În mâna Domnului !…

În mâna Domnului !…

Făgaduințele lui Dumnezeu ne aduc speranță în toate circumstanțele prin care trecem. Totdeauna Domnul a fost aproape de copiii Săi sprijinindu-i si incurajându-i, pentru că ei sunt singurul obiect al grijei, atenției și preocupării Sale. Biblia abundă în făgaduinte, oferite chiar unui popor îndaratnic și neascultător, cum a fost, cu perseverență, poporul Israel. Făgăduințele nu sunt oferite pentru vrednicia cuiva, ci acceptarea lor te va face vrednic.
Una din fagăduințele pline de lumina și putere este cea din Isaia 62:3: ”Vei fi o cunună stralucitoare în mâna Domnului, o legătură împarateasca în mâna Dumnezeului tău”.
În urmă cu câțiva ani, la o întâlnire de protocol din Timisoara, am dat mâna cu Regina Beatrix a Olandei. A fost un moment emotionant atunci, ocazie unica în viață. O strângere de mână și atât! Azi privesc la acest eveniment ca fiind de domeniul trecutului, poate că peste timp îl voi uita.
Cea mai mare veste este că fiecare dintre noi putem să fim ”în mâna Domnului”, nu a unui monarh trecător, muritor, ci a Suveranului Universului, nu pentru câteva clipe ci pentru veșnicie.
Ce pot face mâinile Domnului? Ce reprezintă ele?
În vechime, dar chiar și astazi, in popor era conceptia că suferința, boala, necazul, nenorocirea erau aduse de mâna lui Dumnezeu. Cei care treceau prin aceste situații, se considera că este dovada clară a dezaprobării lui Dumnezeu! Ce deformare a realități !
1. Mâinile Domnului sunt mâini ale binecuvântării. Hrana pe care El o binecuvintează poate sătura, fiindu-ne oferită cu îmbelșugare (Ioan 6:10-14). El ofera cea mai sănatoasă hrană, atât fizică, cât si spirituală. Cu binecuvântarea Lui urmașii Săi pot merge fără frică, pe drumurile prăfuite ale acestei lumi pentru a duce sperantă celor deznădăjuiți și bucurie celor intristați. (Luca 24:50-53) Cu binecuvantarea Lui ești bucuros să te implici în misiunea de salvare a celor pierduți.
2. Mâna Domnului scrie ”iertat” in dreptul numelui tău. Așa a ”scris” in dreptul Magdalenei, târâtă de fariseii acuzatori și aroganți in curtea templului (Ioan 6:2-11). Iar atunci când ești ”in mâna Domnului”, iertat, auzi in sufletul tău ecoul cuvintelor Lui: ”Du-te și să nu mai păcătuiești”. Invățătura Sa este împotriva harului ieftin. Mâna Lui poate scrie ”iertat”, deoarece a fost străpunsă ”pentru păcatele noastre” și zdrobită ”pentru fărădelegile noastre” (Isaia 53:5). El este Singurul care ne poate ierta de orice nelegiure (1 Ioan 1:9). În această experiență mergi prin credință si nu prin vedere . (Ioan 20:25)
3. Mâna Domnului este mâna atotputernică care ne scoate din dificultăți. Când îngrijorarile si dificultătile sunt gata să ne înece, când nu știm încotro s-o luăm, când străbatem cu teamă marea învolbutata a acestei lumi, putem auzi: ”nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău, Eu te întaresc,tot Eu îți vin în ajutor, Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare”, ”Caci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă si-ți zic: nu te teme de nimic, Eu îți vin in ajutor” (Isaia 41:10.13).
4. Mâinile Lui sunt mâini ale păcii, liniștei, siguranței si încrederii. Mâna Lui potolește orice furtună (Marcu 4:35-41). Pot veni în viața personală, in viața de familie sau poate chiar in biserică evenimente tulburătoare, care vor distruge liniștea. Daca suntem în mâna Lui, ura, răutatea, neânțelegerea, egoismul și viciul vor fi îndepartate. Pacea Sa va umple sufletul care a fost răvășit și tulburat de resentimente și prejudecăți. Când ești în mâna Sa, evenimente precum: decesul cuiva drag, vestea unei boli incurabile, pierderea locului de muncă, dezamăgirile din partea celor în care ai investit încredere, toate acestea vor fi trecute mult mai bine.
5. Mâinile Lui sunt mâini ale vindecării. Orbii, leproșii, paratiticii, surzii sau mutii erau vindecați de mâna Lui. Și astăzi El asteaptă să aduca vindecare la corp si suflet pentru cei ce se incred in ajutorul Său. Dacă nu vezi si nu auzi strigătul multimilor din jurul tău, dacă nu vorbești când ar trebui să vorbești și dacă nu mergi la sufletele care au nevoie de ajutor, însemna că ai o problemă de sănătate spirituală, El vrea să te vindece!
6. Mâinile Lui sunt mâini ale salvarii. El ”n-a crezut ca un lucru de apucat sa fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Insuși și a luat chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor” (Filipeni 2:6.7). N-a hotătât să mântuiască de la distanța, sau prin telefon sau doar prin cuvânt, nici măcar printr-un înger, ci S-a identificat cu noi, luând natura noastra, devenind om și S-a apropiat de omul ciobit de păcat, coroana creațiunii de acum patru mii de ani, pentru ca aceeași Mână să-l refacă, dupa Același chip. Pentru aceasta El poate spune: ”nimeni nu le va smulge (oile Sale care sunt copiii Sai) din mâna Mea” (Ioan 10:28).
7. În mâna Lui lucrarea va propăși. (Isaia 53:10) Ne îngrijoram, poate, cu privire la viitorul bisericii. Voci alarmiste vad totul in gri si negru. Tendințele, spun unii, ne duc la dezastru! Vocile triumfaliștilor văd totul in roz, nu este nici o problema, nu-și fac nici o grijă. Încercam metode, schimbăm strategii și suntem tot nemulțumiți de rezultate! Cei care au prins viziunea lucrării lui Dumnezeu și se așează, in fiecare zi, ”in mâna Domnului”, înțeleg că:”lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tarie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul Oștirilor”(Zaharia 4:6). Aceștia sunt realiștii, optimiștii care au în convingerea lor o acoperire clară. Ei înțeleg că nevoia cea mai mare este redeșteptarea advăratei evlavii si aceasta pornește din relația cu El, care aduce umplerea cu Duhul Sfânt, pentru a face o lucrare de calitate. Domnul promite propășire și nu faliment! El vrea sa faca aceasta și prin tine și prin mine, prin noi toți.
El ne spune fiecăruia dintre noi:”Iată că te-am săpat pe mâinile Mele”!(Isaia 49:16) Este asigurarea dragostei pe care n-o putem cupinde inca. Binecuvântări din belșug, iertare necondiționată, ieșire din orice dificultate, pace, liniste, echilibru în tumultul stresului cotidian, vindecare de orice meteahmă, salvare sigură printr-un sacrificiu enorm, propașirea lucrarii, iată ce aduce prezența Sa.
Este foarte important să avem certitudinea ca suntem ”in mâna Domnului !…”
Sursa: http://resursepredici.blogspot.com