Închinarea la îngeri

Închinarea la îngeri

De mic copil am învăţat o rugăciune adresată unui înger. Câteva persoane mi-au spus că nu trebuie să mă rog decât la Dumnezeu. Ce spune Biblia? Putem să ne rugăm la îngeri?
Închinarea la îngeri reprezintă un capitol ce se încadrează, dacă s-ar putea spune aşa, la “tradiţii nescrise” şi interzise de Sfânta Scriptură.
Apostolul Ioan descrie în două locuri din cartea Apocalipsei faptul că a avut intenţia de a se ruga îngerului care venise să vorbească cu el. Iată cele două pasaje:
Apocalipsa 19:9-10: „Apoi mi-a zis: “Scrie: “Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!” Apoi mi-a zis: “Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!”  Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: “Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te! (Căci mărturia lui Isus este duhul proorociei.”)
Apocalipsa 22:8: „Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului, care mi le arăta, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: “Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu!”
Îngerii sunt fiinţe create care trebuie să se închine lui Dumnezeu.
Evrei 1:5-6: „Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: “Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut?” Şi iarăşi: “Eu Îi voi fi Tată, şi El Îmi va fi Fiu?”  Şi, cînd duce iarăşi în lume pe Cel întîi născut, zice: “Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!”
Îngerii nu sunt fiinţe suverane. Ei depind de Dumnezeu. Ei laudă şi slujesc pe Dumnezeu. Ei fac doar ceea ce le porunceşte Dumnezeu.
Evrei 1:13-14: „Şi căruia din îngeri i-a zis El vreodată: “Şezi la dreapta Mea, pînă voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut al picioarelor Tale?”  Nu sunt oare toţi duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moşteni mîntuirea?”

Sper să nu fie înţeleasă greşit comparaţia pe care o voi face. A te închina îngerilor în loc să te închini lui Dumnezeu este cam totuna cu situaţia în care ai discuta cu persoana care face curăţenie la primărie în loc de a vorbi direct cu primarul.
Cel mai bine ar fi să urmăm sfatul pe care i l-a dat lui Ioan îngerul care l-a vizitat pe insula Patmos:  ”Lui Dumnezeu închină-te!”
Pastor Viorel Dascalu
Sursa: www.intrebariimportante.ro