PROBLEME CU COPIII

 
 
PROBLEME CU COPIII
de John Rosemond
Signs, mai 2008
           
            Pãrinþii unui copil de cinci ani mi-au cerut sfatul cu privire la o problemã ciudatã. Mandy lua obiecte de la pãrinþi fãrã sã le cearã voie. Majoritatea lucrurilor pe care le lua era obiecte mici care îi aparþineau mamei ei, ca de pildã machiaj, bijuterii ºi alte accesorii. Uneori însã lua ºi obiecte de la tatãl sãu, cum ar fi gumã de mestecat sau unghiere.
            Când lipsea ceva, pãrinþii lui Mandy o întrebau dacã ea a luat obiectul respectiv. Iar ea spunea cã nu.
            În momentul acesta începeau investigaþiile. Pãrinþii îi puneau tot felul de întrebãri pânã aflau locul unde ascunsese obiectul care lipsea. Asta putea sã ia între trei minute ºi trei zile. Dupã ce pãrinþii gãseau obiectul, Mandy recunoºtea, iar explicaþia ei era întotdeauna aceeaºi: “Am vrut doar sã mã uit la el.” “Dar de l-ai ascuns?” insistau pãrinþii. “De ce nu l-ai pus înapoi?” “Nu ºtiu”, rãspundea Mandy, izbucnind în lacrimi. “De ce nu ni l-ai cerut nouã?” ªi Madi spunea ºi de data asta cã nu ºtie ºi începea sã plângã.
            Pãrinþii lui Mandy nu ºtiau ce sã creadã, sã spunã sau sã facã. Uneori se supãrau pe Mandy, alteori erau îngrijoraþi cã s-ar putea sã ia lucruri pentru cã nu se simþea iubitã. În cele din urmã au apelat la un specialist în probleme cu copiii, care a ajuns la concluzia cã Mandy îºi manipula pãrinþii, pentru a-i controla ºi pentru a fi în centrul atenþiei lor.
            Când pãrinþii lui Mandy au venit la mine ca sã îi ajut cu privire la aceastã problemã, eu le-am spus cã nu credeam cã Mandy încerca sã îi manipuleze. Un copil de vârsta lui Mandy nu are prea mare discernãmânt în ce priveºte propriul comportament. Discernãmântul ºi, de aici, capacitatea de a-i manipula pe alþii în mod conºtient nu apar pe deplin pânã când copilul nu ajunge la primii ani ai adolscenþei, în cel mai bun caz.
            Când în familie apare o problemã ca cea a lui Mandy, pãrinþii trebuie sã se impunã ºi, fãcând aºa, sã îºi demonstreze autoritatea, sã diminueze problema ºi sã elimine nevoia copilului de a se comporta greºit. Chiar dacã o anumitã formã de pedeapsã s-ar putea în anumite situaþii sã fie potrivitã, pedeapsa singurã nu ajutã la nimic. Într-un anumit fel copilului trebuie sã fie destul de responsabil pentru rezolvarea situaþiei. Felul în care se face lucrul acesta depinde de mulþi factori.
Pãrinþii lui Mandy au procedat în felul urmãtor: în primul rând au încetat sã mai facã investigaþii cu privire la lucrul pierdut. Au aºezat o cutiuþã, pe care au scris “lucrurile lui mami ºi tati din camera lui Mandy”. Apoi eu redefinit problema, numind-o curiozitate (un cuvânt pozitiv), în loc de furat sau luat (cuvinte negative).
“Mandy”, au spus ei, “ai voie sã fie curioasã cu privire la lucrurile noastre. De azi înainte, când iei vreun lucru care ne aparþine, ca sã te uiþi la el sau sã te joci cu el, iar când nu îþi mai trebuie pune-l în cutie.”
Când lipsea ceva, pãrinþii mergeau în camera lui Mandy ºi se uitau în cutie. De obicei obiectul cu pricina era acolo. Dacã nu, în loc sã punã întrebãri (primul pas în investigaþie), ei îi spuneau lui Mandy: “Am nevoie sã îmi dai înapoi cutare lucru”, iar ea le înapoia obiectul care lipsea. În cele din urmã a încetat sã mai intre în camera pãrinþilor fãrã sã i se dea voie. ªi toate au revenit la normal.

______________________________

Copyright © 2007 – Articole Crestine. Toate drepturile rezervate. Folosirea acestui material se poate face urmand instructiunile din Ghidul de folosire.