Planul misionar revelat lui Matei

Planul misionar revelat lui Matei
Daca în capitolele 5-7 din evanghelia dupa Matei, gasim predica Domnului Isus tinuta pe munte, în care Domnul Isus a descoperit natura si legile Împaratiei lui Dumnezeu. În capitolul 13 al aceleiasi evanghelii, gasim însa o alta predica a Domnului Isus , dar care de data aceasta a fost tinuta la mare .(Mat.13:1) Subiectul acestei predici a fost: „ Viitorul Împaratiei lui Dumnezeu dupa ce Domnul Isus (Regele) a fost respins de fruntasii lui Israel (Mat.12:22-37)
Sunt însa si alte caracteristici care particularizeaza predica Domnului Isus de la mare : Predica a fost tinuta în fata unei mari multimi care asculta cuvîntul stînd în picioare pe tarm (Mat.13:2) , iar Domnul Isus le-a vorbit în pilde (Mat.13:3) .Acest capitol reda predica Domnului Isus ce contine 7 pilde, care au ca subiect :”Împaratia lui Dumnezeu” . Primele patru pilde : „pilda semanatorului”, „pilda neghinei „ ,”pilda grauntelui de mustar „ si „pilda aluatului” se refera mai mult la aspectul exterior al împaratiei lui Dumnezeu, pe cînd celelate trei : „pilda comorii ascunse „, „pilda margaritarului „ si „pilda navodului”, se refera mai mult la aspectul interior al Împaratiei.
Pilda sau parabola, este o alegorie care foloseste o întîmplare cunoscuta, care prin comparatie ilustrreaza un aspect spiritual. Cineva a spus: „pilda este o experienta umana careia i se atribuie un înteles divin”. Domnul Isus a folosit aceasta cale de comunicare nu pentru a ascunde adevarul despre Împaratia lui Dumnezeu, ci pentru a-l face cunoscut într-un context ostil. ( Mat.13:13-15) Prin respingerea Domnului Isus , fruntasii lui Israel s-au descalificat pentru a mai face parte din Împaratie, iar întregul popor a ajuns în imposibilitatea de-a mai primi învatatura Domnului Isus (Mat.13:15)
Folosind vorbirea în pilde, Domnul Isus a dorit sa trezeasca curiozitatea si interesul celor ce-L ascultau, pentru ca acestia sa caute sa cunoasca mai mult si sa descopere prin cercetare personala tainele pe care Domnul le prezenta. Mînati de aceasta curiozitate, ucenicii care au auzit predica Domnului Isus, au cerut sa li se spuna si interpretarea ( Mat.13:36). În Evanghelia sa, Matei foloseste cu predilectie termenul de Împaratie. El vorbeste despre Împaratie la modul general, folosind în întreaga evanghelie acest termen de 50 de ori . Mai este însa întîlnita si de 33 de ori numirea de „Împaratia Cerurilor” . Numai în capitolul 13 al evangheliei sale aceasta numire este folosita de 8 ori ( Mat.13:11,24,31,33,44,45,47,52).
Evanghelistul Matei mai foloseste de 5 ori în evanghelia sa si numirea de „Împaratia lui Dumnezeu”. Prin aceste concepte ale Împaratiei putem întelege domnia universala a lui Dumnezeu (Ps.29:10, 103:19, I Cron.29:11) dar si domnia lui Dumnezeu prin Hristos si prin domnia omului asupra pamîntului, în perioada prezenta si în noua creatie (Isaia 9:6-7, Mat.6:9-10, Luca 22:28-30,Ap.3:21,Ap.11:16 etc) Domnia a fost misiunea încredintata omului prin creatie , dar Adam a esuat în împlinirea acestei misiuni. (Gen.1:28).
Dumnezeu a oferit aceasta însa din nou aceasta cinste invitînd la domnie poporul Israel. De aceea de foarte multe ori în Vechiul Testament ,cît si în Evanghelia dupa Matei , descoperim Domnia lui Dumnezeu asupra Israelului si prin Israel asupra lumii. Iar Domnul Isus a fost identificat a fi Împaratul lui Israel (Mat.2:2, 27:11, 29 ,37 ; 27:42 ). Prin predica tinuta la Mare Domnul Isus arata ce se va întîmpla cu Împarata Sa dupa ce a fost respins de fruntasii lui Israel ( Mat 12:22-37, si 46-50)
Daca pîna atunci Împaratia îi includea pe descendentii fizici ai lui Avraam si Iacov, acum cînd acestia s-au descalificat pentru a domni înpreuna cu Hristos, Domnul Isus descopera o noua faza a Împaratiei, introducînd misiunea Bisericii. Din cauza împietririi inimii lor, Israelul a fost lepadat pentru o vreme (Rom.11:1-10) dar va avea un nou rol în planul lui Dumnezeu atunci cînd îl va accepta pe Mesia si se va întoarce cu pocainzta la Dumnezeu (Rom 11:25-33).
În acest interval cuprins între caderea si trezirea lui Israel, Dumnezeu foloseste pentru manifestarea domniei Sale si întemeierea Împaratiei Lui, „Biserica”. În cele 7 pilde spuse de Domnul Isus la mare, ne este descoperita misiunea Bisericii ca unealta a Împaratiei Lui Dumnezeu :
I. Împaratia se fundamenteaza pe Cuvîntul lui Dumnezeu
Daca în vremea Israelului membrii împaratiei erau descendentii fizici ai lui Avraam care au avut parte de o alegere neconditionata, în vremea Bisericii, Împaratia lui Dumnezeu îi cuprinde pe toti cei care au o atitudine corecta fata de Cuvîntul Scripturii. Acest adevar este bine subliniat în „pilda semanatorului”(Mat.13:1-23). Cuvîntul este semanat în aceiasi masura pentru toti, numai ca atitudinea oamenilor fata de Cuvînt este diferita .
