Saracia globala

Saracia globala

 
Sărăcia este prezentă în orice societate. Sărăcia îi jefuieşte pe oameni de cele mai elementare drepturi. Sărăcia îi înfometează pe oameni, îi privează de îngrijire medicală, apă curată, educaţie, posibilitatea de a munci, şi adesea generează un sentiment de neputinţă, deznădejde şi inegalitate. Zilnic, peste 24.000 de copii mor din cauza unor condiţii prevenibile create de sărăcie.
Adventiştii de ziua a şaptea cred că acţiunile de reducere a sărăciei şi a nedreptăţilor adiacente sunt o parte importantă a responsabilităţii sociale creştine. Biblia dezvăluie clar interesul special al lui Dumnezeu pentru cei săraci şi răspunsul pe care El îl aşteaptă de la credincioşii Lui în dreptul celor nevoiaşi. Toate fiinţele omeneşti poartă chipul lui Dumnezeu şi sunt beneficiare ale binecuvântărilor lui Dumnezeu (Luca 6:20).
În lucrarea pentru săraci, noi urmăm exemplul şi învăţătura lui Isus (Matei 25:35,36). Ca şi comunitate spirituală, adventiştii de ziua a şaptea promovează dreptatea pentru săraci şi „vorbesc pentru cei care nu pot vorbi pentru ei înşişi” (Proverbe 31:8 NIV) şi împotriva celor care „jefuiesc pe săraci de drepturile lor” (Isaia 10:2 NIV). Noi lucrăm împreună cu Dumnezeu care „face dreptate  celor săraci” (Psalmi 140:12 NIV).
Lucrarea pentru reducerea sărăciei şi foamei înseamnă mai mult decât a arăta simpatie faţă de săraci. Înseamnă militarea pentru politici publice care să le ofere săracilor dreptate şi echitate, pentru drepturile şi capacitarea lor. înseamnă sponsorizare şi participare la programe care vizează cauzele sărăciei şi ale foamei, ajutându-i pe oameni să-şi clădească vieţi sustenabile. Acest angajament pentru dreptate este un act de dragoste (Mica 6:8). Adventiştii de ziua a şaptea cred că este de asemenea un apel pentru o vieţuire simplă şi modestă, ca mărturie împotriva materialismului şi culturii opulenţei.
Adventiştii de ziua a şaptea se alătură comunităţii globale în susţinerea Obiectivelor ONU de Dezvoltare ale Mileniului, de reducere a sărăciei cu cel puţin 50%, până în 2015. În vederea acestei ţinte, adventiştii de ziua a şaptea intră în parteneriat cu societatea civilă, guverne şi alte instituţii, lucrând împreună cu acestea local şi global şi astfel participând la lucrarea lui Dumnezeu de instaurare a unei dreptăţi durabile într-o lume frântă.
Ca urmaşi ai lui Hristos ne angajăm în această lucrare cu speranţă neşovăielnică, energizaţi de făgăduinţa divină a unui cer nou şi un pământ nou, unde nu va mai fi sărăcie, nici nedreptate. Adventiştii de ziua a şaptea sunt chemaţi să trăiască imaginativ şi cu credincioşie înăuntrul acestei viziuni a Împărăţiei lui Dumnezeu, acţionând pentru a pune capăt sărăciei acum.
Aceasta declaratie a fost aprobata si votata de catre Comitetul Administrativ al Conferintei Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea, pe 23 iunie 2010, la sesiunea Conferintei Generale, desfasurata la Atlanta, Statele Unite ale Americii.
Sursa: www.adventist.ro