Seria de studii biblice "Vrei sa te faci sanatos ?"

01. De ce boala si suferinta?

.

SĂNĂTATEA

Una dintre comorile nepreţuite ale vieţii este sănătatea. Duşmanul sănătăţii este boala. De-a lungul secolelor, ştiinţa a luptat continuu împotriva bolii şi suferinţei.

1.  Care sunt cei trei factori principali care determină apariţia bolii?

AGENTUL PATOGEN este virusul sau germenul provocator de boală care invadează organismul. După ce a pătruns în corp, agentul patogen se înmulţeşte repede şi eliberează toxine sau otrăvuri care îmbolnăvesc organismul.
GAZDA este persoana al cărui corp a fost invadat de către germenul producător al bolii. MEDIUL este locul în care trăieşte persoana respectivă. Un mediu poluat sporeşte mult posibilitatea ca cei care locuiesc în el să fie afectaţi de boală.
Factorii sunt ……………….., gazda şi mediul.

2.  Cât de important este sistemul imunitar?

Contractarea unei anumite boli de către organismul unei persoane depinde, în mare măsură, de sistemul său imunitar. Un individ sănătos, energic, va manifesta o rezistenţă mai bună faţă de bacteriile invadatoare decât unul al cărui corp este slăbit.

3.  Care sunt cele opt principii fundamentale legate de sănătate care vă pot proteja în lupta cu boala?

Alimentaţia corectă
Exerciţiul fizic
Apa
Soarele
Cumpătarea
Aerul
Odihna
Încrederea în puterea divină
(N.T.: în limba engleză, iniţialele acestor opt cuvinte dau formula NEW START, care înseamnă „un nou început”.)
În cadrul acestui curs vom studia toate cele opt principii. Vom discuta despre hipertensiunea arterială, diabet, cancer, droguri, SIDA şi multe altele. Şi, mai presus de orice, vom învăţa cum putem ajunge să ne bucurăm de o sănătate mai bună şi o viaţă mai lungă.

CAUZA BOLILOR


4.  În vremurile trecute, Iov a experimentat boala şi suferinţa. Într-un timp foarte scurt, el şi-a pierdut copiii, averea şi sănătatea. Pe cine a învinuit soţia lui Iov pentru aceste tragedii?

Iov 2.9: „Blestemă pe ……………….. şi mori!”
Aşa cum se întâmplă şi azi cu mulţi, soţia sa L-a învinovăţit pe Dumnezeu pentru aceste nenorociri.

5.  Cine i-a produs de fapt boala lui Iov?

Iov 2.7: „Şi ……………….. a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea din talpa piciorului până în creştetul capului”.
Important: Suferinţa nu vine de la Dumnezeu. Ea este lucrarea lui Satana.

DUMNEZEU


6.  Mulţi oameni, ca şi această femeie din vechime, Îl blestemă pe Dumnezeu, negându-I existenţa. Ce dovezi ale existenţei lui Dumnezeu avem?

Psalm 19:1: „……………….. spun slava lui Dumnezeu”.
Sistemul nostru solar, care cuprinde soarele, 9 planete cu lunile lor (32 de luni) şi 1600 de asteroizi este doar unul din cele 100 de sisteme din galaxia noastră. Această galaxie, numită Calea Lactee, ce cuprinde toate stelele vizibile (care sunt sori) precum şi multe care nu se văd, măsoară 100000 ani lumină. Dacă viteza luminii este de 300000 km/secundă sau 9460 miliarde km/an, să înmulţim 9460 miliarde km cu 100000 pentru a măsura galaxia noastră de la un capăt la celălalt! E fantastic, mai ales că aceasta e doar o singură galaxie, şi există milioane de galaxii.
7.  Cine a creat aceste lucruri?
Isaia 40.26-28: „……………….. cel veşnic, Domnul este Creatorul pământului”.
Trebuie să fie un Dumnezeu înţelept şi puternic Cel care a creat Universul atât de complex şi îl susţine continuu.

8.  Cum te priveşte Dumnezeu pe tine şi care este dorinţa Lui cu privire la tine?

1Ioan 4.8: „Dumnezeu este ………………..”
3Ioan 1.2: „El doreşte ca toate lucrurile să-ţi meargă bine şi să fii ………………..”

SATANA

9.  Deci sursa bolii şi suferinţei este Satana. Care a fost numele său la origine şi unde şi-a avut el întâi sălaşul?
Isaia 14.12: „Cum ai căzut din cer ……………….., fiu al zorilor?”
Luca 10.18: „Hristos a văzut pe Satana căzând din ………………..”

10. Ce a produs căderea sa?

Isaia 14.13-14: „El spunea în inima sa, îmi voi ……………….. scaunul meu de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu”.
Frumuseţea l-a condus la mândrie (Ezechiel 28.14-17) şi s-a răzvrătit împotriva Creatorului său.

11. Ce s-a întâmplat apoi în ceruri?

Apocalipsa 12.7-8: „Şi în cer s-a făcut ……………….. Mihail (Hristos) şi îngerii Săi l-au înfrânt pe Satana şi îngerii acestuia”.

12. Care este autoritatea lui Satana pe pământ astăzi?

Ioan 12.31: „El este ……………….. acestei lumi”.
La creaţiune, Dumnezeu era rege iar Adam prinţ (Geneza 1.26). Dar Adam s-a vândut cu totul lui Satana (Geneza 3.1-6) şi şi-a pierdut dreptul de prinţ. Aşa că Dumnezeu este rege, iar Satana prinţ al acestei lumi. Iată de ce are el puterea de a produce atâta suferinţă.

