Mandatul Biblic al parintilor crestini

Mandatul Biblic al parintilor crestini
Acest material vă poate fi folositor doar dacă în primul rând, deschideţi Biblia la pasajele indicate, primiţi învăţătura lor şi apoi decideţi imediat să treceţi la aplicarea neabătută a acestor principii, singurele ce pot asigura viitorul copiilor voştri. Am dorit să vă punem în faţă chemarea înaltă pe care Dumnezeu o dă părinţilor pentru a înţelege responsabilitatea enormă ce se află pe umerii voştri. Fie ca Dumnezeu să vă dea voinţa şi puterea de a vă angaja în această muncă de educare şi formare spirituală a copiilor! Vă asigurăm că satisfacţia şi fericirea pricinuită de copiii voştri nu va întârzia să apară! Este promisă de Dumnezeu.
1) PĂRINŢII AR TREBUI SĂ-ŞI PRIMEASCĂ COPIII CA VENIND DE LA DOMNUL: Gen.33:5; 1Sam.1:27; Ps.127:3
2) DATORIA LOR FAŢĂ DE EI ESTE …
2a) De a-i iubi: Tit 2:4
2b) De a-i creşte în Domnul : Matei 19:13,14; Deut.31:12,13
2c) De a-i pregăti pentru a-l urma pe Dumnezeu : Prov.22:6; Efes.6:4
2d) De a-i învăţa Cuvântul lui Dumnezeu : Deut.4:9; 11:19; Isa.38:19
2e) De a le spune despre judecăţile lui Dumnezeu : Ioel 1:3
2f) De a le spune despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu : Ex.10:2; Ps.78:4
2g) De a le porunci să-l asculte pe Domnul : Deut.32:46; 1Cron.28:9
2h) De a-i binecuvânta : Gen.48:15; Evrei 11:20
2i) De a le arăta milă : Ps.103:13
2j) De a le purta de grijă : Iov 42:15; 2Cor.12:14; 1Tim.5:8
2k) De a-i stăpâni, conduce : 1Tim.3:4,12
2l) De a-i mustra : Prov.13:24; 19:18; 23:13; 29:17; Evrei 12:7
2m) De a nu-i întărâta la mânie : Efes.6:4; Col.3:21
2n) De a nu le face relaţii/prietenii necuvenite : Gen.24:1-4; 28:1,2
2p) De a-i aduce devreme la casa lui Dumnezeu : 1Sam.1:24; Luca 2:27
3) COPIII RĂI, O ÎNTRISTARE PENTRU PĂRINŢII LOR
Prov.10:1; 17:25; Prov.19:13,26, Ex.21:15
4) PĂRINŢII AR TREBUI SĂ SE ROAGE PENTRU COPIII LOR
4a) Pentru binele lor spiritual : Gen.17:18; 1Cron. 29:19
4b) Când sunt ispitiţi : Iov 1:5
4c) Când sunt bolnavi : 2Sam.12:16; Marc. 5:23; Ioan 4:46,49
5) CÂND PĂRINŢII SUNT CREDINCIOŞI
5a) Sunt binecuvântaţi de copiii lor: Prov.31:28
5b) Lasă o binecuvântare copiilor lor: Ps.112:2; Prov.11:21; Isa.65:23
6) COPIII SUNT JUDECAŢI PENTRU PĂCATELE PĂRINŢILOR
Exod.20:5; Isa. 14:21; Plângerile 5:7
7) NEGLIJENŢA PĂRINŢILOR PEDEPSITĂ CU SEVERITATE
1Sam. 3:13
8) CÂND PĂRINŢII SUNT RĂI
8a) Îşi învaţă copiii la rău: Ier.9:14; 1Pet.1:18
8b) Sunt un exemplu prost pentru copiii lor: Ezec.20:18; Amos 2:4
9) PĂRINŢI BUNI – EXEMPLE
9a) Avraam: Gen.18:19
9b) Iacov: Gen. 44:20,30
9c) Iosif: Gen. 48:13-20
9d) Mama lui Moise: Exod. 2:2,3
9e) Manoah: Judec.13:8
9f) Ana: 1Sam.1:28
9g) David: 2Sam.18:5,33
9h) Sunamita: 2Împ.4:19,20
9i) Iov: Iov 1:5
9j) Mama lui Lemuel: Prov.31:1
9k) Slujbaşul împărătesc: Ioan 4:49
9l) Lois şi Eunice: 2Tim.1:5
10) PĂRINŢI RĂI – EXEMPLE
10a) Mama lui Mica: Judec.17:3
10b) Eli:1Sam.3:13
10c) Saul: 1Sam. 20:33
10d) Atalia: 2Cron.22:3
10e) Manase: 2Cron.33:6
10f) Irodiada: Marc.6:24
V. E.
Sursa: http://www.adventist.it