Incetarea violentei impotriva femeilor si fetelor

Incetarea violentei impotriva femeilor si fetelor

 
Noi, membrii Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea, apărăm şi ne alăturăm altora pentru a pune capăt violenţei împotriva femeilor şi fetelor. Statisticile globale indică faptul că femeile şi fetele din toate societăţile sunt tot mai frecvent victime ale violenţei. Acţiunile sau ameninţările de natură să conducă la vătămare sau suferinţă fizică, sexuală sau psihologică sunt incompatibile cu etica biblică şi morala creştină. Aceste acţiuni includ, dar nu sunt limitate la, violenţa în familie, violul, mutilarea genitală a femeilor (MGF), crimele de onoare, crimele pentru zestre. Manipularea, negarea libertăţii personale, precum şi constrângerea sunt, de asemenea, acte de abuz şi violenţă. Faţă de asemenea comportamente Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea spune, „Să le punem capăt acum!”
Adventiştii de ziua a şaptea recunosc faptul că actul de creare după chipul lui Dumnezeu conferă demnitate şi valoare fiecărui individ. Măsura acestei valori este văzută în moartea sacrificială a lui Isus Hristos pentru a oferi viaţă veşnică pentru toţi oamenii. Dragostea şi compasiunea, care au caracterizat viaţa pământească a lui Isus oferă un exemplu pentru toţi urmaşii lui, în relaţia lor cu ceilalţi. Comportamentul asemenea comportamentului lui Hristos nu lasă loc pentru violenţă împotriva membrilor familiei sau a persoanelor din afara familiei.
Biblia îi sfătuieşte pe creştini să vadă trupul ca fiind templul lui Dumnezeu. Rănirea intenţionată a altei persoane profanează ceea ce Dumnezeu onorează şi este, prin urmare, un comportament păcătos. Adventiştii de ziua a şaptea se angajează să fie lideri în ruperea ciclului de violenţă comisă împotriva femeilor şi fetelor. Vom vorbi în apărarea victimelor şi supravieţuitorilor, prin predare, predicare, studii biblice, şi programe de propagare..
Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea caută şi salută parteneriatele şi colaborările cu alte persoane în abordarea acestei probleme globale. Vocea colectivă a multora poate salva zeci de mii de femei şi fete din vătămarea şi suferinţa care rezultă din abuz şi violenţă.
(Această afirmaţie este susţinută de următoarele referinţe biblice: Ioan 3:16; Geneza 1:26; Isaia 61:1-3; Efeseni 5:2-3; 1 Ioan 3:10, 15-18, 04:11, 3 Ioan 1:02; 1 Corinteni 3:16-17, 06:19; Romani 12:1-2).
(A se vedea, de asemenea, „Declaraţia cu privire la creşterea şi ocrotirea copiilor”.)
Aceasta declaratie a fost aprobata si votata de catre Comitetul Administrativ al Conferintei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea, pe 23 iunie 2010, la sesiunea Conferintei Generale, desfasurata la Atlanta, Statele Unite ale Americii.
Sursa: www.adventist.ro