" Nu ceea ce intră în om Il spurcă, ci ceea ce iese din el "

 Nu a spus Isus ” Nu ceea ce intră în om Il spurcă, ci ceea ce iese din el „? De ce să dăm o asa de mare importantă sănătătii ? Contează atât de mult ?
Pasajul luat în discutie se află în Marcu 7:18-20. Ce aspecte sunt implicate aici ? Noul Testament declară categoric: ” Nu stiti că trupul vostru este Templu al Duhului Sfânt … Proslăviti dar pe Dumnezeu în trupul vostru ” ( 1 Cor. 6:19,20 ). ” Dacă nimiceste cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci Templul lui Dumnezeu este sfânt: si asa sunteti voi” ( 1 Cor. 3:17 ). ” Fie că mâncati, fie că beti, faceti totul spre slava lui Dumnezeu” ( 1 Cor. 10:31 ).
Scripturile sunt consecvente. Ele nu ne spun într-un loc să avem grijă ce mâncăm si ce bem, pentru ca apoi, în alt loc, să ne spună că nu contează ce mâncăm sau ce bem. Haideti să revedem întreg capitolul 7 din Marcu. Fariseii aveau legi foarte stricte în ceea ce priveste curătia ceremonială. Ei credeau că dacă se atingeau la piată de un om dintre Neamuri ( ne-iudeu ), aceasta însemna întinare, necurătie. Toate vasele de gătit precum castroanele, cănile si farfuriile trebuiau spălate foarte bine dacă fuseseră atinse de un ne-iudeu, deoarece ei considerau că acesta le pângărise ( întinase ). ( Vezi Marcu 7:1-5 ).
Obiectul discutiei în Marcu capitolul 7 nu erau legile sănătătii din Leviticul 11 , date de un Dumnezeu iubitor, pentru a păstra sănătatea poporului Său, ci ” datina iudaică a bătrânilor „ ( Marcu 7,5 ). Fariseii credeau că a mânca cu mâinile nespălate însemna să preiei necurătia de la Neamuri. Problema luată aici în discutie nu este „ ce mănânci ” ci ” cum mănânci „.
Răspunsul Domnului nu este o respingere a legilor sănătătii pe care Domnul însusi le-a dat, ci mai degrabă o respingere a ideii de întinare ceremonială prin atingerea de Neamuri. In acest context, ” nimic din afara omului nu poate produce păcat sau întinare. Toate păcatele se nasc în mintea omului”. Evreii respingeau poruncile lui Dumnezeu pentru a mentine traditiile lor exclusiviste ( Marcu 7:9 ). Expresia „ făcând toate bucatele curate „ din  traducerea K. J. V. a versetului 19, se traduce mai corect cu: ” făcând toate alimentele curate”. Cuvântul folosit aici este broma.
Niciun aliment nu este necurat din punct de vedere ceremonial. Nici un aliment nu are păcat în sine. Nu din afară, ci dinăuntru se naste păcatul ( Marcu 7:21 ). Isus nu a considerat animalele necurate ca fiind bune de mâncat. Ele erau spurcate si nu trebuiau mâncate niciodată. Problema luată în discutie în Marcu 7 nu este sănătatea care poate fi afectată prin consumarea animalelor necurate, ci întinarea ceremonială care vine prin atingerea de Neamuri, întinare sau necurătie care, considerau ei, se transferă, prin mâncare asupra corpului.
 Nu spune apostolul Pavel : ” Nu carnea ne face pe noi plăcuti lui Dumnezeu : nu câstigăm nimic dacă mâncăm din ea, si nu pierdem nimic dacă nu mâncăm „ ( 1 Cor. 8:8 ). Si nu declară el deasemenea : ” Să mâncati din tot ce se vinde pe piată, fără să cercetati ceva din pricina cugetului „ ( 1 Cor. 10:25 ) ?
1 Cor. 8:1 ne furnizează cadrul pentru a răspunde la aceste întrebări controversate. Pavel introduce pasajul prin cuvintele: ” în ce priveste lucrurile jertfite idolilor ” ( vers. 1 ) si, ca nu cumva să fie gresit înteles, el accentuează din nou acest lucru în versetul 4: ” Cât despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor…”. în 1 Cor. 10:28, la încheierea discutiei, el vorbeste despre carnea ” jertfită idolilor „.
O parte din carnea care era folosită la închinarea idolatră din templele păgâne din Corint era vândută la piată. Faptul acesta Ii determinase pe unii evrei foarte stricti să devină vegetarieni (Rom. 14:2-4 ). Chestiunea luată aici în discutie este dacă există vreo greseală, din punct de vedere moral, în a mânca din carnea jertfită idolilor; dacă prin consumarea acestei cărni cineva participa indirect la închinarea idolatră.
Răspunsul lui Pavel este că idolii nu sunt nimic ( 1 Cor. 8:4 ). Nu suntem nici mai buni, nici mai răi dacă mâncăm ( 1 Cor. 8:8 ). Dacă libertatea ta este o pricină de poticnire pentru altcineva, ofensându-i cugetul lui, care este slab, atunci nu consuma nici o carne care a fost jertfită idolilor ( 1 Cor. 8:11-13 ). Aici Pavel nu se referă la alimentele necurate ci la cele jertfite idolilor. Isus nu a venit să curătească porcii. El a venit să curătească păcătosii. Animalele necurate care au fost nesănătoase în Vechiul Testament sunt ăncă la fel de nesănătoase si în Noul Testament. Din moment ce Domnul nostru nu ne lipseste de nici un lucru bun, ( Ps. 84:11 ), înseamnă că animalele necurate nu sunt bune pentru noi.

