Morminte Varuite.

Jerry Falwell Jr, președintele Universității Liberty din Lynchburg, Virginia, fiul regretatului fondator al așa-numitei „majorități morale” care a condus la nașterea mișcării în politica americană cunoscută drept Dreptul religios,  împreună cu soția sa Becki – a fost prins într-o aventură adulteră sordidă. El a fost descris ca „una dintre cele mai puternice și puternice voci din mișcarea evanghelică până la acest scandal uluitor”

În timp ce tânărul Falwell nu a recunoscut  toate detaliile presupusei aventuri, el a recunoscut „atracția fatală” a soției sale pentru un partener de afaceri mai tânăr și depresia emoțională pe care relația lor i-a adus-o.

Falwell și-a luat un concediu nedeterminat din funcția de președinte al Universității Liberty, atunci când o publicație de presă de seamă a raportat că a postat fotografii cu el pe Instagram si cu o femeie care nu este soția sa. În ciuda refuzului lui Falwell  la acuzațiile  fostului iubit al soției sale, au fost produse mesaje de e-mail, mesaje text și videoclipuri pe Face Time, care confirmă toate afirmațiile fostului iubit.

La 25 august 2020, Consiliul de administrație al Universității Liberty, unul dintre cele mai mari și mai influente centre conservatoare creștine superioare din Statele Unite, a anunțat demisia lui Jerry Falwell Jr. din președinția universitatii, precum și acceptarea acesteia de către Consiliu.

Eroare teologică și ipocrizie morală?

Sa nu ne credem niciodata infailibili pentruca toți suntem vulnerabili la ispită atunci când coborâm garda și pierdem  puterea lui Dumnezeu care ne poateferi de cădere (Iuda 24). Dacă sa putut  întâmpla cu regele David, care – a fost numait „om după  inima lui Dumnezeu”, se poate întâmpla cu oricare dintre noi. Dar, atunci când astfel de fapte apar în viața unor indivizi a căror teologie exclude alegerile morale ale „mântuiților” și care încearcă să pună guvernul civil în controlul conduitei morale personale a cetățenilor, relele gemene ale erorii teologice și ale ipocriziei morale trebuie recunoscute și denunțate.

Într-un alt interviu public, Falwell a încercat, de asemenea, să diminueze eșecurile morale ale actualului președinte american, afirmând: Întreaga noastră credință se bazează pe teologia iertării, pe faptul că credem că Isus ne-a învățat că toți suntem păcătoși și cu toții păcătuim în fiecare zi.

Amestecul de adevăr, eroare și ipocrizie din afirmațiile de mai sus este îngrozitor, pentru a nu spune altfel. Da, Biblia este limpede că „toți au păcătuit și sunt lipsiti de slava lui Dumnezeu” (Rom. 3:23). Prin urmare, noi toți avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Dar, Unde a învățat Isus sau care scriitor biblic a spus că păcatul este inevitabil pentru creștin? N-a spus Isus femeii prinsă în adulter, „Nici eu nu te condamn; du-te și sa  nu mai păcătuiești ”(Ioan 8:11)?

Desigur, Falwell nu a citat niciun text biblic în sprijinul afirmației lui, că păcatul este inevitabil, chiar și pentru convertiți. Mai mult, Biblia este limpede că păcatul trebuie părăsit, precum și mărturisit pentru a fi iertat: „Dacă poporul Meu, se va smeri și se va ruga și va căuta fața Mea și se va întoarce de la căile lor nelegiuite, atunci ii voi auzi din ceruri și le voi ierta păcatele și le voi vindeca țara (II Cron. 7:14). „Cel ce își ascunde păcatele nu va prospera, dar cine mărturisește și le părăsește va avea parte de milă” (Prov. 28:13). Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept pentru a ne ierta păcatele noastre și pentru a ne curăța de orice nelegiuire (I Ioan 1: 9).

Atât Vechiul, cât și Noul Testament sunt clare: Iertarea lui Dumnezeu nu este necondiționată. Isus a spus în Predica Sa de pe Munte că pentru a fi iertați, trebuie să fim dispuși să iertăm pe cei care ne-au nedreptățit (Matei 6: 14-15). Cei care primesc iertarea pe care o oferă Dumnezeu, trebuie curățiti „de orice nelegiuire” (I Ioan 1: 9).

A repeta cu sinceritate afirmația că „toți suntem păcătoși” și că, prin urmare, toți sunt la fel de răi ca toți ceilalți,  nu numai ca este atât un înșelător , dar este și un mod ușor de a justifica  practici păcătoase. Există o diferență clară și fără echivoc în Biblie între păcătoșii care se pocăiesc și păcătoșii care persistă în păcat. Pentru ca un lider creștin să se apere – pe baza afirmației că „toată lumea este păcătoas si are nevoie de iertare”  Nu cred ca putem fi  surprinși atunci când cei care raționalizează astfel de păcate în alții își găsesc propriul paznic moral compromis în ceasul ispitei?

Concluzie: Morminte Varuite

Ipocrizia este adesea sora geamănă a intoleranței. Vorbind despre Fariseii  din timpul Lui care erau dreptul religios al zilelor lor –  Domnului nostru a atașat eticheta „morminte varuite” (Mat. 23:27). Daca Domnul  nostru Isus Cristos ar fi  printre noi astăzi,  El va folosi din nou această frază.

Pacatul incepe in gandire.  Atunci când gânduri rele sunt prețuite si cultivate, păcatul este rezultatul (Iacov 1: 14-15). Oricât de mica sau înaltă este situatia noastră socială, ecleziastică sau politică, calea către integritate și puritate – sau negarea acesteia – începe în inimă.  Din nou cităm asigurarea apostolului Ioan, în care ambele trăsături ale Evangheliei sunt afirmate cu aceeași claritate: „Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca sa ne ierte păcatele  și sa ne curățeasca de orice nelegiuire” (I Ioan 1: 9).

Când vom experimenta această curățire, vom înceta să mai fim acele „morminte varuite” pe care le-a condamnat Iisus (Mat. 23:27) ….și, i s-a dat sa se imbrace cu in subtire, stralucitor, si curat (Inul subtire sint faptele neprihanite ale sfintilor”(Apocalipsa 19: 8).

8 august 2020 Kevin Paulson