Psalmul 51 – O Rugaciune a lui David

1      Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta!
După îndurarea Ta cea mare, şterge fărădelegile mele!
2      Spală-mă cu desăvârşire de nelegiuirea mea
şi curăţă-mă de păcatul meu!
3      Căci îmi cunosc bine fărădelegile
şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea.
4      Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit
şi am făcut ce este rău înaintea Ta;
aşa că vei fi drept în hotărârea Ta
şi fără vină în judecata Ta.
5      Iată că sunt născut în nelegiuire
şi în păcat m-a zămislit mama mea.
6      Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii:
fă dar să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu!
7      Curăţeşte-mă cu isop, şi voi fi curat;
spală-mă, şi voi fi mai alb decât zăpada.
8      Fă-mă să aud veselie şi bucurie
şi oasele pe care le-ai zdrobit Tu se vor bucura.
9      Întoarce-Ţi privirea de la păcatele mele,
şterge toate nelegiuirile mele!
10      Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule,
pune în mine un duh nou şi statornic!
11      Nu mă lepăda de la Faţa Ta
şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt.
12      Dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale,
şi sprijină-mă cu un duh de bunăvoinţă!
13      Atunci voi învăţa căile Tale pe cei ce le calcă,
şi păcătoşii se vor întoarce la Tine.
14      Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele! Izbăveşte-mă de vina sângelui vărsat,
şi limba mea va lăuda îndurarea Ta.
15      Doamne, deschide-mi buzele,
şi gura mea va vesti lauda Ta.
16      Dacă ai fi voit jertfe, Ţi-aş fi adus,
dar Ţie nu-Ţi plac arderile-de-tot.
17      Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit:
Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită.
18      În îndurarea Ta, varsă-Ţi binefacerile asupra Sionului
şi zideşte zidurile Ierusalimului!
19      Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi-de-tot şi jertfe întregi;
atunci se vor aduce pe altarul Tău viţei.