Nu sunt legile sănătătii din Vechiul Testament Iudaic niste riutaluri pe care Hristos le-a desfiintat la cruce ?

Atunci când Isus a murit, El Si-a dat viata ca să răscumpere omenirea. Moartea Sa nu afectat în nici un fel ce este sănătos si ce nu este sănătos. Este foarte logic faptul că dacă porcul, de exemplu, era dăunător sănătătii, fiind un animal spurcat, înainte de cruce, el este încă dăunător sănătătii pentru că este spurcat si după cruce. Contrar opiniei populare, legile sănătătii nu sunt numai pentru evrei. Atunci când Noe a intrat în corabie, el a fost instruit să ia câte sapte perechi din animalele curate si doar câte o pereche din animalele necurate.
Deoarece animalele curate urmau să fie consumate datorită lipsei de vegetatie de după potop, ele trebuiau luate în corabie câte sapte perechi. în Levitic 11 Dumnezeu face deosebire între animalele curate si cele necurate, deosebire valabilă pentru toată omenirea. Isa. 65:2-5 Ii descrie pe aceia care se răzvrătiseră împotriva lui Dumnezeu ca închinându-se la idoli si mâncând carne de porc.
Profetul Isaia ne descoperă faptul că răzvrătitii vor fi nimiciti, printre ei fiind si cei care mâncau carne de porc. Dumnezeu stie ce este cel mai bine. El dore,te ca trupurile noastre să aibă sănătate deplină. El ne invită să renuntăm la ceea ce face rău templului Său.

Din moment ce Dumnezeu i-a spus lui Noe ” Tot ce miscă si are viată să vă slujească drept hrană: toate acestea vi le dau, ca si iarba verde ” ( Gen. 9:3 ), nu ne este îngăduit să mâncăm orice vrem ?

Am putea întreba „ i-a dat Dumnezeu voie lui Noe să mănânce serpi, sobolani, aligatori, sopârle, viermi si libărci ? ” Cu sigurantă nu ! Noe cunostea deja deosebirea dintre animalele curate si cele necurate ( Gen. 7:2 ). Dumnezeu a făcut pur si simplu o afirmatie: ” Noe, acum poti consuma carne „.
Dovada pentru acest lucru este faptul că , mai târziu, Dumnezeu interzice categoric animalele necurate, atât în Lev. 11 cât si în Deut.14. Din moment ce Dumnezeu nu-Si schimbă standardele morale ( Ps. 89:34 ) si din moment ce caracterul Său nu se schimbă ( Mal. 3:6 ), El nu-i putea permite lui Noe să facă ceea ce lui Moise urma să-i fie interzis. Toate legile lui Dumnezeu, inclusiv cele referitoare la sănătate, au fost date din dragoste, pentru a limita boala si pentru a aduce mai multă fericire ( Ex. 15:26 ). MUlti oameni de stiintă recunosc faptul că principiile de sănătate pe care le cuprinde Biblia pot ajuta în mod semnificativ la reducerea atât a bolilor de inimă, cât si a cancerului. Căile lui Dumnezeu sunt cele mai bune.

Nu spune Biblia să ne ferim de cei ce poruncesc abstinenta de la carne ( 1 Tim. 4:3 ) ?

