Sara


Sara
Evr 11,11.
În Evr 12,1-2,” … un nor mare de martori.
Să dăm la o parte orice piedică …
Acest nor de martori e format din cei pe care îi numim eroii credinţei.Norul acesta mare presupune că sunt mult mai mulţi decât cei menţionaţi de Pavel în Evr 11.
Voi sunteţi martorii mei… Ai văzut pe robul Meu Iov…? Suntem o privelişte pentru lume şi îngeri…
Ei văd fiecare situaţie în care stai tare în credin-ţă, când rezişti săgeţilor arzătoare ale celui rău.
E văzut fiecare act de bunătate, fiecare cădere.
Ei văd când te porţi ca un sfânt şi când te porţi ca un păcătos.
Sara este prima femeie prezentată în Mausoleul Eroilor.
1) Nu-ţi fie frică să crezi că Dumnezeu va face mari lucruri prin tine.
Cei mai mulţi dintre noi n-am experimentat ceva extraordinar datorită rugăciunii.
Amintiţi-vă de David Gates…Cei mai mulţi ducem o viaţă destul de obişnuită. Venim la biserică în Sabat, mai citim Biblia sau învăţăm lecţiunea uneori… Nu e nimic spectaculos; Aşa era şi viaţa Sarei.
Dumnezeu vorbise cu Avraam nu cu ea. Ducea o viaţă de rutină în care probabil se simţea destul de bine. Dumnezeu voia însă să facă ceva deosebit în viaţa ei. La aproape 90 de ani Dumnezeu îi promite un copil. Gen 17,15-19.
Primul răspuns al lui Avraam a fost scepticismul. El nu putea crede că D-zeu ar putea face o aşa minune.
Biblia ne spune că nici Sara n-a putut crede că Dumnezeu poate face lucruri extraordinare prin nişte oameni obişnuiţi.
De ce nu cerem de la Domnul să facă şi prin noi minuni? Ne lipseşte credinţa. Nu credem cu adevărat că Dumnezeu poate şi vrea să ne folosească pt a face ceva extra…
Iată ce spune Biblia. Mat 13,54-58.
Dacă suferi de necredinţă, El nu va face multe lucruri extraordinare în viaţa ta! Dacă ţi-e frică, nu va va face nimic.
Sara ‚ţi-ar spune: Să nu-ţi fie frică.
2) Nu-l zori pe Dumnezeu… El îşi va ţine promisiunea la timpul şi în felul Său.
Avraam şi Sara au dorit din totdeauna să aibă un copil. Era o grea povară ptr. o famile, în special ptr. o femeie să nu poată avea copii.
Un copil era considerat o binecuvantare a lui Dumnezeu. (lipsa copiilor – blestem) Sara avea 65 de ani când Dumnezeu a promis prima dată lui Avraam că el va fi tatăl unei mari mulţimi. După 10 ani de la prima promisiune au încercat cu Agar. Mai trec încă 14 ani şi D-zeu promite din nou… Avea 89 de ani când Domnul i-a spus că va naşte un fiu.
Motivul pt care Dumnezeu a întârziat atât de mult în împlinirea făgăduinţei, a fost că Dumnezeu a aşteptat până în momentul în care omeneşte era imposibil să se întâmple … Moise, Ghedeon, David, Pavel…
La 90 de ani l-a născut pe Isac. A aşteptat 25 de ani ca Dumnezeu să-şi împlinească făgăduinţa. Gen 16 ne relatează încercarea ei de a-L ajuta pe Dumnezeu să facă o mare Naţiune luând dând pe Agar de soţie lui Avraam. Ea a încercat să-L zorească pe Dumnezeu, … a ieşit un dezastru.
Ai încercat să-L zoreşti pe Dumnezeu? Te rogi uneori ca să ai răbdare să aştepţi? Îi spui vreodată Domnului exact ce trebuie să facă, cum trebuie să facă şi când să facă? Ai renunţat vreodată să te mai rogi pt că ţi-ai pierdut răbdarea aşteptând? Încerci uneori să intri în problemă şi să-L ajuţi pe Dumnezeu într-o situaţie dificilă?
