Rapirea secreta – Luca 17:34-36

Luca 17:34-36
34  Vă spun că, în noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat, unul va fi luat şi altul va fi lăsat;
35  două femei vor măcina împreună: una va fi luată, şi alta va fi lăsată.
36  Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat şi altul va fi lăsat.
Apărătorii Răpirii Secrete iau aceste texte ca dovadă a venirii secrete a lui Hristos pentru a răpi pe sfinţii săi.
Dar priviţi tabloul întreg citind de la versetul 26. Isus descria zilele lui Noe şi Lot şi spunea:”Tot aşa va fi şi în ziua când se va arăta Fiul omului.”(Luca 17:30). Apoi a adăugat: „Vă spun că, în noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat, unul va fi luat şi altul va fi lăsat; două femei vor măcina împreună…”.
Cum a fost în zilele lui Noe şi Lot? Unii au fost luaţi, alţii lăsaţi. Cei luaţi, au fost luaţi în siguranţă, iar cei lăsaţi au fost lăsaţi morţi. Isus a spus: „Aşa va fi când voi veni eu. Unii vor fi luaţi, alţii lăsaţi.” De fapt versetele 36 ţi 37 arată foarte clar ce înţelegea Isus când spunea: „Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat şi altul va fi lăsat.”. Ucenicii L-au întrebat: „Unde Doamne?”, iar El a răspuns: „Unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii”.
Ucenicii voiau să ştie unde vor fi lăsaţi ceilalţi şi Hristos a declarat că ei vor fi morţi. În alt text a folosit un limbaj asemănător: „Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.”)Matei 24:28). Unii  pot obiecta, şi pot spune că vulturii nu se adună în pâlcuri, şi nu se hrănesc cu corpuri moarte, dar aşa spune Biblia despre ei: „Oare din porunca ta se înalţă vulturul şi îşi aşează cuibul pe înălţimi? El locuieşte în stânci; acolo îşi are locuinţa, pe vârful zimţat al stâncilor şi pe vârful munţilor. De acolo descopere el prada şi îşi cufundă privirile în depărtare după ea. Puii lui îi beau sângele şi acolo unde sunt hoituri, acolo-i şi vulturul.”(Iov 39:27).
Înţelesul clar al cuvintelor lui Hristos este că aşa cum a fost în zilele lui Noe şi Lot, cei dragi vor fi luaţi în siguranţă şi cei răi ucişi (de strălucirea venirii Lui). Trupurile celor răi vor fi împrăştiate pe suprafaţa pământului pentru păsările de pradă.
Nu există răpire secretă. Termenul este necunoscut în Biblie şi la fel şi doctrina despre Răpirea Secretă este necunoscută
Joe Crews
Sursa: http://www.adventistcraiova.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10:a-doua-venire-rpirea-secret&catid=7:difficulties&Itemid=25