HRISTOS


13
. Satana produce suferinţă nu doar omului. El i-a provocat suferinţă chiar lui Hristos. Unde şi cum?
Luca 23.33: „Când au ajuns la locul numit Golgota l-au ……………….. pe Isus”. Satana a fost cel care a inspirat cruzimea faţă de Isus.

14. Pentru că şi El a suferit, cum se simte când şi tu suferi?

Evrei 4.15: „El are ……………….. de slăbiciunile noastre.” Oricare ar fi suferinţa ta, Isus o înţelege.

15. A fost Calvarul un loc al înfrângerii?

1Corinteni 15.57: „Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru biruinţă.” Hristos L-a înfrânt pe Satana, apoi S-a înălţat la cer. Curând, El va reveni pentru a distruge împărăţia lui Satana şi pentru a-i nimici puterea.

SĂNĂTATE PENTRU VEŞNICIE

16. Ce se va întâmpla cu Satana când va veni Hristos?
Apocalipsa 20.10: „Şi diavolul, acela care i-a înşelat, a fost aruncat în ………………..”

17. Ce se va întâmpla cu cei bolnavi şi suferinzi?

Isaia 35.5-6: „Atunci ochii vor vedea şi surzii vor auzi, şchiopul va ………………..”
Isaia 33.24: „Nimeni nu va zice ………………..”
Apocalipsa 21.4: „Nu va mai fi moarte, nici ………………..”
În veşnicie toţi vor fi sănătoşi.
18. Rămâne la alegerea noastră moartea veşnică sau viaţa veşnică?
Deuteronom 30.19: „Dumnezeu îţi pune înainte viaţa şi ……………….. De aceea alege ……………….. ca să trăieşti”.
( )      Sunt bucuros să aflu că suferinţa nu vine de la Dumnezeu, ci de la Satana.
( )      E o bucurie să ştiu că, atunci când sufăr, Isus suferă împreună cu mine.
( )      Resping moartea şi pe Satana şi aleg viaţa şi-L aleg pe Isus.
Numele meu este ………………………………….
Adresa mea …………………………
Vârsta 10-15   (); 20 şi peste 20   ().
Verset de memorizat: 1Ioan 4.8.
 
 

02. Pregatirea pentru revenire

.

SOMNUL

Deşi activitatea este o lege a vieţii, există întotdeauna un moment în care se instalează oboseala. Deoarece oboseala ne diminuează randamentul, este necesară recuperarea fizică.

1.  Cam o treime din viaţă ne-o petrecem dormind. Ce reprezintă somnul?

Somnul oferă odihnă şi relaxare corpului şi minţii. Atenuează tensiunea mintală şi musculară. În timpul acestui fenomen, are loc procesul de refacere a organismului, în cadrul căruia celulele uzate sunt înlocuite. În medie, pentru a funcţiona eficient, corpul nostru are nevoie de şase până la opt ore de somn.
Somnul furnizează ……………….. pentru refacerea corpului obosit.

2.  Descrieţi câteva dintre schimbările care se petrec în organism în timpul somnului.

În timpul acestui proces, organismul trece din stadiul de somn rapid (SR) în stadiul de somn lent (SL), adică un somn profund, odihnitor. Temperatura corpului scade, muşchii se relaxează; de asemenea, se produce o încetinire a bătăilor inimii, a frecvenţei pulsului şi respiraţiei.
Adevărat   ( )          Fals   ( )
SR este somnul foarte profund.

3.  Ce se poate face când cineva adoarme greu?

Câteva cauze ale insomniei sunt: oboseala excesivă, mese prea încărcate înainte de culcare, îngrijorarea şi teama. Se poate ajunge la relaxarea minţii şi a trupului printr-o scurtă plimbare seara, o lectură plăcută, audierea unei muzici bune, o baie caldă, respiraţie adâncă şi încredere într-un Dumnezeu care ne poartă de grijă.
A   ( )      ori      F   ( )
O baie caldă poate înlătura insomnia.
Apariţia luminii zilei şi creşterea temperaturii corpului sunt apelul naturii la trezire, iar inconştienţa va fi înlocuită prin conştienţă. Când se arată zorile, e timpul să ne trezim.

A DOUA VENIRE


4.  Cum ne prezintă profeţii întunericul şi lumina?

Isaia 60.2: „Întunericul acoperă pământul şi ……………….. mare popoarele”.
Maleahi 4.2: „Dar Hristos ……………….. neprihănirii noastre va răsări!”
Lumea noastră este adormită în întunericul păcatului, dar Isus va veni curând pentru a face să răsară zorile pentru acest pământ.
5.  Despre a doua venire a lui Hristos se vorbeşte de sute de ori în Scriptură. Ce au spus cu privire la aceasta scriitorii Vechiului Testament?
Psalm 50.3-4: „Dumnezeul nostru ……………….. şi nu tace. Înaintea Lui merge un ………………..”
Iov 19.25: „Răscumpărătorul meu ……………….. la urmă pe pământ”.
Daniel 2.44: „Dumnezeul cerurilor va ridica o ……………….. şi ea însăşi va ………………..”

6.  Ce a promis Isus?

Ioan 14.1-3: „Mă duc şi voi ……………….. iarăşi”. Isus nu minte, ci Îşi ţine întotdeauna promisiunea.

7.  Cum au confirmat îngerii că Isus va veni iar?

Fapte 1.9-11: „Acest Isus ……………….. va veni iar”.

