Romani 10:4 – Sfârșitul Legii

Romani 10:4 – Sfârșitul Legii
Întrebare:  Nu-i așa că în Noul Testament am scăpat de păzirea Legii celor zece Porunci? Am citit Romani 10:4 și se pare că acesta ne spune apostolul Pavel, pentru că neprihănirea se capătă prin credința în Domnul Iisus.
Răspuns:  Romani 10:4 spune:  Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El, să poată căpăta neprihănirea. Partea controversată a acestui text este: Hristos este sfârşitul legii.
În textul din limba greacă, cuvântul pentru sfârșit  (cum apare în traducerea Cornilescu) este telos,  care poate fi tradus prin sfârșit, țintă, scop sau împlinirea. În Noul Testament tradus de Preot Dr.Emil Pascal, ediția 1976, Romani 10:4 – Căci țelul legii, Hristos este, spre ajungerea la dreptate a oricui crede. În Biblia (noua traducere în Limba română) scrie: Căci Hristos este sfârșitul Legii (la subsol scrie: telos, care se traduce și cu scopul, împlinirea).
Pasajul acesta a fost interpretat astfel:
Hristos este sfârșitul Legii ca atare, preluare literară a textului.
Hristos este scopul sau ținta legii în conformitate cu Galateni 3:24 – Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă.
Hristos este împlinirea Legii conform Matei 5:17 –  Să nu credeţi că am venit să stric Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.
Hristos este sfârșitul Legii ca mijloc de mântuire așa cum spune Romani 3:20 – Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii…
Prima interpretare este o pervertire  a Sfintelor Scripturi. De citit Romani 3:31 – Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi întărim Legea.
Celelalte trei interpretări , prezintă afirmaţii adevărate, dar ultima dintre acestea se potrivește foarte bine cu contextul în care este scris Romani 10:4. Priviți numai vers. 3 – pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi, şi nu s-au supus astfel neprihănirii, pe care o dă Dumnezeu. Pe lângă faptul că vorbește despre lege în general nu doar cu referire la cele zece porunci, Pavel contrastează calea lui Dumnezeu pentru îndreptăţire prin credinţă cu încercarea omului de a ajunge la îndreptăţire prin lege ( pe atunci cea mai discutată fiind legea levitică, tăierea împrejur și ținerea sărbătorilor iudaice). Solia Evangheliei este că Hristos este sfârşitul legii ca mijloc de îndreptăţire pentru oricine are credinţă.
ATENȚIE ! În nici o scriere Apostolul Pavel nu desființează cele zece porunci (nici nu avea dreptul) dimpotrivă. Câteva exemple:
Romani 3:20 – LEGEA – arată păcatul – Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului. Romans 7:7  Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nicidecum! Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin Lege. De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: „Să nu pofteşti!”
Galateni 3:24  – LEGEA – arată spre Salvator spre iertare – Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă.
Iacov  2:10-12  LEGEA – arată cum să trăiesc după ce am fost iertat – Căci, cine păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci, Cel ce a zis: „Să nu preacurveşti”, a zis şi: „Să nu ucizi.” Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al Legii. Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei
În concluzie texul s-ar putea citi astfel:  Hristos este sfârșitul Legii ca mijloc de mântuire, Hristos este ținta Legii, pentru că El s-a făcut păcat pentru noi, murind în locul nostru, pentru ca oricine crede în El, să poată căpăta neprihănirea.
Sursa:  http://vasluimaranatha.adventist.ro/lege-si-har/romani-104.php