Lumea de maine

Lumea de maine
Isaia. 21,11
A. CARACTERISTICILE LUMII DIN ZILELE NOASTRE NU AU CORESPONDENT
ÎN EVOLUŢIA ANTERIOARĂ A NAŢIUNILOR
1. Dezvoltarea pe plan ştiinţific:
a. Exploatarea energiei atomice
b. Realizarea rachetelor balistice intercontinentale
c. Călătoria în spaţiul cosmic
2. Lucrurile care erau ieri au fost noi, dar astăzi sunt vechi.
a. Naţiunile sunt îngrijorate, temându-se de ce va fi mâine – Luca 21,25.26.
b. Pregătirile febrile împotriva inevitabilului care va putea avea loc mâine pare o atmosferă de coşmar pentru un observator atent al evenimentelor curente. -Ioel 3,9-14; Isa. 24,17-23.
c. Elementul alarmant al condiţiilor din zilele noastre îl constituie declinul constant de moralitate al oamenilor atât în ce priveşte comportamentul în cămin cât şi în societate în general. 2. Tim. 3,1-9.
B. LUMEA DE MÂINE:
1. Ce putem spune despre lumea de mâine:
a. Sunteţi interesaţi de profeţiile Biblice referitoare la lumea de mâine?
b. Nebucadneţar a fost: Dan. 2,29.
c. Petru a fost: 2 Petru 3,13.
d. Sfinţii din toate timpurile au fost profund interesaţi de profeţiile Bibliei – Evr. 11.13-16.
2. Cine ţine viitorul în mâinile Sale?
a. Este vorba despre omul de ştiinţă? Dan. 2,1-45.
b. Hristos şi numai Hristos singur ţine viitorul lumii de mâine în mâinile Sale. Isa. 40,12-15; 41,21-24. Ps. 2,6-12.
c. El este moştenitorul legitim al lumii de mâine – Mat. 21,38; Evr. 1,1-9.
3. Previziunea profetică despre lumea de mâine:
a. Babilon – 606-538 î.e.n.
b. Medo – Persia – 538-331 î.e.n.
c. Grecia – 331-168 î..e.n.
d. Roma -168- 376 e.n.
e. Cele zece regate au urmat Romei; numai şapte dintre ele rămân.
4. Este semnificativ de observat faptul că toate încercările de a uni toate naţiunile într-un singur stat au eşuat: Dan. 2,43.
C. LUMEA DE MÂINE!
1. Nu are la bază un caracter omenesc
a. Împărăţia Mea nu este din această lume -Ioan 18,36
b. Nu va constitui rodul eforturilor omeneşti sau al metodelor moderne.
2. Este rezultatul final al triumfului final al lui Dumnezeu:
a. Va fi refăcută de către al doilea Adam – Mica 4,8; Rom. 5,12-19.
b. Împlinirea făgăduinţei lui Dumnezeu făcută copiilor Săi – Ps. 2,1-6; Luca 1,32-34; 12-32.
c. Este pământul creat din nou – Apoc. 21,1-6; 2 Petru 3,13; Isa. 65,17; 66-22.
3. LUMEA DE MÂINE ESTE ÎNCĂ ÎNTR-UN PROCES DE DEZVOLTARE!
a. Nu se va face o alegere după criterii rasiale sau financiare -Fapte 10, 34-35; Deut. 7,7; Gal. 26-29.
b. Nu carnea şi sângele vor moşteni împărăţia – Ioan 1,10-12; 1 Cor. 15,50.
c. Naşterea din nou este condiţia de bază pentru a deveni cetăţean al lumii de mâine.
(1) „Trebuie să fii născut din nou” – Ioan 3,3-9.
(2) „Carnea şi sângele nu pot să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu” 1 Cor. 15,50.
d. Trebuie să aducem roadele Împărăţiei Cereşti – Mat. 21, 41.
e. Lumea de mâine aparţine tuturor celor care au parte de prima înviere- Apoc. 20, 5.6; Ioan 5, 28, 29; Luca 14,14.
f. Care au inima curată – Mat. 5,5.6; Ps. 15,1-6.
g. Numai cei neprihăniţi vor avea acces în lumea de mâine – Apoc. 19,27; Gal. 5,16-23.
h. Prietenii mei, veţi fi şi voi printre cetăţenii care vor forma împreună locuitorii lumii de mâine?
Sursa: www.cercetatiscripturile.org
Sursa foto: Varga Terezia