Motoare moleculare vs. evoluţionism

Motoare moleculare vs. evoluţionism

Ştiaţi că corpul uman conţine circa 75 de trilioane de celule? Ştiaţi că practic fiecare din aceste celule este prevăzută cu mii de mici „maşini”?
Metodele de cercetare a ultrastructurii celulei au dezvăluit recent motoare organite, structuri discrete înăuntrul celulei, pe care nimeni nici măcar nu şi le-ar fi putut imagina cu abia trei decenii în urmă. Aceste fascinante agregate submicroscopice, “motoarele moleculare”, au fost acum descoperite în celulele oamenilor, bacteriilor şi animalelor:

“Bacteriile conţin maşinării moleculare sofisticate destinate reglării creşterii şi divizării lor cu o superbă precizie”.
[1]
“Cele mai multe forme de deplasare în lumea vie sunt puse în mişcare de proteine cunoscute ca „motoare moleculare”. Printre cele mai cunoscute sunt motoarele care folosesc mecanisme sofisticate de amplificare intramoleculară…” [2]
Asemenea agregate infime pot fi observate în fapt doar folosind tehnici speciale de radiografiere şi micrografiere electronică de înaltă rezoluţie. Motoarele sunt compuse din proteine şi ajută în diverse procese celulare care includ diviziunea celulară, transportul şi funcţionarea organitelor şi transportul încărcăturii de-a lungul traseelor proteice în citoplasmă (conţinutul viu al unei celule).
“Miozina V [membră a unei familii de proteine deosebite – cea mai răspîndită este miozina care compune muşchii noştri], o proteină celulară motoare, transportă încărcătură înăuntrul celulelor mişcîndu-se de-a lungul unor filamente actinice. E nevoită să facă paşi de 37 de nanometri punînd un “picior” după altul…” [3]
Greşelile genetice, cum ar fi mutaţiile, care cauzează imperfecţiunea motorului pot conduce la defecte grave şi posibil la boli mortale. În mod ironic, darwiniştii cred că mutaţiile au “creat” motoarele moleculare! Nici un Creator nu ar fi fost implicat aici, pretind ei.
Ca atîtea alte domenii ale biologiei, cercetarea motoarelor moleculare este în faza incipientă. Rolurile specifice ale tuturor acestor motoare rămîn în continuare necunoscute. Deşi cercetătorii darwinişti folosesc cuvîntul “maşină”, adică o unitate funcţională cu diverse părţi aflate în mişcare, termenul însuşi implică ideea de design, şi deci de designer…
Un lucru pare a fi evident: dacă este nevoie de eforturile concertate ale unei mici armate de designeri, ingineri şi constructori să construiască motoarele din centralele electrice, de exemplu, atunci ce putem spune despre aceste agregate proteice microscopice pe care evoluţioniştii le numesc “sofisticate”, avînd o “precizie impunătoare”? În timp ce investigaţia continuă, caracteristicile special proiectate ale creaţiei lui Dumnezeu vor rămîne “vizibile cu claritate” pentru cei care sunt dispuşi să meargă acolo unde conduce evidenţa.
Frank Sherwin
Bibliografie
1. EMBO Reports 4, 7, 2003, pp. 655-660.
2. Schliwa & Woehlke, Molecular Motors, Nature, April 17, 2003, p. 759.
3. Molloy & Veigel, Myosin Motors Walk the Walk, Science, June 27, 2003, p. 1993.
Sursa: www.creationism.info.ro