Sara ţi-ar spune: Nu face asta!
Ţi-ai produce singur suferinţă, ai complica lucrurile. (Rebeca cu Iacov)
Dumnezeu îşi va face partea Lui exact la timpul şi în modul Său.
3) Nu uita, Dumnezeu îşi ţine promisiunea.
Gen 18,9-15.  Atunci când Dumnezeu i-a promis lui Avraam, nu i-a spus cum şi când va acţiona.. O credinţă care nu se bazează pe cuv lui Dumnezeu nu este credinţă ci altceva. După 25 de ani de la prima făgăduinţă, Dumnezeu le spune modul : Sara va naşte un fiu.
Timpul: La anul pe vremea aceasta… E destul de greu să crezi că un om la 75 şi nevasta la 65 de ani vor avea un copil. Dar ca la 100 respectiv 90, este imposibil. Rom 8,14  De unde ştim că era imposibil?
Şi unul şi altul au râs. Era ca şi cum Dumnezeu nu cunoşteaa situaţia lor.
Vedeţi adevărata credinţă nu este o negare a realităţii prezente. Rom 4,17-22. Vă imaginaţi? Sara a râs de Dumnezeu, şi El a auzit-o. Vă daţi seama că Dumnezeu aude întotdeauna când râdeţi de promisiunile Sale.
Şi totuşi ce a făcut din Sara un erou al credinţei?
În ciuda acestei scăpări de moment, ea a avut încrederea că Dumnezeu îşi va ţine promisiunea. Cum ştim asta? Aşa ne spune Pavel: a crezut în credincioşia Celui ce făgăduise. Crezi în credincioşia Lui? Evr 13,5
Ray Stedman :” Credinţa priveşte dincolo de circumstanţele contrare pt a se sprijini pe cacacterul celui carea promis. Nu vă lăsaţi amăgiţi niciodată de ideea populară că credinţa se susţine singură, că este pur şi simplu a crede. Credinţa trebuie să aibă o promisiune pe care să se bazeze. Orice altceva este presupunere, naivitate, prostie. Dar când Dumnezeu a spus un cuvânt, este cuvantul lui Dumnezeu, şi poate fi crezut chiar în ciuda circumstanţelor, simţămintelor sau orice altceva. Nimic nu este prea greu pt Dumnezeu. Sara s-a bazat pe asta şi l-a crezut pe Dumnezeu.”
Pare greu pt tine să fii ceea ce vrea Dumnezeu să fii? Să alungi înclinaţiile rele şi orice gând sa-l faci rob ascultării de Hristos? Pentru Dumnezeu nu este prea greu!
-E prea greu să fii drăguţ, amabil, iertător şi iubitor când în adâncul inimii tale ştii cât de rău şi egoist poţi să fii? E greu, dar nu pt Dumnezeu. Ţi se pare greu de crezut ca un prieten pt care te rogi de mult să fie vreodată convertit sau unul care acum e împotriva harului poate fi schimbat? Este ceva prea greu pt Dumnezeu?
-Este vreo situaţie în care te afli şi din care se pare că nu e nici o scăpare? Poate pt tine să fie prea greu , dar nu pt Dumnezeu.
Credinţa ne învaţă să ne bazăm nu pe resursele ei proprii care niciodată nu sunt adecvate, ci pe resursele de netăgăduit ale lui Dumnezeu pe făgăduinţele Sale.
Cei doi, Avraam şi Sara care până la 99 respectiv 89 de ani nu avuseseră nici un copil au devenit părinţii unei mari naţiuni. Cum zice Pavel:”Un om aproape mort devine părinte…” Da, Dumnezeu face ceea ce promite, dar atunci când hotărăşte şi cum hotărăşte El.
Care este rezultatul credinţei care se sprijină pe puterea lui Dumnezeu? Prin credinţă Sara a primit puterea să zămislească. Prin credinţă Avraam a avut pe Isac, Iacov din care au ieşit 12 seminţii. Fiecare evreu care s-a născut sau se va mai naşte este un rezultat al credinţei lui Avraam.
Ioan Sturz
Sursa: www.cercetatiscripturile.org