SEMNE


8.  Ce situaţii politice constituie semne ale apropiatei Sale reveniri?

Luca 21.10: „Un neam se va scula împotriva ………………..”
Luca 21.25: „Pe pământ ……………….. printre neamuri”
Luca 21.27: „Hristos va veni cu ……………….. şi slavă”. Problemele politice ale zilelor noastre sunt semne ce arată că Isus este aproape.

9.  Ce probleme economice şi industriale vestesc revenirea în curând a lui Hristos?
Iacov 5.1,4: „Cei bogaţi reţin plata (salariul) ………………..”
Iacov 5.8: „……………….. Domnului este aproape”.
Problemele industriale cu care se confruntă omenirea astăzi sunt semne că sfârşitul este la uşi.

10. Ce ne spune decăderea morală?

2Timotei 3.1-4: Aceste probleme morale ne spun că ne aflăm în zilele ………………..
Important: Toate aceste stări de lucruri sunt semne că a doua venire a lui Isus este foarte aproape.

MODUL ÎN CARE VA REVENI


11. Cum va reveni Isus: în secret sau va face în aşa fel încât oricine Îl va vedea?

Matei 24.27: Revenirea lui Isus va fi precum ………………..
Apocalipsa 1.7: „……………….. ochi Îl va vedea”.
Nu va fi o venire spirituală şi secretă, ci o apariţie reală şi vizibilă pe norii cerului.

12. Câţi oameni Îl vor auzi?

Matei 24.30-31: „El Îşi va trimite îngerii cu trâmbiţa ………………..”.
1Tesaloniceni 4.16: „Chiar cei ……………….. Îl vor auzi!”

ÎNVIEREA


13. Venirea lui Isus va fi ca ivirea zorilor. Cine se va trezi la revenirea Sa?

1Tesaloniceni 4.16: Domnul Însuşi se va ……………….. din cer şi cei morţi în Hristos vor ……………….. cei dintâi.
Acest eveniment reprezintă învierea celor drepţi. Soţi şi soţii se vor reîntâlni, părinţi şi copii vor fi din nou împreună, cei dragi se îmbrăţişează pentru a nu se mai despărţi niciodată!

14. Ce se va întâmpla cu cei ce vor fi găsiţi în viaţă la revenirea Sa?

1Tesaloniceni 4.17: Ei vor ……………….., în nori ca să-L întâmpine pe Domnul în ………………..
Toţi slujitorii lui Hristos încep călătoria prin spaţiu către cer, într-o „vacanţă” care va dura 1000 de ani (Apocalipsa 20.5).

15. Ce se va întâmpla cu Satana şi cu adepţii Lui?

2Tesaloniceni 2.8: „Cei răi vor fi ……………….. de strălucirea venirii Sale”.
Apocalipsa 20.1-3: „Satana va fi ……………….. pentru o mie de ani”.
El nu mai are pe cine să ispitească. Toţi urmaşii lui Hristos sunt în ceruri, iar cei ce l-au urmat pe el sunt morţi pe pământ.

16. Ce se va întâmpla după ce se vor sfârşi cei o mie de ani?

Apocalipsa 21.2: Cetatea cu cei sfinţi va ………………..
Apocalipsa 20.5: Slujitorii lui Satana vor fi înviaţi.
Apocalipsa 20.7-8: Diavolul va fi ……………….. din temniţa lui şi va aduna toate neamurile pentru ………………..
Apocalipsa 20.9: ……………….. va coborî şi-i va mistui.

IVIREA ZORILOR


17. Ce se va întâmpla după ce focul curăţeşte planeta Pământ?

Apocalipsa 21.1: „Un cer nou şi un pământ ………………..”
Noaptea păcatului şi a morţii va trece şi va sosi dimineaţa dreptăţii şi a vieţii. Se vor ivi zorii veşniciei.

18. Descrie bucuria celor răscumpăraţi.

Apocalipsa 21.4: „Şi ……………….. nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ……………….., nici ………………..”.
Apocalipsa 22.4: Ei vor vedea ……………….. lui Hristos. Numele Lui va fi scris pe frunţile lor.
( )         Îl aleg pe Hristos şi viaţa veşnică.
( )         Doresc să fiu pregătit pentru momentul revenirii lui Isus.
Textul de memorizat: Ioan 14.3.
 
 

03. Respira adanc


AERUL PROASPĂT
1.  Cât de important este aerul pentru viaţă?

Aerul este vital. În doar câteva minute fără aer, putem muri. Aerul e compus din mai multe gaze. 79% ayot, 20% oxigen, 0,04% bioxid de carbon şi în cantităţi infime alte gaze şi vapori de apă. Oxigenul este cheia vieţii omului. Orice celulă vie din corp are nevoie de oxigen, fără de care muşchii ar înceta să se contracte, celulele creierului ar muri, inima ar înceta să mai bată.
Hidrogenul este cheia vieţii.

2.  Ce proces are loc în timpul respiraţiei ?

Adevărat   ( )         Fals   ( )
Oamenii şi animalele inspiră oxigen şi expiră bioxid de carbon, în timp ce plantele preiau din aer bioxidul de carbon şi elimină oxigenul. În procesul respiraţiei, oxigenul este preluat de circulaţia sanguină prin intermediul plămânilor, iar plămânii primesc în schimb bioxidul de carbon rezultat din arderile chimice şi îl elimină prin expiraţie. Acest schimb de bioxid de carbon şi oxigen între sânge şi minusculii saci de aer ai plămânilor reprezintă o necesitate. Sângele îmbogăţit cu oxigen este pompat apoi către inimă în toate părţile corpului.
Oamenii inspiră ……………….. şi expiră ………………..

