Nu învată Biblia că o dată venit la Isus nu mai poti pierde niciodată mântuirea ?

Nu învată Biblia că o dată venit la Isus nu mai poti pierde niciodată mântuirea ? Ioan 10:28 afirmă ” Eu le dau viata vesnică, în veac nu vor pieri si nimeni nu le va smulge din mâna Mea”.
Venind la Isus, acceptând prin credintă iertarea Sa, primind harul Său, noi primim darul vietii vesnice. ( Ef. 2:8; Rom. 3:22-25 ). Mântuirea este un dar gratuit. Nu este ceva ce putem câstiga prin ascultare. Mântuirea este prin har, pe baza credintei.
Atunci când temnicerul din Filipi a întrebat ” Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Pavel i-a răspuns:” Crede în Domnul Isus Hristos” ( Fapte 16:30,31 ). Credinta este o functie a vointei. Aceeasi minte ( ratiune ) care alege să creadă, poate alege să nu creadă si necredinta conduce la moarte spirituală (Evr. 3:12-14 ).
Dacă nu ne păstrăm până la sfârsit încrederea în Dumnezeu, noi vom dezvolta o inimă necredincioasă. ” Cine va răbda până la sfârsit va fi mântuit” ( Mat. 24:13 ). Noi suntem salvati numai dacă păstrăm în mintea noastră ceea ce ni s-a predicat si dacă trăim o viată de credintă     ( 1 Cor. 15:1,2 ).
Intotdeauna este posibil să ne întoarcem la vechea viată de păcat, să facem asfel încât numele noastre să fie sterse din Cartea Vietii si să fim pierduti pentru vesnicie ( 2 Pet. 2:19-22; Apoc. 3:5; 1 Cor. 9:27 ). Cuvântul pe care îl foloseste Pavel în 1 Cor. 9:27 pentru ” a fi lepădat ” este acelasi cu cel folosit în Ieremia 6:30 pentru aceia care sunt arsi si pierduti la sfârsitul acestei lumi. In Ioan 10:28, atunci când venim la Isus noi primim viata vesnică.
Asa cum prezenta Sa în inima noastră, prin credintă, aduce viată, tot asa necredinta noastră aduce moarte spirituală. Noi nu putem fi nenăscuti, dar putem muri. Nimic nu ne poate smulge din mâna Sa, cu exceptia propriei noastre alegeri.
Sursa: www.cercetatiscripturile.org