Pamantul – Planeta albastra

Pamantul – Planeta albastra

Pământul- Planeta albastră-numită aşa după imaginea oferită de fotografiile luate din spaţiul cosmic (Ex:Telescopul Hubble),este leagănul şi obrâşia civilizaţiei umane.Căci ”Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului”, ne spune Biblia în Gen.2,7.
A cincea planetă ca dimensiune în sistemul nostru solar, pământul are forma unei sfere cu o circumferinţă de aproximativ 40076 km( ceace însemnează un diametru la ecuator de 12.756 km), care se deplasează în jurul soarelui pe o orbită eliptică cu incredibila viteză medie de 29,79 km/s.
Într-o mişcare fină,lipsită de accelerări şi decelerări perceptibile,noi oamenii aflati pe acest ”vehicul cosmic” nici nu ne dăm seama că în realitate chiar atunci când ne odihnim pe fotoliu,mâncăm sau dormim, zburăm cu vehicul nostru prin cosmos, lăsînd în urmă în fiecare secundă câte 29,79 km.
Într-o asemenea călătorie, parcurgem împreună cu pământul,o rotaţie completă în jurul soarelui în 365,256 zile rămânînd tot timpul la o distanţă medie faţă de soare de 149,6 milioane de km.  Paradoxal, dar pământul se apropie cel mai mult de soare în timpul iernii (147,1 milioane de km) şi se depărtează cel mai mult de soare în timpul verii (152,1 milioane de km).
Pămîntul se învârteşte continuu şi în jurul axei sale ca o sfîrlează. În cadrul unei asemenea mişcări, locuitorii aflaţi la ecuator se învârtesc şi ei ca într-un carusel cu 0,463 km/s. Şi dacă mai adăugăm la aceasta faptul că şi sistemul solar( şi odată cu el şi pământul) zboară în interiorul galaxiei-Calea Lactee-cu 250 km/s.
Dar şi galaxia la rândul ei cu cei aprox 400 de miliarde de sori care îi aparţin (deci şi soarele nostru cu pământul) aleargă prin Univers…Deşi locuit de oameni şi cercetat îndeaproape, pământul, are încă multe necunoscute. Ştiaţi că prima descoperire din istoria omenirii a faptului că pământul este rotund o face Biblia?
Cu aproximativ 950 de ani înainte de Domnul Hristos, regele Solomon scria despre aceasta în Prov 8,31 apoi ,cu aprox. 720 ani înainte, proorocul Isaia menţiona despre acelaş lucru în Is 40,22 . Sau că tot Biblia declară că pământul în ciuda greutăţii sale pluteşte în cosmos ? Iov 26,7 ; Iov38,6.
Şi tot aşa Biblia a declarat cu mult înainte de Columb sau Magelan că în alcătuirea pământului uscatul reprezintă a treia parte, două treimi fiind reprezentate de ape: Is 40,12 sau că pământul a fost executat prin măsurători exacte conform unui plan, Iov 38,5 şi că asemenea unui inginer sau arhitect, Dumnezeu a calculat pînă şi greutatea pământului: Is.40,12. Şi toate acestea cu mult înainte ca Newton să fi descoperit calculul diferenţial şi integral care îi ajută pe ingineri în proiectele lor.
Astăzi se ştie că greutatea pământului este 5,974*1024 kg. Cît de mare este această greutate? Dacă nu am admite existenţa Lui Dumnezeu atunci vârsta Universului de la data când a avut loc ”Big -Bang-ul”şi până azi este de numai 1018 SECUNDE!
Se consideră că diametrul Universului în km este egal cu 1023. Oamenii au încercat să… întindă şi ei frânghia de măsurat peste pământ… imitând pe Creator în măsura în care li s-a permis .Pe baza măsurătorilor efectuate asupra lungimii arcului meridianului între Duenkirchen şi Barcelona cercetatorii au definit lungimea metrului ca fiind a zecea milioana parte din lungimea arcului meridianului ce trece prin Paris, cuprins între ecuator şi polul nord.Şi au făcut un etalon din platină şi iridiu păstrat în vid la Le Sevres- Franţa.
În 1960 au adoptat o altă definiţie a metrului:1.650.763,73 lungimi de undă în vid a radiaţiei portocalii ce corespunde tranziţiei izotopului kripton 86 între nivelele 5d5 şi 2p10. Din 1983 pînă azi o altă definiţie:metrul = distanţa parcursă de lumină în vid în timp de 1/299.792.458 dintr-o secundă . Dar câte lucruri sunt încă necunoscute? Nu mă refer la triunghiul Bermudelor sau ceva de felul acesta. Dar care este structura pământului?
Până acum s-a ajuns la o adâncime de numai câţiva km în străfundurile pământului. Cea mai adâncă gaură de foraj a fost făcută în peninsula rusă Kola şi depăşeşte cu puţin 12 km. Cum pămîntul are peste 6300 km de la suprafaţă pînă la centru, cercetările sunt departe de a furniza detalii exacte. Structura undelor seismice şi analiza fenomenelor vulcanice ne oferă o vagă posibilitate de investigare a unui domeniu necunoscut.
Pe baza interpretării acestor factori se consideră că pământul ar avea o structură de tipul foiţelor de ceapă care se suprapun. La exterior se află scoarţa a cărei grosime ar varia între 0-70 km sub continente şi 5-11 km sub oceane. E numită SIAL deoarece predomină în ea siliciu şi aluminiu.
Scoarţa cu oceanele şi continentele este foarte subţire. Dacă pământul ar fi comparat cu un ou, scoarţa sa ar fi mai subţire decît coaja oului. Dacă pămîntul ar fi o portocală scoarţa sa ar fi mai subţire decît un timbru poştal lipit pe ea. După scoarţă urmează în profunzime o discontinuitate numită Discontinuitatea lui Mohorovic, apoi urmează mantaua sau SIMA (Siliciu şi Magneziu ). Aici s-ar afla straturi de rocă fierbinţi cu densităţi temperaturi şi compoziţii chimice variabile. Înspre centru s-ar întinde în continuare Discontinuitatea lui Gutenberg iar în centru nucleul sau NIFE.
Se consideră că aici predomină Fierul şi Nichelul aflat la presiuni şi temperaturi mari( peste 4000o C.). Deriva continentelor fenomenele vulcanice şi seismice, toate se încearcă să se explice pe baza acestor structuri, dar catastrofele naturale prin numărul lor de victime vorbesc cu prisosinţă despre puţina cunoaştere umană şi despre lipsa unei posibilităţi eficiente de anticipare şi contracarare a efectelor lor devastatoare.
Elian Trinca
Sursa: www.crestin.org