Pasajul nostru descrie un grup de oameni care în vremile din urmă se vor depărta de credinta biblică. în acord cu 1 Tim. 4:3, ei vor învăta două rătăciri gemene.Acest grup interzice căsătoria si porunceste abstinenta de la carne ( K.J.V. ) sau bucate ( în greceste – broma ) pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu multumiri. Aici, cuvântul ` bucate ` nu se referă în mod particular la carne ci la alimente în general. Acelasi cuvânt este folosit în versiunea greacă a Vechiului Testament în Gen. 1:29 ” Iată că v-am dat orice iarbă care face sământă si care este pe fata întregului pământ si orice pom, care are în el rod cu sământă: aceasta să fie ” hrana ” (sau bucatele ) voastre”.
De-a lungul secolelor, anumiti asceti, călugări si preoti au declarat că lumea este rea, păcătoasă. Atât căsătoria cât si hrana au fost create de Dumnezeu. Ele fac amândouă parte din planul bun pe care Dumnezeu Il are pentru rasa umană. în acord cu 1 Tim. 4:4,5, acele creaturi sfintite prin cuvântul lui Dumnezeu sunt bune si nu trebuie refuzate atunci când sunt luate cu multumiri. Aici, Pavel argumentează împotriva fanatismului care declară că tot ceea ce este plăcere trupească este păcat. El ne descoperă că creatiunea lui Dumnezeu este bună. Dumnezeu doreste ca creaturile Sale să se bucure din toată inima de hrana pe care El a creat-o pentru ele. Problema luată aici în discutie nu este cu privire la alimentele curate sau necurate, ci, mai degrabă, dacă hrana în sine este parte a lumii materiale si dacă trebuie respinsă printr-o viată mănăstirească. Pavel spune, NU ! Creatiunea lui Dumnezeu este bună.

Ce importantă are ce mâncăm si ce bem, nu este Dumnezeu interesat doar de viata noastră spirituală ?

Fiintele omenesti sunt unitare. Orice afectează facultătile fizice, le afectează în acelasi timp si pe cele mintale si pe cale spirituale. Obiceiurile noastre fizice afectează calitatea sângelui care irigă creierul. Dacă asigurăm creierului nostru un sânge de o calitate inferioară, devenim mai putin capabili să întelegem adevărul spiritual. în 1 Tes. 5:23, Pavel afirmă: ” Mă rog ca Dumnezeu să vă sfintească pe deplin trupul, sufletul si spiritul vostru „. în Rom. 12:1, el adaugă : „ Vă îndemn dar, fratilor, să aduceti trupurile voastre ca o jertfă vie lui Dumnezeu „. Ioan adaugă dorinta lui Isus pentru toti copiii Săi: ” Doresc mai presus de toate lucrurile ca sănătatea ta să sporească tot asa cum sporeste sufletul tău ” ( 3 Ioan 2 – vers. engleză ). Cuvântul lui Dumnezeu arată că are mare importantă ce introducem în corpurile noastre.

Ce a vrut Pavel să spună atnci când l-a îndemnat pe Timotei să ia ” si câte putin vin din pricina stomacului ” său ( 1 Tim. 5:23 ) ?

Este evident faptul că în, acest pasaj, Pavel nu pledează pentru consumul de băuturi alcoolice. El afirmă clar: ” Să nu bei numai apă „, ( Oricine a călătorit în Orientul Mijlociu stie cât de greu este să procuri apă curată, nepoluată ), „ ci să iei si câte putin vin din pricina stomacului tău, si din pricina deselor tale îmbolnăviri „. îndiferent despre ce fel de vin vorbea Pavel ( fermentat sau nefermentat ), este evident că sfatul pe care i l-a dat lui Timotei se datora durerilor de stomac ale acestuia. Sfatul lui Pavel avea legătură cu o practică medicală si nu cu o distractie socială.
Ce fel de vin recomanda Pavel ? Ar fi încurajat apostolul consumul moderat al unei băuturi despre care Prov. 23:31 spune: ” Nu te uita la vin când curge rosu în pahare „, o băutură care aduce ” vaiete, oftări, neântelegeri si plângeri” ( Prov. 23:29 ), o băutură care este înselătoare, batjocoritoare ( Prov. 20:1 ), o băutură care perverteste judecata si face ca ochii tăi să se uite după femeile altora si inima ta să vorbească prostii ( Prov. 23:32,33 ) ? Cu sigurantă nu !
Biblia foloseste cuvântul vin  pentru a se referi atât la băutura alcoolică fermentată, cât si la sucul de struguri nefermentat. în acord cu Isa. 65:8, vinul nou se găseste în ciorchine si există binecuvântare în el.Referirea se face, evident, la sucul nefermentat, proaspăt stors, al strugurelui. Referindu-se la vinul servit cu ocazia Cinei Domnului, Isus le-a spus ucenicilor că nu va mai bea din el ” până în ziua când Il voi bea cu voi nou, în împărătia Tatălui „ ( Mat. 26:29 ). Vinul folosit la împărtăsanie – reprezentând sângele curat, neântinat al Domnului Hristos – trebuie să fie nefermentat din moment ce fermentul este un simbol al păcatului. în 1 Tim. 5:23, Pavel Il încurajează pe Timotei să folosească putin vin sau suc de struguri din pricina stomacului său. Sucul de struguri nefermentat are proprietăti tămăduitoare pentru corp. Există într-adevăr binecuvântare în sucul de struguri proaspăt stors.
 
Sursa: www.cercetatiscripturile.org