S-a schimbat cu adevarat Biserica Catolica?

S-a schimbat cu adevarat Biserica Catolica?

 
Modul în care este exprimată această întrebare ar putea sugera ideea că Vaticanul ar putea juca un anumit rol doar pentru a-şi menţine puterea şi influenţa. Cu toate acestea, trebuie să recunoaştem că există pretutindeni oameni care în mod sincer sunt favorabili unificării trupului credincioşilor lui Hristos fără a folosi forţa. De ce să nu credem în sinceritatea multor lideri religioşi? Dar, aceasta nu înseamnă că lucrurile nu se pot schimba. Sinceritatea poate fi eronată.
Oamenii se pot schimba, iar liderii cu influenţă pot muri sau îşi pot părăsi poziţia. În orice organizaţie mare există multe tendinţe şi indivizi care se află în competiţie pentru preluarea conducerii. Dacă priveşti scena religioasă şi asculţi cu atenţie, poţi vedea diferite forţe concurente şi poţi auzi mai multe voci deoarece oamenii au opinii diferite. Trebuie luate în considerare şi strategiile. Există strategii globale şi locale. În toate organizaţiile religioase liderii sunt adesea mai deschişi decât membrii.
În general este adevărat că Vaticanul s-a schimbat începând cu 1962 în mai multe direcţii. Este o “schimbare” profundă? Da şi nu! Mai întâi, de ce s-ar schimba Vaticanul? Ei au o misiune; au o organizaţie, o istorie şi o prezenţă extraordinară în lume!
Doreşte papa să accepte o formă de preşedinţie asupra întregii familii creştine, care să fie recunoscută de toţi creştinii? Ar merita să fie făcute anumite schimbări în structura Vaticanului? Ar renunţa Vaticanul la primatul papal pentru a face pe placul protestanţilor? Cu siguranţă nu! Biserica Romano-Catolică ar fi divizată dacă s-ar realiza unele dintre aceste lucruri!
Roma nu renunţă la dogmele sale tradiţionale. În ciuda faptului că şi-a schimbat recent poziţia cu privire la evoluţie şi iad, Biserica Catolică păstrează o atitudine conservatoare faţă de problemele morale şi căsătorie. Îşi păstrează mariologia şi promovează în continuare indulgenţele.
Cu toate acestea, în domeniul libertăţii religioase, Biserica Romano-Catolică, cu ocazia istoricului Conciliu Vatican II, a pus capăt unei lungi istorii de intoleranţă. La acest conciliu, Papa Paul VI a dat publicităţii declaraţia privind libertatea religioasă, “Dignitatis Humanae”, pe 7 decembrie 1965.
Această schimbare nu a fost doar cosmetică, ci a avut un efect pozitiv în multe ţări catolice precum Italia, Spania, Portugalia, Argentina şi Polonia. Adresându-se corpului diplomatic, pe 11 ianuarie 1999, Papa Ioan Paul II a spus: “A venit timpul ca pretutindeni în lume libertatea religioasă să fie efectiv garantată.” Ar fi fost dificil de găsit o declaraţie atât de fermă cu cincizeci de ani în urmă.
Da, Biserica Catolică a făcut unele schimbări semnificative. Însă, potrivit zicalei franceze: “Cu cât te schimbi mai mult, cu atât mai mult rămâi la fel.” Stilul s-a schimbat. Atitudinea faţă de Biblie, alte biserici, alţi creştini şi evrei s-a schimbat. Latina a fost scoasă şi a fost introdusă limba naţională. Însă, vechile dogme rămân.
Impactul schimbărilor prin care a trecut Biserica Catolică asupra scenariului adventist al evenimentelor finale rămâne de văzut şi de experimentat, dar schimbările au contribuit la creşterea semnificativă a rolului religios şi geopolitic jucat de Biserica Catolică astăzi. Acest lucru face parte din profilul profetic adventist.
NOTA:
Aceaasta întrebare și răspunsul aferent este preluat din cartea „101 Intrebări pe care și le pun adventiștii” scrisă de John Graz și Bart Beach. Întrebările din această carte sunt reale, trimise de către membri ai Bisericii. Cu toate acestea, răspunsurile nu se consideră a fi replici oficiale.
John Graz şi Bert Beach nu au pretenţia de a oferi soluţii infailibile sau de a reprezenta ultimul cuvânt. Însă, având în vedere experienţa bogată în cadrul denominaţiunii, pe cea de conducători şi educaţia lor, ei au oferit răspunsuri bine gândite şi interesante la multe întrebări şi probleme propuse.
Sursa: www.adventist.ro