Imparatia si puterea lui Satana

Imparatia si puterea lui Satana

.
MATEI 12,26
A. UN STUDIU ATENT AL BIBLIEI DESCOPERĂ
1. Faptul că Satana are o împărăţie:
a. Acest lucru a fost admis de Fiul lui Dumnezeu – Luca 11,18
b. Satana a pretins cu îndrăzneală, înaintea Fiului lui Dumnezeu că toate împărăţiile lumii cu toată slava lor îi aparţin – Luca 4,5.6.
c. Domnul nostru l-a descris pe Satana ca fiind „prinţul acestei lumi” – Ioan 12,31; 14,30.
d. Pavel a scris despre „prinţul văzduhului” – Efes. 2,2.
2. Este important pentru noi săştim:
a. Că modul de a acţiona al naţiunilor arată de cele mai multe ori faptul că este determinat de intenţia lui Satana – Dan 7,1-17; Apoc. 12,1-17; 16,13.
b. De cele mai multe ori ele aduc la îndeplinire voia lui Satana – Ioan 8, 44; 1 Ioan 5,16-19; Apoc. 17,1-17.
B. ÎMPĂRĂŢIA ŞI PUTEREA LUI SATAN
1. Cum a devenit el stăpânul acestei lumi:
a. Prin minciuni, înşelătorie şi prefăcătorie.
b. Atunci când primii noştri părinţi au cedat împărăţia lor diavolului. Atunci când cedăm în viaţa noastră păcatului, îi dăm lui în stăpânire viaţa noastră, talentele noastre, influenţa şi toate lucrurile asupra cărora noi suntem stăpâni – Gen. 3,1-22; Rom. 6,16.
2. Satana îşi menţine (în continuare) autoritatea în această lume:
a. Prin copiii necredinţei – Evr. 3,12; Apoc. 21,8.
b. Dar unii devin robi ai păcatului şi astfel el îi foloseşte pentru a-şi aduce la îndeplinire lucrarea Sa – Mica 15,11-16.
c. Trebuie să reţinem acest aspect dacă vrem să înţelegem comportamentul neobişnuit al unor anumiţi oameni – Ioan 8,44; Marcu 5,1-14; Fapte 7,57.
3. Cel sau cea care îngenunchează în inima lui Satana devine o unealtăşi un supus al lui Satana şi al Împărăţiei lui:
a. Satana face un număr incalculabil de oameni robi voinţei sale – 2 Tim. 2,26.
b. Cât de trist e să constaţi că oamenii care se nasc spre a fi liberi devin robi ai lui Satana şi ai împărăţiei lui.
4. Semnalmentele împărăţiei
a. Este plină de întuneric – Luca 22,53; Efes. 5,11.
b. Practică dispreţul ca pe o artă – Gen. 3,1-3; 2 Cor. 11,13-14.
c. Agenţii lui Satana se afişează în haine de oaie. Matei 7,15; 23,27.
d. Lucrarea de primă importanţă o reprezintă opoziţia înverşunată faţă de legea lui Dumnezeu – Rom. 8,6.7; Ps. 94,20.
e. Înălţarea de sine este încă o altă caracteristică a împărăţiei lui. -Isa. 14,12-14; Ezech. 28,12.16.
f. Aceasta este unul din semnalmentele Anticristului Dan. 7,25; 2 Tes. 2,3-7; Apoc. 13,6.
g. Natura împărăţiei Lui este crima cu sânge rece – Ioan 8,44; 1 Pet. 5,8.
C. PRĂBUŞIREA DEFINITIVĂ A LUI SATAN ŞI A ÎMPĂRĂŢIEI LUI
1. Căderea lui definitivă a fost profetizată În grădina Edenului: Gen. 3,15.
a. Aceasta este unul din scopurile lucrării Fiului lui Dumnezeu – 1 Ioan 3,8; Gen 3,15; Rom. 16,20.
b. Hristos a venit pentru a lua înapoi împărăţia pe care a pierdut-o Adam prin păcătuire – Mica 4,8; Apoc 11,15.
2. Satana şi împărăţia lui va fi distrusă:
a. El împreună cu tovarăşii săi de rebeliune vor fi judecaţi de către sfinţi – 1 Cor. 6,1-3.
b. Ei vor fi întemniţaţi pentru o mie de ani – Apoc. 20,2.3; Isa. 24,21.22.
c. Dumnezeu îi va aduce înaintea judecăţii de pe urma – Ezec. 28,12-18.
d. Prăbuşirea lui definitivă va surveni la finele celor o mie de ani, când va fi aruncat în iazul de foc, acolo unde sunt fiare şi proorocul mincinos – Apoc. 19,20; 20,10.
e. În felul acesta se va sfârşi domnia păcatului; şi (apoi) va veni Domnia Dumnezeului nostru şi a Hristosului Său care va împărăţi veşnic – Dan 2,44-45.
f. Fărădelegea nu-şi va mai face apariţia a doua oară – Mal. 1,9; Apoc. 21,1-6.
g. Acest conflict între bine şi rău a început în ceruri – Apoc 12,7-12; şi se va sfârşi pe pământ biruinţa Fiului lui Dumnezeu, care ne-a iubit şi ne-a eliberat din împărăţia şi de sub puterea lui Satana – Col.1,13.
Sursa: www.cercetatiscripturile.org