nou – Ioan 3,1-9; 1 Ioan 5,1-6.
c. Trebuie să aducem roadele împărăţiei – Mat. 21,43.
d. Trebuie să implorăm voia Tatălui nostru care este în ceruri – Mat. 7,21-26; Apoc. 22,14.
e. Curăţia inimii este un imperativ – 1 Ioan 3,1-6; Apoc. 19,27; Mat. 5,8.
f. Trebuie să fim biruitori – Apoc. 21,7.8.
g. Să păzim poruncile lui Dumnezeu – 1 Ioan 2,4-7; Mat. 5,17-19; Apoc. 12,17; 14,12.
5. Ajungerea noastră în Împărăţia lui Isus Hristos depinde de asemenea de dorinţa noastră de a fi acolo :
a. Unii pur şi simplu nu-şi doresc să ajungă acolo – Ioan 5,40; Luca 14,16-25.
b. Drumul este deschis înaintea tuturor – Ioan 14,6; Apoc. 22,17.
c. Invitaţia de a intra în împărăţia Lui Hristos stă încă în picioare; dacă nu vom răspunde, va fi numai din vina noastră.
Sursa: www.cercetatiscripturile.org