REFORMA IN TRANSILVANIA – Cuprins si introducere – autor Oltei Cristina

Reforma in Transilvania

Autor: Oltei Cristina

Cuprins

1. Reforma – cadru general. 6

1.1. Reforma în Europa. 6

1.1.1. Cauzele Reformei 6

1.1.2. Martin Luther. 7

1.1.3. Jean Calvin. 8

1.1.4. Teologia Reformei 9

1.2. Reforma în Moldova. 11

1.2.1. Husitismul în Moldova. 11

1.2.2. Influenţa Reformei în Moldova. 14

1.2.3. Contrareforma în Moldova. 16

1.2.4. Despot Vodă – domnitorul reformat 18

2. Reforma în Transilvania.. 20

2.1. Context. 20

2.2. Luteranismul. 20

2.2.1. Apariţia luteranismului 20

2.2.2. Johannes Honterus. 23

2.3. Calvinismul. 26

2.3.1. Reformatori calvini 26

2.3.2. Evoluţia calvinismului 28

2.3.3. Episcopii româno-calvini 29

2.3.4. Biserica si evoluţia Reformei în timpul domniei lui Mihai Viteazul 32

2.3.5. Gabriel Bethlen – susţinător al Reformei 33

2.3.6. George Rakoczy I (1630-1648) 34

2.4. Tipărituri religioase sub influenţa Reformei 35

2.4.1. Umanism şi Reformă în Transilvania – sec XV-XVI 35

2.4.2. Istoricul tipăriturilor în limba română. 37

2.5. UNITARIANISMUL. 40

2.5.1. Sabatarienii 41

2.6. Biserica Uniată. 43

2.6.1. Contrareforma sau naşterea Bisericii Uniate. 44

2.6.2. Primele încercări de unire. 45

3. Rolul Reformaţiunii în formarea limbii literare române – analiză critică.. 52

3.1. Influenţa Reformei asupra culturii sec. al XVII-lea din Transilvania  52

3.2. Teoria influenţei interne. 56

3.3. Teoria influenţelor externe. 57

3.3.1. Teoria influenţei husite. 57

3.3.2. Teoria influenţei luterane şi calvine. 58

3.4. Teoria interacţiunii factorilor interni şi externi 59

3.5. Dovezi ale influenţei Reformaţiunii asupra formării limbii literare române  59

3.5.1. Tipăriturile lui Coresi 60

3.5.2. Noul Testament de la Bălgrad. 62

4. Concluzii. 66

4.1. Reforma şi libertatea de conştiinţă. 66

4.2. Reforma şi limba română. 68

4.3. Reforma şi cultura. 69

Bibliografie. 71

Introducere

Reforma constituie unul din evenimentele cruciale ale istoriei omenirii. Pentru români, importanţa acestui eveniment ar fi mult redusă dacă el nu ar fi influenţat în niciun fel istoria spaţiului românesc.

Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze modul în care Reforma a reuşit să pătrundă în Transilvania, care au fost influenţele Reformei asupra populaţiei de aici, în special asupra românilor. De ce Transilvania? O abordare a întregului spaţiu românesc ar fi fost o îndrăzneală prea mare pentru o lucrarea de dimensiuni reduse, cum este lucrarea de faţă. Transilvania fiind la „răscruce de drumuri” a fost favorizată de pătrunderea mai timpurie a tuturor ideilor novatoare care circulau în Europa. Din punct de vedere istoric, convieţuirea în acest spaţiu geografic a mai multor naţionalităţi, a adus, pe lângă numeroasele suferinţe şi opresiuni, un spirit mai deschis faţă de spiritul novator specific mijlocului mileniului doi.

Spre deosebire de Ţara Românească şi Moldova, Transilvania a fost mult mai receptivă faţă de schimbările pe care Reforma le propunea, chiar dacă această receptivitate venea din partea celor de naţionalitate germană sau maghiară. Dacă în Moldova Reforma a avut doar caracter sporadic, în funcţie de orientarea domnitorului, în Ţara Românească unde exista o puternică relaţie între stat şi biserică, nu putem vorbi de pătrunderea Reformei.

Una din principalele probleme avute în cercetarea acestui subiect a fost lipsa unui material  suficient de bine documentat, care să fie lipsit de orientări confesionale. Am constatat că românii nu au putut aborda această problemă fără a-şi manifesta spiritul de dezacord fată de acest eveniment, care a adus totuşi numeroase beneficii poporului român. Lucrarea de faţă nu se doreşte a fi o istorie a bisericilor şi nici nu urmăreşte evoluţia confesiunilor în urma Reformei.

Lucrarea abordează în primul capitol cadrul general european şi românesc care a pregătit în mare măsură Reforma în Transilvania. Un element valoros în cercetarea mea a fost descoperirea spiritului de toleranţă ce a caracterizat domnia în Moldova a lui Alexandru cel Bun, care a deschis calea spre acceptarea protestantismului un veac mai târziu. O extraordinară lecţie atât pentru omul secolului XIV cât şi pentru cel de astăzi.

Al doilea capitol al lucrării prezintă pe larg desfăşurarea Reformei în Transilvania. Deşi Reforma a avut un caracter politic în primul rând, motiv pentru care a fost respinsă de români, influenţa acestui proces asupra vieţii social-culturale şi religioase a Transilvaniei nu este deloc de neglijat. Introducerea limbii române în serviciul religios, apariţia şi dezvoltarea unei reţele de tipografii, laicizarea culturii şi accentul pus pe educaţia oamenilor – sunt câteva din realizările cele mai importante aduse de Reformă. Pe lângă acestea naşterea bisericilor protestante a avut ca efect imediat promovarea libertăţii de conştiinţă, un ideal îndrăzneţ pentru secolul al XVI-lea.

Ultimul capitol prezintă influenţa Reformei asupra culturii. În ce fel a determinat Reforma apariţia limbii române? Care a fost efectul asupra sistemului de învăţământ? Spiritul de toleranţă, unde îşi are originea şi în ce fel s-a manifestat? Aceste întrebări îşi găsesc răspunsul în ultimul capitol al lucrării.