Rahav

 
Rahav
Evr 11,31. Iosua 2,1-21.
Vă surprinde să vedeţi pe Rahav pusă alături de Marii eroi ai credinţei din Evr 11, alături de Enoh,Avraam, Moise ?
Iosua trimite 2 iscoade. (după 40 de ani). Acestea intră în oraş şi ajung în casa unei prostituate…
Unii comentatori încearcă să atenueze spunând că ea era un fel de hangiţă care probabil avea camere de închiriat şi servea mâncare străinilor. Totuşi asta este realitatea: era prostituată. Oare cum de au intrat chiar în asemenea casă?
Nu cred că erau nişte imorali; erau într-o misiune divină. Poate că ar merita să ne oprim la acest aspect. Să ne imaginăm un mic scenariu. Ierihonul se afla la la 10-11 km de Iordan.Probabil că într-o zi cineva s-a dus la Iordan la pescuit. Dincolo de râu vede milioane de oameni…
Îmi imaginez cum omul n-a mai stat ci s-a dus să spună: „Israeliţii au venit!” Cetatea s-a pus în mişcare, a intrat în panică. Aveau motive să le fie frică.  Iosua 2,9-11. Rahav era deja înfricoşată la gândul că Ierihonul va fi asediat.
Deci cei din Ierihon ştiau destul de multe despre israeliţi.
Probabil când iscoadele au ajuns în oraş, au început şoaptele. Rahav a fost printre primii dintre cei ce au auzit. Ea ştia acum că judecăţile lui Dumnezeu sunt la Iordan. Ea ştia că viaţa ei era una mizeră şi cred că se săturase de o asemenea viaţă.
Cred că luase decizia de a schimba totul… De aceea probabil că nu iscoadele au căutat-o pe ea ce ea pe ei. I-a găsit şi i-a luat la ea.  Ea le spune celor doi că ei şi locuitorilor Ierihonului le este frică de Israeliţi.
Ei auziseră de trecerea lor prin Marea Roşie. Iosua 2,10-13.
Când a fost întrebată despre ei ea minţit. Interesant este că deşi le-a fost frică, doar o prostituată a avut credinţă.
Rahav a avut preţ în ochii lui Dumnezeu nu pt trecutul său ci pt alegerea sa.
Trei adevăruri:
1.Dumnezeu foloseşte oameni dintre cei mai puţin apreciaţi.
A. Rahav era o Canaanită – o vrăşmaşă.
Era o amorită, aparţinea unui popor idolatru. Canaaniţii trebuiau nimiciţi sau izgoniţi.
Absolut toţi. Rahav nu era evreică.
B. Era femeie. Una din rugăciunile zilnice ale evreilor spune:”Îţi mulţumesc Doamne că nu m-am născut păgân sau femeie”
Femeia era considerată cetăţean Second hand.
C. Era o prostituată.
De 5 ori se menţionează faptul acesta în scriptură. Era ultima dintre ultimii. După legea lui Moise trebuia omorâtă cu pietre. Dumnezeu a văzut însă ceva bun în această femeie: o credinţă, un curaj care va sta pt Dumnezeu şi va salva iscoadele.
A văzut în ea o femeie care-şi ţine cuvântul cu riscul vieţii. Lui Dumnezeu îi place să folosească oameni foarte obişnuiţi… Uitaţi-vă la cei 12. Toţi erau needucaţi, neînvăţaţi, pescari, vameşi,… Nici unul nu era cărturar, sau fariseu.
2. Slujiţi lui Dumnezeu chiar când aceasta presupune risc.
Rahav ar fi putut fi un fel de Mata Hari (cea mai renumită femeie dublu-spion din primul război mondial) a Ierihonului şi să-i denunţe pe cei doi spioni. Dar prin credinţă ea nu i-a denunţat şi a scăpat cu viaţă ea şi casa ei.
Împăratul aflase că iscoadele fuseseră la ea.
V3 – oamenii împăratului n-au întrebat dacă iscoadele sunt în casa ei ci să-i scoată afară.
Fusese pârâtă. Dar a fost curajoasă. Putea să-i predea. Dar ea ştia că viitorul ei va fi sigur doar în mâna lui Dumnezeu nu în a împăratului. A preferat riscul vieţii în schimbul binecuvântărilor lui Dumnezeu.
Rahav ne spune că a sluji lui Dumnezeu totdeauna presupune un risc. Satana va căuta să te distrugă, dar în mâinile lui Dumnezeu eşti în siguranţă. Un mic risc aici îţi va aduce o mare răsplătire acolo. D-zeu întotdeauna răsplăteşte pe cel credincios!
3. Nu-ţi fie frică să trăieşti uitând de trecutul tău.
Rahav – o prostituată, a ales să se ridice deasupra trecutului ei. Ea putea alege să continue viaţa ei. Dar a ales să lase trecutul la o parte, şi să permită lui D-zeu să facă din ea o femeie virtuasă – un erou al credinţei. Ea n-a mai continuat viaţa de păcat.
Dumnezeu a transformat vasul de ocară într-un vas de cinste. În cazul ei se vede atât de clar că mântuirea era prin har şi în V.T. Mai ciudat ni se poate părea faptul că nu o găsim doar in lista eroilor, dar o gasim şi în linia genealogică a Domnului Isus.
Ea s-a căsătorit cu Salmon din seminţia lui Iuda (prinţ), a născut pe Boaz. Despre Boaz ştim mai multe din cartea lui Rut. Un bărbat integru, bun cu slujitorii săi. Boaz a născut pe Obed, Obed pe Isai, Işai pe David. Aici nu mai este prezentată ca o prostitu-ată, ci ca o femeie credincioasă din linia genealogică a lui Isus.
Mat 1,5. Ea a fost o stră, stră, străbunică a lui David cel mai mare împărat pământesc al lui Israel.
Susan Wilkinson:” Nu trecutul îţi hotărăşte viitorul, ci alegerile pe care le faci”  Nu doar ea a fost salvata dar şi familia ei.  Ea şi-a văzut familia salvată pt că ea a crezut în cuvantul lui Dumnezeu iar cei din familia ei au crezut în cele spuse de ea.
Concluzii:

-Dumnezeu lucrează prin oameni obişnuiţi.
-Slujiţi lui Dumnezeu chiar când pare riscant.
-Nu trecutul îţi hotărăşte viitorul ci alegerile pe care le faci.
-Rahav şi-a salvat viaţa ei şi a familiei, a primit viaţa veşnică, a devenit strămoaşa Domnului Isus, a intrat în Mausoleul eroilor credinţei.

Ioan Sturz

Sursa: www.cercetatiscripturile.org