Semnele celei de-a doua veniri a Domnului Hristos

Semnele celei de-a doua veniri a Domnului Hristos

Matei 24,1-28,, 43-51
A. CELE TREI ÎNTREBĂRI PUSE DE UCENICI
1. „Când se vor întâmpla aceste lucruri?”
2. „Care va fi semnul venirii Tale?”
3. „Şi al sfârşitului?”
B. RĂSPUNSUL DOMNULUI NOSTRU:
1. Ceea ce nu a făcut El:
a. El nu a ignorat întrebările lor.
b. El nu le-a spus că nu este important pentru ei să cunoască semnul venirii Sale.
2. Ce anume a făcut El ca urmare a întrebărilor puse de ei?
a. El a subliniat importanţa faptului de a urmări cu grijă semnele timpului, în special semnul venirii Lui şi al sfârşitului lumii – Luca 21,34,35; Mat. 24,33-35.
b. El se pronunţă în mod deschis împotriva acelora care ignoră semnele timpului – Mat. 16, 1-3; Luca 19,44.
3. Apostolii ne-au avertizat săţinem seama de semnele prevestitoare apropierii revenirii Domnului nostru, şi ale sfârşitului lumii:
a. Pavel ne avertizează împotriva indiferenţei – 1 Tes. 5,16; Rom 13,11-14
b. Iacob ne avertizeazăşi el cu privire la raportul de fapte din zilele de pe urmă. – Iacob 5,1-9.
c. În acelaşi mod Petru ne avertizează la rândul său cu privire la starea de lucruri din urmă – 2 Petru 3,1-13.
4. Câteva din semnele celei de-a doua veniri a Domnului nostru:
a. O lucrare de amăgire cu caracter mondial
b. Apostolii avertizează totodată împotriva pericolului de a fi induşi în eroare de rătăcirile care vor apărea în zilele de pe urmă. – 2 Tes. 2,1-7; 9-11; 2 Cor. 11,13.14; 2 Petru 3,1-4; Iuda 24-26.
c. Semnele printre naţiunile pământului
(1) Războaie şi veşti de războaie.
(2) Calamităţi în diferite ţări.
(3) Decăderea morală în societate. Compară Mica 7,5.6; cu Luca 17,26-30; 2 Tim. 3,1-9; 1 Tim. 4,1-3.
d. Semnele în natură: Vor fi semne în soare, în lunăşi în stele. Luca 21,26; Amos 8,9; Fapte 2,19,20; Apoc. 6,13. Cutremure în diverse locuri de pe glob – Mat. 24,7; Marcu 13,8; Luca 21,11. Trebuie menţionat faptul; că toate aceste fenomene cereşti au avut deja loc şi nu mai constituie subiecte ale viitorului.
C. CE SEMNIFICAŢIE AU ACESTE LUCRURI:
1. Pentru copii lui Dumnezeu:
a. Acestea sunt semnale ale apropierii venirii Domnului. Mat. 24,32.33.42; 1 Tes. 5,1-3.
b. Ele ne previn de faptul că trebuie să fim pregătiţi în vederea sosirii Domnului. Mat. 24,42-44.
c. Aceste lucruri ne îndeamnă să începem să împărtăşim cât mai repede cu putinţă credinţa noastră, semenilor noştri.
d. Se aşteaptă de la noi să părăsim lucrările întunericului şi să îmbrăcăm armura luminii – Efes. 6,10-18; Rom. 13,11-14.
e. Aceasta înseamnă să ne păstrăm curaţi de orice întinăciune. – 1 Ioan 3,1-3.
2. Pentru lume:
a. Lumea va ignora semnele revenirii Domnului – 1 Tes. 5,1-6; Luca 21,34.35; 2 Petru 3,1-13.
b. Însă acele semne arată în mod desluşit că îndelunga răbdare a Domnului a ajuns la limită. – 1 Petru 3,1-9.
c. Cât de curând Domnul se va ridica de pe scaunul îndurării „îmbrăcând haina răzbunării împotriva tuturor acelora – Luca 14,14-28; 17,26-28.
3. În încheiere:
Împlinirea profeţiilor cu privire la revenirea Domnului nostru s-a manifestat. Aceasta înseamnă că poporul lui Dumnezeu trebuie să privească în sus cu nădejde şi încredere pentru că ziua mântuirii se apropie. Ce minunată experienţă va fi aceea când strigătul de eliberare se va auzi din mormintele deschise, din piepturile celor închişi şi din locurile de ascunziş, unde poporul lui Dumnezeu a fost adăpostit în timpul furtunii!
Sursa: www.cercetatiscripturile.org