3.  Ce factori ajută ca respiraţia să fie profundă ?

Majoritatea oamenilor respiră superficial şi, datorită faptului că schimbul de oxigen şi bioxid de carbon se produce la baza plămânilor, este esenţial să respirăm adânc. O poziţie corectă ne ajută să respirăm profund. Fie că stăm în picioare, şedem sau mergem, trebuie să ne controlăm să păstrăm o poziţie dreaptă, cu capul sus, spatele drept, umerii înapoi, pieptul înainte, abdomenul retras.
Mişcarea fizică creşte frecvenţa şi profunzimea respiraţiei şi intensifică aportul de oxigen care, preluat de celule, produce buna dispoziţie după mişcarea fizică. Este necesar ca efortul fizic să fie făcut afară, în aer curat. Aerul proaspăt este gratuit. Să respirăm adânc în mod regulat.
O poziţie corectă şi ……………….. favorizează respiraţia adâncă.

RUGĂCIUNEA

4.  În viaţa fizică, respiraţia este necesară, pentru că altfel am muri. De asemenea, în viaţa spirituală este necesară rugăciunea, pentru că altfel ne pierdem puterile. Ce recomandă Isus?
Luca 18.1 : „Trebuie să ……………….. şi să nu vă ………………..”
Rugăciunea este respiraţia sufletului. Ea înseamnă a respira aerul proaspăt, spiritual, al lui Dumnezeu – harul Său mântuitor.

5.  Cum trebuie să ne rugăm?

Psalm 62.8: „……………….. inimile înaintea lui Dumnezeu”
„Rugăciunea este deschiderea inimii înaintea lui Dumnezeu ca înaintea unui prieten”.

Rugăciunea înseamnă a vorbi cu Dumnezeu, Tatăl şi Prietenul tău, în propriile tale cuvinte, spunându-I tot ce te frământă. Rugăciunea are două părţi: îi mulţumeşti lui Dumnezeu pentru ce ai primit şi îl rogi pentru ce ai nevoie.

6.  Te poţi ruga împreună cu ceilalţi la biserică, sau împreună cu familia acasă; dar care este cel mai important mod de a te ruga?

Matei 6.6: „Intră în cămăruţa ta şi roagă-te Tatălui tău în ………………..”
Rugăciunea tainică – singur cu Dumnezeu -, când poţi să-ţi descarci inima înaintea lui Dumnezeu, este cea mai eficientă formă de rugăciune.

7.  Care sunt cele două reguli, în ce priveşte rugăciunea, care trebuie amintite?

Iacov 1.6: „Dar să ceară cu ……………….. fără să se îndoiască”.
Roagă-te cu credinţa că Dumnezeu te aude şi-ţi va răspunde.
Matei 26.39: „Nu cum voiesc Eu, ci cum ……………….. Dumnezeu”. Dumnezeu poate spune „da”, „nu”, sau „aşteaptă”. Întotdeauna fii dispus să accepţi voinţa lui Dumnezeu pentru tine.

8.  În viaţa fizică trebuie să respiri continuu; în viaţa spirituală, cât de des să te rogi?

1Tesaloniceni 5.17: „Rugaţi-vă ………………..”
În timp ce vă îndepliniţi datoriile pe pământ, mintea poate fi în mod constant în legătură cu Dumnezeul cerurilor.

9.  Există totuşi anumite momente când este nevoie de o respiraţie profundă. Care este timpul cel mai potrivit pentru rugăciunea specială?

Marcu 1.35: „Isus S-a sculat ……………….. şi S-a dus într-un loc ……………….. şi se ruga acolo”.
Dimineaţa devreme este timpul cel mai potrivit pentru a vorbi cu Dumnezeu, momentul cel mai potrivit al zilei pentru o respiraţie spirituală profundă.
10. Nu trebuie doar să-I vorbeşti lui Dumnezeu, ci trebuie să-L şi auzi atunci când îţi vorbeşte. Dacă tu Îi vorbeşti prin rugăciune, El cum îţi vorbeşte?
Matei 4.4: „… prin orice ……………….. care iese din gura lui Dumnezeu”.

11. Cine L-a ajutat pe Dumnezeu în scrierea Cuvântului Său?

2Petru 1.21: „… au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de ……………….. Sfânt”.
2Timotei 3.16: „Toată Scriptura este ……………….. de Dumnezeu”.
Cele 66 de cărţi ale Bibliei au fost scrise de-a lungul unei perioade de 1500 de ani de către 40 de persoane diferite. Însă nu s-au contrazis între ei în cele ce au scris, şi asta pentru că erau călăuziţi de o singură Persoană, Duhul lui Dumnezeu.
12. De când ne recomandă Biblia să începem să o studiem?
2Timotei 3.15: „Din ……………….. Sfintele Scripturi care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire”.
2Timotei 2.15: „Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ………………..”
Sunt două moduri de a studia Biblia: pe fragmente, studiind unul sau mai multe capitole într-o anumită perioadă de timp, şi tematic, studiind un anumit subiect, aşa cum facem în acest curs.
13. Cât de des trebuie să-I ascultăm vocea lui Dumnezeu?
Fapte 17.11: „Cercetaţi Scripturile ………………..”
Aşa cum în fiecare zi vorbim cu Dumnezeu, trebuie să-L şi ascultăm zilnic. Trebuie să petrecem un timp zilnic în rugăciune şi studiul Bibliei.
14. Pe cine trebuie să-L vedem şi să-L auzim când cercetăm Scripturile?
Ioan 5.39: „Isus a spus: Scripturile mărturisesc despre ………………..”
1Samuel 3.9: „Vorbeşte ……………….., căci robul Tău ascultă”.
Când citeşti Biblia, Isus e alături de tine şi-ţi vorbeşte direct.
15. Ce hotărâre ar trebui să luăm atunci când citim din Cuvântul lui Dumnezeu?
Exod 24.7: „Vom ……………….. şi vom ……………….. tot ce a spus Domnul”.
Care deci este decizia ta?

