Nu învată Biblia că Isus a fost "întâiul născut" al întregii creatiuni si că astfel, ca fiintă creată, nu putea exista împreună cu Tatăl din vesnicii?

Nu învată Biblia că Isus a fost „întâiul născut” al întregii creatiuni si că astfel, ca fiintă creată, nu putea exista împreună cu Tatăl din vesnicii?
Textul la care face referire întrebarea se găseste în Coloseni 1:15 unde Isus este numit ” Cel întâi născut din toată Creatiunea” .
Cuvântul grecesc folosit aici este protokos însemnând Cel superior, Cel care are întâietate, Cel care are privilegiile si prerogativele lui Dumnezeu. Isus este întâiul născut nu în ceea ce priveste timpul, ordinea cronologică, ci în sensul privilegiului. Toate privilegiile celui întâi născut Ii apartin Lui.
David a fost cel de-al optulea fiu al lui Isai si, cu toate acestea, a fost numit întâiul născut. Isus a declarat despre Sine că este ” Eu sunt” ( Ioan 8:58 ), însemnând Cel ce există prin Sine însusi. El a spus:” înainte de Avraam a fost „Eu sunt„.
Profetul Isaia Il numeste „Părinte al vesniciilor” (Isa. 9:6 ). Mica declară că obârsia ( originea ) Sa este din vesnicii ( Mica 5:2 ). Ioan afirmă:” La început a fost Cuvântul si Cuvântul era cu Dumnezeu si Cuvântul era Dumnezeu” ( Ioan 1:1 ).
Isus avea privilegiile si prerogativele lui Dumnezeu. El nu a considerat ca un lucru de apucat să fie egal cu Dumnezeu în timp ce lumea era pierdută,astfel că a părăsit de bunăvoie cerul pentru a deveni om. El a luat trup omenesc,S-a confruntat cu ispitele asa cum o facem si noi si a iesit biruitor în folosul nostru, în beneficiul nostru. ( Filip. 2:5-11; Evr. 2:14,17 )
Sursa: www.cercetatiscripturile.org