Primăvara omenirii: între renaștere și astenie

Primăvara omenirii: între renaștere și astenie
Auzim peste tot de astenie, acea stare de slăbiciune generalizată cauzată de schimbările de temperatură şi de lumina în exces, pe care le aduce cu sine primăvara. Ceea ce puţini dintre noi ştiu însă este că, de multe ori, în locul asteniei se instalează depresia.
Omenirea a ajuns ca un om bătrân care de abia se mai târăşte de azi pe mâine. Fără a purta vreo urmă de pesimism în exprimare, nu putem să nu vedem cum vara nu mai e vară, iarna nu mai e iarnă, aproape totul s-a întors pe dos. Iniţiativele ecologiştilor de a salva planeta, năzuinţele de a conserva viaţa se lovesc nu numai de statistici catastrofale care ne transmit fiori, dar şi de făgăduinţele Scripturii: ,,Iată că fac ceruri noi şi pământ nou”.
Dincolo de speranţa şi renaşterea la viaţă, de lumina soarelui, de albastrul cerului şi freamătul copiilor, primăvara pentru mulţi oameni înseamnă oboseală şi boală. Omenirea nu va mai avea de privit multe primăveri. Crize economice, catastrofe pe mare şi uscat, boli incurabile, foamete, cutremure şi orice se înscrie în anormalitatea pământului, toate aceste devianţe devenite peste noapte normalităţi, au un singur remediu: Primăvara Revenirii Domnului Isus.
Auzim de mii de ani: ,, Şi iarăşi va să vină să judece viii şi morţii şi va întemeia o Împărăţie care nu va avea sfârşit”. Candelele credinţei sunt gata să se stingă. Aşteptătorii au devenit astenici, şovăielnici, muribunzi, depresivi. Isus ne-a promis că Se va întoarce curând ca să ne ia Acasă. Semnele sfârşitului de veac ne animă din ce în ce mai mult această speranţă. După potopul cu apă din vremea lui Noe, care a nimicit lumea, a urmat soarele şi primăvara.
După potopul de foc şi pucioasă ce va curăţi lumea a doua şi ultima oară, va urma Primăvara Veşnică în Împărăţia lui Dumnezeu, acolo unde: “El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut” (Apocalipsa  21:4).
Depinde de tine cum te găseşte Primăvara Revenirii: pe moarte, sau gata de renaştere?! Eşti gata?
Daniel Nitulescu