Nu va fi venirea lui Isus secretă? Nu spune Biblia :" Din doi care vor fi la câmp, unul va fi luat si altul va fi lăsat "? ( Mat. 24:40 )

Nu  va fi venirea lui Isus secretă? Nu spune Biblia :” Din doi care vor fi la câmp, unul va fi luat si altul va fi lăsat „? ( Mat. 24:40 )
Biblia face foarte clar faptul că venirea lui Isus nu va fi un eveniment secret ( Apoc. 1:7; Ps. 50:3; 1 Tes. 4:16,17; Mat. 24:27 ). Atunci când Biblia vorbeste despre cei care vor fi lăsati, ea nu spune că acestia vor fi lăsati vii pe pământ. Intregul pasaj din Luca 17:26-37 descrie în amănunt evenimentul. în zilele lui Noe au existat două clase de oameni:una luată (salvată ) si una lăsată (distrusă de potop) (vers.27 ).
In zilele lui Lot au existat deasemenea două clase de oameni: una scoasă din cetate si salvată, cealaltă lăsată în cetate si mistuită de foc. La fel va fi si la venirea lui Isus ( Luca 17:30-37 ). O categorie de oameni va fi luată la cer împreună cu Isus, cealaltă va fi distrusă. în Luca 17:37 se ridică întrebarea:” Unde Doamne ? Unde sunt lăsati acesti oameni?” Biblia răspunde clar:” Acolo unde este trupul, acolo se vor aduna vulturii „. Apoc. 19:11-18 clarifică faptul că cei răi sunt nimiciti la revenirea lui Isus. ( Vezi si 2 Tes. 1:7-9, 2:8 )

Nu ne învată Biblia că Isus va veni ca un hot ( 1 Tes. 5:2 ) ?

Fiecare verset în care Biblia aminteste că Isus va veni ca un hot face referire la momentul neasteptat, surprinzător, al venirii lui Isus, si nu la modul venirii Sale. El vine repede – ca un hot, pe neasteptate – ca un hot, dar într-o splendoare glorioasă precum fulgerul în slavă biruitoare ( vezi Mat. 24:42-44 ; 1 Tes. 5:1-5; Mat. 24:27 ).

Va trece poporul lui Dumnezeu prin încercările viitoare, sau cei credinciosi vor fi răpiti la cer înainte de acest timp de stâmtorare ?

Experientele trăite de vechiul Israel au fost exemple pe care Dumnezeu le-a dat pentru poporul Său de la sfârsitul timpului. Asa cum Israelul a fost eliberat din robia egipteană după căderea plăgilor, tot asa biserica lui Dumnezeu va fi protejată în timpul plăgilor finale si va fi eliberată din mâna asupritorilor săi ( 1 Cor. 10:11; Ps. 91:46 ). Sadrac, Mesac si Abednego au intrat în flăcări atunci când au refuzat să se supună decretului universal de moarte emis de împăratul Babilonului. Din acele flăcări i-a salvat Dumnezeu în mod miraculos. Credinta lor care a sfidat moartea a înfruntat si flăcările ( Dan. 3:16-28 ).
El vine ca un hot după căderea plăgilor ( Apoc. 16:15 ). Altfel, ce sens ar mai avea să declare :     ” Iată, Eu vin ca un hot” după ce primele sase plăgi au fost deja revărsate dacă El ar fi venit deja ca un hot înainte de căderea primei plăgi ? Apoc. 15:8 declară în mod categoric :” Niciun om nu va intra în Templu ( cel ceresc ) până ce nu se vor sfârsi cele sapte urgii ( plăgi )”. 2 Tes. 2:1-3 arată clar faptul că antihristul se va arăta înainte de venirea lui Isus si va fi nimicit de strălucirea venirii Sale ( 2 Tes. 2:8 ).
Invată Biblia că cei neprihăniti  îsi primesc răsplata atunci când sunt răpiti la cer, la începutul celor sapte ani de stâmtorare, iar cei necredinciosi sunt distrusi la sfârsitul acestei perioade ?
Parabolele lui Isus arată foarte clar faptul că cea de-a doua venire a lui Isus va fi un eveniment divin culminant – când oamenii sunt fie salvati, fie pierduti. Nu mai există apoi o perioadă de sapte ani în care să ne reconsiderăm vietile. Acum este Ziua Mântuirii ( 2 Cor. 6:2 ). în Mat. 13:30, atât grâul cât si neghina ( cei neprihăniti si cei păcătosi ) cresc împreună până la seceris.
Cei neprihăniti sunt salvati iar cei necredinciosi sunt pierduti. în parabola cu robul necredincios nu mai există o a doua sansă. Cei necredinciosi sunt pierduti atunci când stăpânul casei vine pe neasteptate (Mat. 24:44-51 ). In parabola cu oile si caprele, atunci când Isus vine, oamenii sunt fie salvati, fie pierduti ( Mat. 25:31-46 ).
Sursa: www.cercetatiscripturile.org