Marturii despre Biblie

Marturii despre Biblie

 
Andrew Jackson-  „Cartea aceasta, domnule, este piatra pe care stã Republica noastrã.”
Robert E. Lee -„În toate dilemele si necazurile mele, Biblia nu a esuat niciodatã sã-mi dea luminã si putere.”
Lord Tennyson –„Este imposibil sã înrobesti mental sau social un popor care citeste Biblia. Principiile Bibliei sunt fundamentul libertãtii umane.”
Horace Greeley- „Veneratia mea pentru Biblie este foarte mare si cu cât mai devreme copii mei vor începe s-o citeascã, cu atât mai încrezãtoare va fi speranta mea cã ei vor deveni cetãteni folositori si membrii resprectabili ai societãtii. Am fãcut un obicei dina citi Biblia din scoartã-n scoartã în fiecare an.”
Immanuel Kant- „Existenta Bibliei, ca o carte pentru oameni, este cel mai mare beneficiu pe care l-a exprimat vreodatã rasa umanã. Orice atentat dea o deprecia este o crimã împotriva umanitãtii.”
Charles Dickens- „Noul Testament este cea mai bunã carte care a fost sau va fi cunoscutã în lume.”
Sir Wiliam Herschel- „Toate descoperirile omenesti par sã fi fost fãcute cu scopul de a confirma din ce în ce mai puternic adevãrurile continute în Sfintele Scripturi.”
Sir Isaak Newton– „În Biblie sunt mai multe semne sigure de autenticitate decât în toatã istoria profanã.”
Goethe- „Lãsati cultura mintii sã avanseze, lãsati stiintele naturale sã progreseze chiar în cea mai mare mãsurãsi adâncime, si mintea umanã sã se lãrgeascãatât de mult cât  doreste: dincolo de elevatia si cultura moralã a Crestinãtãtii atât cât strãlucestesi rãzbate afarã din Evanghelii, nu va merge.”

„Dacã ar fi sã fiu dus la închisoare si mi s-ar îngãdui sã iaucu mine numai o singurã carte, as alege Biblia.”

Martin Luther- „Biblia nu este învechitã, nici modernã, este eternã”
Walter Scott- pe patul de moarte, a spus fiului sãu mai mare: „Dã-mi cartea!” Fiul a întrebat la ce carte se referã tatãl. Scott a rãspuns: „Este numai o carte care se poate numi CARTEA: Biblia!”
Prof.Bettex- „Biblia este o carte care rãspunde la întrebãrile unui copil si ia în râs întelepciunea unui întelept”
Regina Victoria- „Cartea aceasta conteazã pentru suprematia Angliei.”
Charles Spurgeon- a citit Biblia de o sutã de ori si a zis : „Când o citeam pentru a suta oarã am gãsit Biblia nemãrginit mai frumoasã decât prima oarã”