SECRETUL SUPRAVIEŢUIRII

16. Suntem zilnic confruntaţi cu problemele vieţii. Care este secretul supravieţuirii?
Întâmpinăm în viaţă o mulţime de probleme: financiare, probleme de sănătate sau în familie. Însă mai mari decât ele sunt cele spirituale: lupta cu ispitele lui Satan. Uneori simţim că ne sufocăm, iar alteori că nu mai avem nici o putere. Dar Dumnezeu, în îndurarea Sa, ne-a pus la dispoziţie acest sistem de comunicare în două direcţii, prin care putem RESPIRA PROFUND. Vorbind zilnic cu el în rugăciune şi ascultându-L prin Cuvântul Său, primim putere pentru a face faţă nevoilor vieţii, tărie pentru a birui, şi respirăm astfel pentru a supravieţui. Acesta este secretul supravieţuirii.
17. Ce afirmă Biblia cu privire la nevoile noastre?
Filipeni 4.19: „Dumnezeu se va îngriji de toate ……………….. voastre”.
Sculaţi-vă de dimineaţă, aşa cum făcea Isus. RESPIRAŢI ADÂNC, la propriu şi din punct de vedere spiritual, prin rugăciune şi studiul Bibliei. Apoi, clipă de clipă, menţineţi această legătură, prin respiraţie, prin harul îndurător al lui Dumnezeu, şi atunci sănătatea şi viaţa vor fi ale voastre.
( )         În fiecare dimineaţă îmi voi lua un timp să respir adânc.
( )         În fiecare dimineaţă voi vorbi cu Dumnezeu, prin rugăciune.
( )         Voi asculta ce-mi spune Dumnezeu prin studiul zilnic al Bibliei.
( )         Mă voi ruga Lui, începând chiar de acum.
Textul de memorizat: Marcu 1.35.

04. Exista viata in sange

.
SÂNGELE

1.  Care este compoziţia sângelui?

Sângele este materia esenţială a vieţii, compusă jumătate din elemente lichide, jumătate din elemente solide. Partea lichidă, numită plasmă, este un fluid de un gălbiu pal, în care plutesc particule solide. Funcţiile plasmei constau în transportul elementelor nutritive din alimente şi al apei din tubul digestiv în tot organismul şi în ducerea rezidurilor la rinichi pentru a fi excretate. Elementele solide sunt globulele roşii, albe şi trombocitele. Cele roşii reprezintă cca. 45% din volumul total al sângelui. Într-o picătură de sânge ele sunt în număr de cinci milioane.
Plasma transportă ……………….. în organism.

2.  Ce funcţie importantă au globulele roşii?

Globulele roşii, care se formează în măduva oaselor într-un ritm de 12 milioane pe secundă, au o durată de vieţuire de 120 de zile, după care sunt îndepărtate din sânge, în mare măsură în splină. Hemoglobina, care dă culoarea roşie acestor celule, este o combinaţie de proteine şi fier. Primul rol al acestor globule este transportul oxigenului din capilarele plămânilor în diferitele celule ale corpului. În celulele organismului, globulele roşii descarcă oxigenul dătător de viaţă şi preiau bioxidul de carbon, pe care îl duc înapoi la plămâni.
Globulele roşii transportă ……………….. în celulele corpului.

3.  Ce factori pot îmbunătăţi calitatea sângelui?

a. O dietă bine echilibrată.
b. Odihnă suficientă pentru refacerea organismului.
c. Exerciţiul fizic regulat, pentru a spori cantitatea de oxigen.
( )   Adevărat         ( )   Fals
Exerciţiul fizic poate ajuta la îmbunătăţirea calităţii sângelui.
Dacă oxigenul este cheia vieţii, iar sângele transportă oxigenul, atunci înseamnă că în sânge este viaţă.

SÂNGELE MIELULUI


4.  Viaţa fizică e posibilă datorită sângelui. Cum putem avea viaţă veşnică?

1Petru 1.18-19: „Aţi fost răscumpăraţi cu ……………….. preţios al lui Hristos ………………..”.
5.  Deşi Dumnezeu l-a creat pe om ca să trăiască veşnic, i-a oferit şi libertatea de a alege. Care este alternativa vieţii?
Geneza 2.16-17: „Poţi să mănânci cu plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci; căci în ziua din care vei mânca din el, vei ……………….. negreşit”.
Din nefericire, omul a făcut o alegere greşită (vezi Geneza 3.1-6). El l-a ales pe Satana, căruia avea să-i plătească tribut.
Romani 6.23: „Plata păcatului e ………………..”
Aici e vorba de moartea veşnică, dincolo de care nu mai există nici o speranţă.

6.  Ce a plănuit atunci Dumnezeu, care este un Dumnezeu al dragostei?

Geneza 3.15: „Vrăjmăşie voi pune între tine (Satana) şi femeie (Eva), între sămânţa ta (copiii diavolului) şi sămânţa ei (Hristos, copilul Evei). Acesta îţi va zdrobi capul (prejudicii majore suferite de Diavol), iar tu îi vei zdrobi călcâiul (prejudicii minore aduse lui Isus)”.
Acest lucru este de fapt o făgăduinţă a venirii unui Mântuitor. La Golgota, Satana L-a zdrobit pe Isus, dar Isus l-a înfrânt pe Satana.

