Minunile lui Isus Hristos

Minunile lui Isus Hristos

 
Care sunt minunile pe care le-a făcut Domnul Isus Hristos? Unde se găsesc scrise în Biblie?
Mântuitorul a făcut foarte multe minuni. Iată lista cu minunile pe care le găsim scrise în cele patru Evanghelii din Sfânta Scriptură:
Prefacerea apei în vin (must) la Cana Galileii (Ioan 2:1-11)
Pescuirea minunata şi chemarea primilor doi ucenici (Luca 5:1-11)
Vindecarea soacrei lui Petru (Marcu 1:29-31; Luca 4:38-39; Matei 8:14-15)
Vindecarea fiului unui slujbaș împărătesc (Ioan 4:46-54)
Vindecarea unui demonizat în sinagoga de la Capernaum (Marcu 1:21-28; Luca 4:31-37)
Vindecarea unui lepros (Marcu 1:40-45; Matei 8:1-4)
Vindecarea slăbănogului (Marcu 2:1-12; Matei 9:2-8; Luca 5:17-26)
Vindecarea slăbănogului de 38 de ani din Betesda (Ioan 5:1-15)
Vindecarea omului cu mâna uscata (Luca 6:6-11; Matei 12:9-13; Marcu 3:1-5)
Umblarea lui Isus pe apă (Matei 14:22-33; Ioan 6:15-21; Marcu 6:45-52)
Vindecarea robului unui sutaş (Luca 7:1-10; Matei 8:5-13)
Învierea fiului văduvei din Nain (Luca 7:11-16)
Vindecarea unui demonizat din ținutul Gadarenilor (Marcu 5:1-20; Matei 8:28; Luca 8:26)
Vindecarea unui demonizat mut (Luca 11:14-26; Matei 12:22-32; Marcu 3:22-30)
Potolirea furtunii (Marcu 4:35-41; Matei 8:18-27; Luca 8:22-25)
Vindecarea unei femei bolnave de scurgere de sânge doisprezece ani (Marcu 5:25-34; Matei 9:18-26; Luca 8:40-56)
Învierea fiicei lui Iair (Marcu 5:21-43)
Vindecarea a doi orbi (Matei 9:27-31)
Vindecarea unui mut demonizat (Matei 9:32-34)
Înmulțirea pâinilor din cinci pâini si doi pești (Ioan 6:1-14; Matei 14:13-21; Marcu 6:32-44; Luca 9:10-17)
Vindecarea unui orb din naștere (Ioan 9:1-41)
Vindecarea fiicei femeii cananence (Matei 15:21-28)
Vindecarea unui surdo-mut (Marcu 7:31-37)
A doua înmulțire a pâinilor (Marcu 8:1-10; Matei 15:32)
Vindecarea unui orb la Betsaida (Marcu 8:22-26)
Vindecarea unui lunatic (Marcu 9:14-29; Matei 17:14-21; Luca 9:37-42)
Scoaterea celor două drahme din gura peștelui (Matei 17:24-27)
Vindecarea unei femei gârbove (Luca 13:10-17)
Vindecarea unui bolnav de dropică (Luca 14:1-6)
Învierea lui Lazar (Ioan 11:1-46)
Vindecarea celor zece leproși (Luca 17:11-19)
Vindecarea orbului Bartimeu (Marcu 10:46-52)
Blestemarea smochinului (Marcu 11:12-26)
Vindecarea urechii lui Malhu (Luca 22:49-51)
Pescuirea minunata de la marea Tiberiadei (Ioan 21:1-12)
Pastor Viorel Dascalu
Sursa: www.intrebariimportante.ro