Nume ale Duhului Sfânt în Biblie

Nume ale Duhului Sfânt în Biblie



Cum este numit Duhul Sfânt în Biblie? Se pot găsi mai mulţi termeni care să vorbească despre cea de a treia persoană a Dumnezeirii?

Sfânta Scriptură, în legătură cu Duhul Sfânt foloseşte mai multe denumiri (titulaturi). Fiecare dintre ele este legată şi de o slujbă sau de o funcţie a celei de a treia persoane a Dumnezeirii.
Iată termenii cei mai folosiţi:
– Duhul Sfânt – cel mai folosit termen
– Duhul lui Dumnezeu – Geneza 1:2 şi foarte multe altele
– Duhul Meu – Geneza 6:3 şi multe altele
– Duhul judecăţii şi Duhul nimicirii – Isaia 4:4
– Duhul Tatălui – Matei 10:20
– Mângâietorul – Ioan 14:26
– Duhul adevărului – Ioan cap 14-16
– Duhul de viaţă – Romani 8:2
– Duhul cel veşnic – Evrei 9:14
– Duhul harului – Evrei 10:29
– Duhul lui Isus – F.Ap. 16:7
– Duhul Fiului Său – Galateni 4.6
– Duhul lui Hristos – Filip. 1:19; 1 Petru 1:11
– Duhul slavei – 1 Petru 4:14
– Duhul Proorociei – Apocalipsa 19:10
Pastor Viorel Dascalu
Sursa: www.intrebariimportante.ro