7.  Ce serviciu ceremonial a fost instituit, pentru a aminti omenirii că va veni un Mântuitor care va suferi?

Geneza 4.4: „A adus din oile întâi născute ale ………………..”
Levitic 4.32-33: „Păcătosul aduce ……………….. şi cu propriile sale mâini el o ………………..”
IMPORTANT: Fiecare picătură de sânge a fiecărui miel jertfit era un simbol al sângelui lui Isus, adevăratul Miel de jertfă.

8.  Cum L-a numit Ioan pe Isus atunci când Şi-a făcut apariţia?

Ioan 1.29: „Iată ……………….. lui Dumnezeu, care ridică ……………….. lumii”.

SÂNGELE LUI ISUS

9.  Cât de intensă a fost agonia lui Isus atunci când se afla în chinuri în grădina Ghetsemani, luptându-Se cu Sine Însuşi?
Luca 22.44: „Sudoarea Sa era ca picături mari de ………………..”
10. I-a curs lui Isus sânge atunci când se afla în sala de judecată a lui Pilat?
Ioan 19.2: capul Său era însângerat datorită coroanei de ………………..
Matei 27.26: spatele Său a sângerat, fiind ………………..
Biciul era confecţionat din fâşii de piele cu bucăţi de os sau de metal la fiecare capăt. I s-au administrat 39 de lovituri.
11. Ce s-a întâmplat la Calvar?
Luca 23.33: „La Golgota, L-au ………………..”
Fără pic de milă, mâinile şi picioarele I-au fost străpunse de cuie, fiind pironit pe cruce, care a fost înfiptă în pământ. Trupul Său a fost astfel sfâşiat.
Ioan 19.34: „Un soldat I-a străpuns ……………….. din care a curs ……………….. şi apă”.
12. De ce a curs sângele lui Isus pe lemnul crucii?
Isaia 53.5: „El a fost străpuns pentru ……………….. şi prin rănile Lui suntem vindecaţi”.
2Corinteni 5.21: „El a fost făcut păcat pentru noi, astfel ca noi să putem fi ……………….. lui Dumnezeu în El”.
Isus a murit în locul tău, luând asupra Lui moartea ta, ca tu să poţi avea viaţa Lui.

TREI PAŞI


13. Ce pas va trebui să facem dacă vom accepta această ofertă?

Ioan 3.16: Dumnezeu te-a iubit atât de mult, încât L-a dat pe Isus pentru tine. Dacă tu vei ……………….. în El, vei avea viaţa veşnică, şi nu vei pieri!
Oare crezi tu că a murit în locul tău?

14. Care este cel de-al doilea pas?

Fapte 3.19: „……………….. dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, ca să vi se ierte păcatele”.
A te pocăi înseamnă a-ţi părea rău de toate păcatele tale, care I-au produs suferinţă lui Isus, atât de rău, încât să doreşti să-ţi schimbi modul de viaţă.
15. Care e cel de-al treilea pas?
1Ioan 1.9: dacă îţi ……………….. păcatele, El ţi le va ierta.
Păcatele trebuie mărturisite lui Dumnezeu, pentru că numai El le poate ierta. Eşti tu gata să I le mărturiseşti?
16. Dacă ai greşit faţă de cineva, ce ar trebui să faci?
Iacov 5.16: „Mărturisiţi-vă unii ………………..”
Într-o relaţie trebuie să aibă loc această părere de rău pentru răul făcut şi, în acelaşi timp, trebuie să se restituie ce ar fi de restituit, aşa cum a făcut Zacheu (Luca 19.8).
17. Ce va face Isus după ce, în urma pocăinţei şi a mărturisirii acceptăm jertfa Sa?
1Ioan 1.7: „Sângele lui Isus ne ……………….. de orice păcat”.
Isaia 1.18: „De vor fi păcatele voastre cum e ……………….. se vor face albe ca zăpada”.
Mica 7.19: „El va avea milă de noi. Va arunca ……………….. păcatele voastre în fundul mării!”
18. Cum l-a tratat tatăl pe fiul său care s-a pocăit în pilda fiului risipitor?
Luca 15.20: „Tatăl l-a văzut şi ………………..; a alergat, a căzut pe grumazul lui şi l-a ……………….. mult!”
Nu contează cât de mari au fost relele pe care le-ai făcut sau cât de teribil a fost trecutul tău, căci Dumnezeu e gata să te ierte în orice moment! Dacă te pleci şi în adevărată pocăinţă îţi mărturiseşti păcatele înaintea Lui, Dumnezeu va face ispăşire prin sângele lui Isus în dreptul vieţii tale şi îţi va oferi iertare deplină. Vei avea astfel pace, libertate şi bucurie. După cum sângele îţi menţine viaţa la propriu, sângele lui Isus îţi va oferi viaţa spirituală, viaţa veşnică. Iată de ce există viaţa veşnică în sânge!
( )         Îi sunt recunoscător lui Isus pentru că Şi-a dat viaţa Sa (sângele) pentru mine
( )         Doresc ca Isus să-mi ierte toate păcatele.
( )         M-am hotărât să-L primesc pe Isus şi să-I predau Lui viaţa mea chiar acum.
( )         Îi voi spune lui Isus acest lucru chiar acum în rugăciune.
RUGĂCIUNEA MEA ………………..
Ai certitudinea, în acest moment, că Isus te-a iertat?…
Textul de memorizat: Ioan 1.9.
 
 

05. Pericolul consumului de zahar

.

