Paine din cer

Paine din cer

EXOD CAP. 16
Exod 16:32  Moise a zis: „Iatã ce a poruncit Domnul: „Sã se pãstreze un omer plin cu manã pentru urmaşii voştri, ca sã vadã şi ei pâinea pe care v-am dat-o s-o mâncaţi în pustie, dupã ce v-am scos din ţara Egiptului.
„Vedem” câteva lecţii:
Dumnezeu nu intervine! – Suspans – De ce ne-a scos din Egipt? Ca să murim de foame? Gest inutil din partea lui Dumnezeu? Serii de minuni pentru ce? Să murim aici?
Un alt cadru – Ioan Botezatorul intemnitat.
Nici o persoană nu a avut o aşa de importantă misiune de îndeplinit. A pregătit calea Domnului. „Satana a început sã se teamã pentru siguranţa împãrãţiei lui.” EGW
Cel vestit de el, este aproape de acel loc – dar nu intervine pentru scăparea lui. De ce?
De ce a trebuit el să zacă şi să moară în închisoare?
„Dar, pentru binele miilor de oameni care în anii urmãtori urmau sã treacã de la închisoare la moarte, Ioan trebuia sã bea paharul martirajului. Când urmaşii lui Isus aveau sã zacã în celule singuratice sau sã piarã de sabie, pe scaunul de torturã sau pe rug, în aparenţã pãrãsiţi de Dumnezeu şi de oameni, ce încurajare avea sã fie pentru inima lor gândul cã Ioan Botezãtorul, despre a cãrui credincioşie mãrturisise Însuşi Domnul Hristos, trecuse printr-o experienţã asemãnãtoare!” EGW, HLL, cap.22
Ce voia Dumnezeu de la evrei si ce doreşte de la noi?
În filozofia cerului – o încercare trecută e un test trecut, dacă nu este trecut va veni o altă încercare de o intensitate mai mare. Cu cât o trecem mai repede ne va fi mai uşor.
   2.    Mana – simbol al grijii lui Dumnezeu.
Strigătul poporului se îndreaptă către Moise nu către Dumnezeu!
   3.    Când era dată mana?
Mana se culege dimineaţa: – Dumnezeu  îţi face program! Poţi beneficia de aceleaşi binecuvântări.
Exod 16:27  „În ziua a şaptea unii din popor au ieşit sã strângã manã, dar n-au gãsit.”
Triplă minune: vineri dublu, sâmbătă nu găseşti, păstrarea manei se face şi a doua zi în mod excepţional!
Dumnezeu nu doreşte să ne formăm reflexe – să aduni în fiecare zi – nu suntem animale! Să fim conştienţi când şi cum!
4.    Cum este dată mana?
Num. 11:9  Când cãdea roua noaptea în tabãrã, cãdea şi mana.
O preocupare importanta pentru noi este cum s-au înmulţit cele 5 pâini?
Dumnezeu nu vine să răspundă curiozităţii tale!
Lasă amănuntele pe seama Mea. Puterea Mea este nelimitată, deci, nu o poţi înţelege, încă.

5.    Ce cantitate de mană le este repartizată?

„un omer” (2,4L) – cantitatea necesară pentru o zi.
Unii care au luat şi pentru zile negre. Ce s-a întâmplat?
Nu aduna mai mult decât îţi trebuie – va face viermi!
EGW dă şi o aplicaţie spirituală: „Ei îngrãmãdiserã mana vie, şi aceasta se stricase. Religia pe care au încercat sã o pãstreze numai pentru ei le-a devenit un blestem.” HLL, cap.3

6.    Mana – simbolul alimentaţiei simple şi consistente.

Gust: turtă amestecată cu miere.
Hrană simplă – trimite către simplitate şi în obiceiuri!
   „Dacă oamenii de astăzi ar fii simpli în obiceiurile lor – ar fi mai puţine nevoi închipuite şi mai multe ocazii de a lucra după voia lui Dumnezeu.”
Hrană consistentă. Nu a fost nici unul anemic! Mana conţinea toate elementele necesare dezvoltării, susţinerii vieţii.

7.    Cea mai mare „calitate” a manei? Era dată de Dumnezeu!  

În Australia există o plantă la fel ca şi grâul. I se spune năriu. E un fel de grâu sălbti din care se poat e face pâine. E o pâine gustoasă, plăcută, care stâmpără imediat foamea. Dar… peste 3 zile, cel care a mâncat şi s-a săturat din ea e cuprins de dureri şi moare în chinuri groaznice. Întocmai aşa e şi cu pâinea pe care o dă lumea. E un fel de năriu care place si satură în aparenţă, dar pe urmă otrăveşte şi omoară.

8.    Ce a dorit Dumnezeu să-i înveţe oferindu-le cu mana?

Rol educativ.

9.    Mana – hrana îngerilor – dată de îngeri?

Dacă avem ochii minţii deschişi vom vedea, vom avea ce să vedem; îngerii sunt implicaţi în mult mai multe aspecte ale vieţii noastre decât ne dăm seama EGW.
De la un tip la realitate.
O altă secvenţă pe care Biblia ne-o prezintă: Ioan 6: 30-35, 45-58.
Un episod care are loc imediat după înmulţirea pâinilor!
Ce faci Tu? – Iată ce fac Eu: Mă ofer vouă. Haieţi, mâncaţi trupul Meu şi beţi sâgele Meu! Şi veţi vedea cea mai mare minune care se poate întâmpla cu voi!
A mânca trupul şi a bea sângele (viaţa – sacrilegiu) Lui.
Ceea ce a oferit altădată unui popor El vine şi dă fiecăruia personal..
Hrana este de folos atunci când o mâncăm, când devine o parte din fiinţa noastră!
Viaţa Lui să devină viaţa noastră! Aceasta nu este un raţionament care să trezească sentimente înălţătoare ci realitatea pe care tatăl doreşte să o trăim!
Dragul meu, acelaşi Dumnezeu care a dat copiilor lui Israel mana din ceruri încã mai trãieşte şi stãpâneşte. El Îşi va cãlãuzi poporul şi îi va da îndemânare şi pricepere în lucrarea pe care sunt chemaţi sã o facã.

„Eu sunt Pâinea vie, care S-a coborât din cer. Dacã mãnâncã cineva din pâinea aceasta, va trãi în veac.” „Cel care crede în Mine are viaţã veţnicã.” „Cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi sunt viaţã.”
(Ioan 6, 35.51.47.63).
Găsim mană în Locul Preasfânt – în chivotul legământului veşnic. Stă acolo într-un vas de aur pentru a ne mărturisi despre cum acţionează Cel infinit în înţelepciune, bunătate, purtare de grijă.
Şi o mai găsim într-un loc: Ap. 2:17 „Celui ce va birui, îi voi da sã mãnânce din mana ascunsã.” (biruitorilor din pergam).
Chiar de acum, în pustia pe care o trecem în ritmul pregătirii noastre, ne este asigurată mană din belşug, Pâinea vieţii pentru fiecare.
( Iancu Fiat )
Sursa: http://resursepredici.blogspot.com