Nume ale Duhului Sfânt

Nume ale Duhului Sfânt
Întrebare: Eu cred ca Duhul Sfânt este o persoană… Dar cine e această persoană?
Răspuns: Cel care mi-a pus întrebarea arăta ca pasaje biblice, pe care vă rog să le citiți înainte de a vedea comentariul de mai jos:  Efeseni 1:17-23; Efeseni 4:10-16; Coloseni 1:26-29; 1Petru 1:10.11 și Fapte 16:6.7. Prin aceste texte cel ce mi-a scris dorind să argumenteze că că Duhul Sfânt este Isus Hristos. Oare este aceiași Persoană?
Vă rog să urmăriți în comentariul următor cum arată Biblia pe Duhul Sfânt și cum Îl prezintă:
După cum Tatăl și Fiul au nume diferite în Scripturi tot așa și Duhul are diferite nume. El lucrează pe pământ ca reprezentant fie al Tatălui, fie al Fiului. Să privim următoarele texte:
Duhul Sfânt descris ca fiind Duhul lui Dumnezeu
Geneza 1:2 – Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.
Numeri 24.2 –  Balaam a ridicat ochii, şi a văzut pe Israel tăbărât în corturi, după seminţiile lui. Atunci Duhul lui Dumnezeu a venit peste el.
1Samuel 19:20 – Duhul lui Dumnezeu a venit peste trimişii lui Saul, şi au început şi ei să proorocească.
Isaia 61:1 – Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea; Textul arată profetic că Duhul Sfânt este reprezentant al Tatălui și este peste Isus cu referință la lucrarea pe care avea s-o facă pe pământ (vezi Luca 4:18 – Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns…)
Isaia 48:16 – O foarte frumoasă declarație a lui Isaia – Şi acum, Domnul Dumnezeu m-a trimis cu Duhul Său. Dumnezeu îl trimite pe Isaia cu Duhul Său
Matei 12:28 – Domnul Isus declară – Dar dacă Eu scot afară dracii (duhurile demonilor – ființe reale)  cu Duhul lui Dumnezeu, … (Duhul lui Dumnezeu scoate afară duhurile rele)
1 Cor. 3:16 – Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?
De gândit: 2Împ. 2:15 – Duhul lui Ilie a venit peste Elisei.”  Nimeni nu ar putea să spună că Ilie a coborât peste Elisei ci Duhul lui Ilie (adică Duhul Sfânt care era peste Ilie) a venit peste Elisei
Încă multe texte ar putea fi citate care arată că Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu și aceasta pentru că fac parte din Dumnezeul Triunic. Aici se subliniază Unitatea celor trei în acțiune
Duhul Sfânt descris ca fiind „Duhul lui Isus Hristos”:
Romani 8:9 – Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Aici se vede că Duhul Sfânt este al lui Dumnezeu și tot aici apare ca fiind Duhul lui Hristos. Este în schimb cert că aici se vorbește de faptul că Duhul Sfânt vrea să locuiască în noi – aminitindu-ne despre misiunea Sa de a schimba inima noastră pământească în una duhovnicească.
Fapte 2:33;
Gal.4:6 – Şi, pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă: „Ava”, adică: „Tată!” – Dumnezeu ne-a trimis Duhul Sfânt care era și în Fiul Său și care ne face pri EL (prin Duhul Sfânt) să fim fii ai lui Dumnezeu.
1Petru 1:11 – Ei cercetau să vadă ce vreme şi ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos şi slava de care aveau să fie urmate. – Unii sugerează că expresia aceasta înseamnă „Duhul care este Hristos” şi compară textul acesta cu 2 Corinteni 3,17.18. Această interpretare Îl prezintă pe Domnul Hristos ca pe Cel care lucra personal asupra minţii profeţilor din Vechiul Testament, luminându-i cu privire la datoriile prezente şi la evenimentele viitoare. Dar nu era altul decât Duhul Sfânt care a fost și asupra lui Hristos și care a lucrat și la mințile proorocilor.  Expresia Duhul lui Hristos exprimă mai degrabă, Duhul care L-a condus pe Hristos, adică Duhul Sfânt. Profeţii nu erau mânaţi de toane personale, ci de influenţa directă a Duhului Sfânt asupra minţii lor. Ei vorbeau ca portavoce a Duhului Sfânt şi scriau în calitate de scribi ai Lui. La fel ca și Domnul Isus care în calitate de Fiu (care s-a dezbrăcat pe sine de divinitate) lucre prin Duhul Sfânt care apare în scrierile apostolilor ca fiin Duhul lui Hristos.
Duhul Sfânt și sub alte nume:
El este numit „Duhul înfierii” – Rom. 8:15 – Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava! adică: „Tată!”
Duhul Vieții – Ioan 6.63 – Duhul este acela care dă viaţa, carnea nu foloseşte la nimic: cuvintele, pe care vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă.
Duhul Harului – Evrei 10:29 – Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului?
Duhul Slavei – 1Petru 4.14 – Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi
Mângâietorul – Ioan 14:26 – Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.. Am subliniat: trimis de Tatăl în Numele Său – conlucrarea trinității în planul mântuirii.
Duhul cel Veșnic – Evrei 9:14 –  cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiţi Dumnezeului cel viu!
Sursa: http://vasluimaranatha.adventist.ro/despre-dumnezeu/nume-ale-duhului-sfant.php