DIABETUL

Diabetul este o boală caracterizată prin creşterea cantităţii de zahăr din sânge.

1.  Ce este diabetul de tip I?

Diabetul insulino-dependent ori diabetul juvenil reprezintă diabetul de tip I. Acest tip de diabet se instalează de obicei în copilărie sau în tinereţe şi durează toată viaţa. El apare datorită incapacităţii unui pancreas bolnav de a produce suficientă insulină, care este hormonul răspunzător de scăderea nivelului de zahăr în sânge. Diabetul juvenil poate duce pacientul până în starea de comă şi chiar moarte. Persoanele care suferă de acest tip de diabet trebuie să fie în permanenţă sub supraveghere medicală.
Pancreasul produce ……………….., care scade nivelul de zahăr din sânge.

2.  Ce este diabetul de tip II ?

Acesta e o formă mai uşoară şi e cunoscut ca diabet insulino-dependent sau diabet al adulţilor ; el se instalează, în general, după vârsta de 40 de ani. Cam  80% din diabetici suferă de diabet de tip II. Diabeticii din această categorie au un aport normal de insulină, dar organismul lor nu îl poate folosi în mod eficient. Majoritatea cazurilor de diabet de tip II se ameliorează printr-o dietă corespunzătoare.

3.  Care sunt simptomele diabetului?

Unele semne ale acestei maladii sunt: sete continuă, urinare frecventă şi excesivă, oboseală inexplicabilă, prurit, infecţii de lungă durată a pielii. În cazurile cele mai severe se constată şi scăderea în greutate, senzaţia de amorţeală sau dureri ale mâinilor, răni pe membrele inferioare, care nu se vindecă, şi pierderea cunoştinţei. Aceste simptome pot fi prezente şi în alte boli. Pentru a şti exact dacă o persoană suferă de diabet, va trebui să se efectueze analiza urinei sau a sângelui pentru a depista prezenţa zahărului.
Pentru a confirma diabetul, trebuie efectuată o analiză a ………………..

4.  Cât de importantă este dieta pentru un diabetic?

Dieta diabeticului are un rol foarte important. El trebuie să consume alimente cu un conţinut moderat de proteine şi amidon, bogate în fibre şi cu un conţinut scăzut de grăsimi. Zahărul trebuie exclus împreună cu alte produse rafinate.
Dieta diabeticului trebuie să conţină alimente cu un aport scăzut de ……………….. şi bogate în fibre.

NEFERICIREA

În zilele noastre, milioane de oameni aflaţi în căutarea fericirii gustă din amăgirile dulci oferite de Satana. Astfel, în loc să dobândească mulţumire lăuntrică, ei se îmbolnăvesc spiritual. Regele Solomon s-a hrănit şi el cu aceste amăgiri.

5.  Care au fost acestea?

Eclesiastul 2.1: „Vreau să te încerc cu ……………….. şi gustă ………………..”
Oamenii încearcă astăzi o mulţime de plăceri: dansul, filmele, petrecerile, jocurile de noroc. Dar, odată petrecerea terminată, se termină şi scurta fericire. Când se termină sărbătoarea, se termină şi bucuria. Plăcerea scurtă oferă fericire de scurtă durată.

6.  Ce a mai încercat Solomon?

Eclesiastul 2.3: „Am hotărât în inima mea să-mi ………………..”
Mulţi folosesc astăzi băuturile alcoolice sperând să fie fericiţi. Dar nu obţin decât nefericire: pierderea banilor, pierderea sănătăţii şi a respectului de sine. Alcoolul nu poate oferi adevărata fericire.

7.  Ce altceva a mai experimentat el?

Eclesiastul 2.5: „Mi-am făcut ……………….. şi livezi de pomi şi am ……………….. pomi roditori”.
Mulţi se ocupă de cultivarea pământului. Unii îşi găsesc plăcerea în cultivarea plantelor dăunătoare, cum ar fi tutunul, marijuana ori cocaina, şi le folosesc frunzele pentru a dobândi fericirea. Rezultatul este însă că banii dispar, iar problemele nu se rezolvă, ci, dimpotrivă, pe lângă cele avute înainte de consumul de droguri, apar altele şi mai mari. Sănătatea este distrusă şi, uneori, nu mai este refăcută niciodată. Nu buruienile constituie sursa fericirii.
8.  A mai încercat Solomon să obţină fericirea şi prin altceva?
Eclesiastul 2.8: „Mi-am strâns ……………….. şi……………….. şi bogăţii ca de împăraţi”.
În loc să aducă fericire, banii aduc teamă, suspiciune, egoism şi nesiguranţă. Nu banii sunt izvorul fericirii.

9.  Care a fost următoarea experienţă a regelui?

1Regi 11.1,3: el a iubit multe ……………….. străine. El a avut ……………….. sute de neveste şi trei sute de ………………..
O mie de femei a avut Solomon în speranţa că îi vor aduce fericirea, dar speranţa a fost zadarnică. Mulţi fac şi azi acelaşi lucru. Pentru a găsi fericirea se implică în relaţii extraconjugale. În schimb se aleg cu boală uneori, ruşine, nefericire. Plăcerea sexuală nu e secretul fericirii.

10. La ce concluzie a ajuns Solomon în final, după ce a renunţat să mai alerge după fericirea trecătoar
e?
Eclesiastul 2.11: „Totul este deşertăciune şi ……………….. după vânt şi nu este ……………….. sub soare”.
Iată cum sunt amăgirile dulci ale diavolului. În loc de sănătate spirituală, ele au ca rezultat întuneric şi slăbiciune spirituală.

