Nu a venit Isus pentru a înlătura cele zece porunci si pentru a institui o nouă poruncă a dragostei?

Nu a venit Isus pentru a înlătura cele zece porunci si pentru a institui o nouă poruncă a dragostei? Nu spune Mat. 22:37-40 ” Să iubesti pe Dumnezeu cu toată inima ta si pe aproapele tău ca pe tine însuti”? Nu este dragostea fată de Dumnezeu si fată de aproapele tot ceea ce cere Isus de la noi? Acestea sunt noile porunci.

Poate veti fi surprinsi să descoperiti că Isus a rezumat legea în aceleasi cuvinte în care a fost ea dată în Vechiul Testament. Deut. 6:5 declară :” Iubeste pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta”. Lev. 19:18 adaugă :” Iubeste-ti aproapele ca pe tine însuti „.
Dumnezeul Vechiului Testament a fost un Dumnezeu al iubirii vesnice ( Ier. 31:3 ). în Mat. 22:40, Isus a dclarat:” în aceste două porunci se cuprinde toată Legea si prorocii” referindu-se la dragostea fată de Dumnezeu si fată de aproapele. Primele patru porunci ale Legii descoperă cum pot fiintele omenesti să demonstreze în mod vizibil dragostea lor fată de Dumnezeu.
Ultimele sase porunci arată cum îsi pot demonstra oamenii dragostea lor fată de aproapele.” Isus nu a venit să strice Legea ci să o împlinească” ( Mat. 5:17 ). El a descoperit cum trebuie respectată Legea într-un mod plin de iubire. El a venit să înalte însemnătatea Legii ( Isa. 42:21 ). Isus ne descoperă faptul că dragostea este împlinirea Legii ( Rom. 13:10 ). El adaugă:” Dacă Mă iubiti, păziti poruncile Mele ” ( Ioan 14:15 ).

Invată Pavel că crestinii mântuiti prin credintă nu trebuie să mai păzească Legea?

Pavel învată că crestinii sunt mântuiti nu prin credintă, ci prin harul pe care-l primesc prin credintă. Credinta este mâna care se întinde pentru a primi mântuirea oferită gratuit de Isus. Credinta nu conduce la neascultare, ci la ascultare. Pavel afirmă în termeni clari: „ Deci, prin credintă, desfiintăm noi Legea ? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea. ” ( Rom. 3:31 ). Rom. 6:1,14,15 adaugă : ” Să păcătuim (să călcăm Legea ) mereu, ca să se înmultească harul? Nicidecum! ”

Este adevărat că în Vechiul Testament oamenii au fost mântuiti prin păzirea legii, în timp ce în Noul Testament mântuirea este prin har ?

Atât în Vechiul Testament cât si în Noul Testament, mântuirea este prin har, prin credintă. Dumnezeu nu are două metode de mântuire. Tit 2:11 afirmă:” Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toti oamenii, a fost arătat „. In Vechiul Testament oamenii au fost mântuiti prin Hristos Cel care urma să vină. Fiecare miel sacrificat arăta înainte către venirea lui Mesia ( Gen. 3:21; Gen. 22:9-13 ).
In Noul Testament oamenii sunt mântuiti prin Hristos Cel care a venit. In primul caz, credinta privea înainte spre cruce; în cel de-al doilea, credinta priveste înapoi spre cruce. Isus este singurul mijloc de mântuire ( Fapte 4:12 )

Din moment ce suntem sub Noul Legământ, este într-adevăr necesar să păzim Legea lui Dumnezeu ?

Noul Legământ este în realitate mai vechi decât Vechiul Legământ. El a fost dat de însusi Dumnezeu în Grădina Eden, atunci când a promis că Mesia va veni să sfărâme stăpânirea de moarte pe care o câstigase Satana asupra rasei omenesti. Noul Legământ contine făgăduinta răscumpărării din păcat prin Isus Hristos. El ne mântuieste ! El scrie principiile Legii în inimile noastre. Dragostea devine motivatia pentru ascultare. Există o nouă putere în viata omului ( Evr. 8:10; Ezech. 36:26; Ps. 40:8 ). Sub Vechiul Legământ,Israel a promis să asculte de poruncile lui Dumnezeu prin propria lor putere.
Ei au declarat: ” Vom face tot ce a zis Domnul „ ( Ex. 19:8; 24:3,7 ). Toate încercările de a ne conforma în mod exterior Legii lui Dumnezeu conduc la esec. Legea pe care nu o putem respecta prin propria noastră putere ne condamnă ( Rom. 3:23; 6:23 ). Sub Noul Legământ, noi apartinem unui nou stăpân – Isus Hristos. Avem o inimă nouă si o pozitie nouă înaintea lui Dumnezeu ( Ioan 1:12; 2 Cor. 5:17; Rom. 8:1 ).
Sursa: www.cercetatiscripturile.org