Modul venirii lui Iisus

Modul venirii lui Iisus
Întrebare: Va veni Hristos în mod real, vizibil, sau numai în sens spiritual?
Răspuns: Domnul Iisus a spus ucenicilor înainte de a pleca de pe acest Pământ:
Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. Ioan 14:1-3
Unul dintre cele mai solemne şi cele mai glorioase adevăruri descoperite în Biblie este acela despre a doua venire a lui Hristos, pentru a desăvârşi marea lucrare a mântuirii. Doctrina despre a doua venire este nota dominantă a Sfintelor Scripturi. Revenirea lui Hristos este făgăduită în Biblie în 1846 locuri: Vechiul Testament vorbeşte despre ea de 1527 ori, iar Noul Testament de 319 ori. Este doctrina cea mai specifică a creştinismului şi formează nota dominantă a credinţei sale.
Felul venirii Domnului Iisus
Biblia declară în Faptele 1:9-11 –  După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor. Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb, şi au zis: „Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”
Acest Iisus care S-a înălțat – va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer. S-a înălțat dintre ei – Un Hristos Personal
L-au văzut – și venirea Sa va fi vizibilă. El va fi văzut când va veni
Apocalipsa 1:7 – Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea, şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui!
Matei 24:27 – Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.
Venirea Sa va fi anunțată prin sunet de trâmbiță, va fi nu doar vizibilă.     1Tesaloniceni 4:16 – Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
Venirea Sa va fi însoțită de prezența îngerilor: Matei 16:27 – Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu Îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
La venirea Sa, morții în Hristos vor învia: 1Tesaloniceni 4:16 – Căci însuşi Domnul,… Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
Cei morți înviați vor fi luați la cer: 1 Tesaloniceni 4:16.17 – Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
Cei vii transformați vor fi luați la cer: 1 Corinteni 15:51 – 52 – Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.
A doua venire a lui Hristos va fi reală ca şi prima Sa venire şi vizibilă ca înălţarea Sa, dar mult mai glorioasă. A spiritualiza revenirea Domnului nostru înseamnă a denatura sensul evident al înţelesului promisiunii: ‘Eu voi veni iarăşi’, şi a anula întreg Planul de Mântuire; acest cel mai glorios eveniment al tuturor evenimentelor va avea loc şi pentru răsplătirea credincioşilor din toate timpurile.
Nu va fi o venire spirituală ?
Atunci când El a fost judecat, Marelui Preot și celor din Sobor le-a spus: Şi marele preot a luat cuvântul, şi I-a zis: „Te jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” „Da”, i-a răspuns Isus, „sunt! Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu, şi venind pe norii cerului.” Matei 26:63-64
Va fi văzut chiar și de cei răi: Apocalipsa 6:14-17 – Cerul s-a strâns ca o carte de piele, pe care o faci sul. Şi toţi munţii şi toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor. Şi ziceau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi, şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?”
CONCLUZIE: Venirea Domnului Iisus va fi un eveniment real, trăit de orice om de pe pământ
Sursa: http://vasluimaranatha.adventist.ro/a-doua-venire/modul-venirii-lui-iisus.php