Sunt oameni care nu primesc Cuvîntul, fiind asemanati cu locul batatorit al drumului(Mat .13:4 si 19). Sunt alti oameni care nu pastreaza Cuvîntul ,fiind asemanati cu locurile stîncoase (Mat.13:4 si 20). Si oameni care împreuna cu Cuvîntul pastreaza în viata lor si alte lucruri ale lumii , care înabusa Adevarul. Dar sunt însa si oameni care aud Cuvîntul, îl înteleg, îl primesc în inima , îl pastreaza în inima lor si aduc roada în procent de 30 % 60% sau 90%. (Mat. 13:8 si 23)
Accetul pe care îl pune Domnul Isus în aceasta pilda este pentru semanat si rodire . Pentru fii împaratiei este importanta auzirea cuvîntului , subliniata în acest capitol de 19 ori, dar si întelegerea si acceptarea lui. De aceea Misiunea Bisericii în cadrul Împaratiei, este sa semene Cuvîntul . Domnul Isus a subliniat aceasta responsabilitate în repetate rînduri (Mat 4:23, 9:35 ; 10:7, 24:14 etc.) dar sa si demonstreze o buna atitudoine fata de Cuvînt pentru ca fiecare dintre membrii ei sa fie plini de roada.
II. Împaratia se dezvolta în mijlocul opozitiei
În urmatoarele trei pilde : „pilda neghinei”, „pilda grauntelui de mustar „si „pilda aluatului”, Domnul Isus descopera cadrul în care se va dezvolta Împaratia Cerurilor. Astfel , tarina este lumea (Mat.13:24 si 38). Semanatorul este Fiul Omului (Mat .13:37) Samînta buna îi reprezinta pe fii Împaratiei (Mat.13:38) Iar negina îi reprezinta pe fii Celui rau (Mat.13:38).
Prin aceasta viziune, Domnului Isus îi prezinta pe cei credinciosi (fii împaratiei) raspînditi în toata lumea dar înconjurati de fii Celui rau. Împaratia Cerurilor se va dezvolta în paralel cu împaratia întunericului si aceasta stare va tinea pîna la vremea sfîrsitului. Cel care va face despartirea finala este însusi Dumnezeu prin îngerii sai (Mat.13:27-30 si 40-42.) În acest context de împotrivire si de opozitie a puterii întunericului, Biserica este chemata ca prin membrii ei (fiii împaratiei) sa fie o samînta buna semanata pîna la marginile pamîntului.
III. Împaratie se întemeiaza printr-o lucrare Divino-umana
Prin „pilda comorii ascunse în tarina” , , Domnul Isus arata ca înaintea lui Dumnezeu noi suntem o comoara . Pentru noi Domnul Isus a platit totul cîstigîndu-ne pentru Sine . Prin jertfa Sa, El a adus mîntuirea întregei lumi ; a cumparat întreaga tarina (Mat.13:44, I Petru 2:9 ;Tit2:14 ;Luca.22:14-16) Prin „pilda margaritarului de mare pret”, este subliniat raspunsul omului fata de mîntuirea oferita de Dumnezeu. Acesta trebuie sa lase totul, alegîndu-l pe Dumnezeu prin credinta (Mat.13:45-46).
Mai exista însa si-o alta interpretare a acestor pilde: comoara ascunsa în tarina este Israelul (Ex.19:5; Ps:135:4) Domnul Isus a venit ca prin jertfa Sa sa cîstige întreaga lume , dar acordînd prioritate poporului Israel (Isaia 53:8; Ioan 11:51) Iar margaritarul de mare pret reprezinta „Biserica” formata în mare parte dintre neamuri (I Cor.10:32;Ef.2:11-22) . Înaintea lui Hristos atît Israelul cît si Biserica au un mare pret; sunt asemanate cu o comoara si un margaritar .
Pentru cîstigarea lor Domnul Isus a platit cea mai mare jertfa(I Petru 1:18-19) Acum margaritarul si comoara(Israelul si Biserica) sunt în posesia aceluiasi proprietar care le-a cumparat, formînd o sigura entitate :”Împaratia lui Dumnezeu „( Ef.4:4-6).
Prin „pilda navoduli „ Domnul Isus descopera efectul predicarii Evangheliei si finalul Împaratiei lui Dumnezeu. Daca acum lumina este împreuna cu întunericul si pestii buni împreuna cu pestii rai , va fi o zi cînd se va face o separare distincta . Cei buni vor fi adunati în vase , iar cei rai vor fi aruncati afara , unde va fi plînsul si scrîsnirea dintilor(Mat 13:48-50)
În acest context al judecatii, membrii Bisericii sunt chemati sa raspunda corect fata de jertfa Domnului Isus , dar sa si împlineasca ceea ce este bine, pentru ca astfel la sfîrsit sa aiba parte de alegerea si rasplatirea lui Dumnezeu. Daca prin jertfa Domnului Isus ,Dumnezeu si-a împlinit partea Sa si noi trebuie sa ne împlinim partea noastra printr-o slujire dupa voia Sa.
Întrebari pentru discutie:
– Care au fost cauzele ce au descalificat poporul Israel pentru a domni împreuna cu
Hristos si a -si continua slujirea ce le-a fost încredintata ca parte a împaratiei lui Dumnezeu ?
– În ce aspecte se aseamana viziunea Domnului Isus cu privire la misiunea încredintata Bisericii, cu misiunea încredintata omului prin creatie ?
– Care dintre atitudininile gresite fata de Cuvîntul lui Dumnezeu descoperite în pilda semanatorului sunt mai des întîlnite astazi ?
Dan Boingeanu
Sursa: www.cercetatiscripturile.org