FERICIREA

11.  Cine este, după Solomon, Izvorul adevăratei bucurii?
Eclesiastul 2.26: „Căci ……………….. dă omului înţelepciune, ştiinţă şi ………………..”
Deducem de aici că fericirea nu provine din lucruri trecătoare (plăcerea, vinul, tutunul, banii sau sexul. Ea îşi are izvorul în Dumnezeu.
12. Dumnezeu este izvorul fericirii. Cum a luat contactul rasa umană cu acest izvor?
Luca 2.10-11: „Vestea cea bună, care va fi o mare ……………….. pentru tot norodul despre ……………….. Domnul”.
Isus Hristos este secretul adevăratei bucurii şi fericiri.

13. Cum putem fi siguri că Hristos aduce adevărata fericire?

Luca 7.14: „Când Isus a văzut văduva îndurerată, a spus fiului ei: Tinerelule, ……………….. îţi spun!”
El a îndepărtat tristeţea văduvei prin valuri de fericire.
Ioan 5.8: „I s-a făcut milă de slăbănog şi i-a zis: Scoală-te, ridică-ţi patul şi ………………..!”
Isus i-a îndepărtat neputinţa şi i-a umplut inima de fericire.
Luca 9.13: „când a văzut bărbaţii, femeile şi copiii înfometaţi, El a spus: „Daţi-le voi să ………………..”
Şi astfel le-a îndepărtat foamea şi le-a bucurat inima.
Isus Hristos este secretul bucuriei şi mulţumirii.

ALEGEREA


14. Cum descrie Biblia calea lui Satana, cale care duce la nefericire?

Matei 7.13: „Aceasta este o poartă ……………….., calea este ……………….. duce la pierzare şi ……………….. sunt cei care intră pe ea”.
Această nefericită cale trebuie evitată.

15. Cum descrie Biblia calea ce duce la fericire, calea lui Isus Hristos?

Matei 7.14: „Calea ce duce la viaţă este ……………….. şi ……………….. sunt cei ce o găsesc”.
Aceasta este calea către fericire, pe care o aleg cei înţelepţi.
  16. Ce experienţă le este promisă celor care aleg să-L urmeze pe Isus pe calea Sa?
Psalm 1.11: „Calea Lui, cărarea ……………….. are ……………….. nespuse şi desfătări ………………..”
( )         Vreau să resping calea lui Satana, care duce la nefericire şi moarte.
( )         Accept calea lui Hristos – calea spre fericire şi viaţă.
Textul de memorizat: Psalm 16.11.

06. Misterul nasterii

.
NAŞTEREA

1.  Care este procesul concepţiei?

Concepţia şi naşterea sunt miracole ce continuă să ne uimească. La câteva ore după unirea spermatozoidului cu ovulul în trompa uterină, celula care rezultă începe să se dividă în două, patru, opt, etc…, dublându-se cu fiecare diviziune. Oul fecundat coboară de-a lungul trompei şi se fixează în uter la 6 zile după concepţie. În celula originală, fecundată, se află imprimat codul genetic al noului individ. Apoi are loc minunea diferenţierii, când celule speciale se divid pentru a forma diferitele organe ale corpului omenesc.

2.  În timpul sarcinii, dieta mamei are o deosebită importanţă. Care ar fi aspectele esenţiale?

Dezvoltarea corespunzătoare a copilului depinde de alimentaţia mamei. De aceea, o femeie însărcinată ar trebui să vegheze asupra calităţii dietei ei, folosind alimente bogate în proteine, vitamine, fier şi calciu. La sfârşitul celor nouă luni, ceea ce la început era o singură celulă acum este o nouă fiinţă gata să se nască.

3.  Care sunt etapele travaliului?

Cu câteva zile înainte ca travaliul să înceapă, pruncul coboară în partea de jos a uterului. Cu puţin timp înainte de începerea sa, mama elimină un mic dop de mucus. Contracţiile regulate anunţă începerea travaliului, care cuprinde trei faze. Prima fază durează de la începerea contracţiilor puternice până la coborârea copilului în canalul de naştere. Aceasta poate fi de la 10 până la 20 de ore, chiar mai mult la o mamă care are primul copil. A doua etapă este de la coborârea copilului în canalul de naştere până la naşterea propriu-zisă, iar a treia de la naştere până la eliminarea placentei.

4.  Concepţia şi naşterea sunt minuni ale Dumnezeului Creator. Părinţii sunt doar instrumentele Sale. Ce spune Scriptura în această privinţă
?
Psalm 100.3: „Domnul, El este ………………..; El ne-a ………………..”

A DOUA NAŞTERE


5.  Ce i-a spus Isus şocant lui Nicodim, membru onorabil al bisericii?

Ioan 3.3-7: „Dacă un om nu se ……………….. din nou, nu poate ……………….. Împărăţia lui Dumnezeu”. Nicodim a întrebat: „Cum se poate ……………….. un om bătrân?” Isus a explicat: „E vorba de o naştere din ……………….. şi din ………………..”
În concluzie trebuie să ne naştem a doua oară!

6.  Ce înseamnă de fapt „naştere din nou”?

2Corinteni 3.18: „Noi toţi privim (contemplăm) slava lui Dumnezeu şi suntem ……………….. după chipul Său”.
A te naşte din nou înseamnă a fi schimbat, a începe un stil de viaţă cu totul nou, o nouă viaţă, proces care se mai numeşte şi „convertire” (Fapte 3.19).

7.  Cine înfăptuieşte această schimbare în om?

2Corinteni 5.17: „Dacă este cineva în ……………….., este o făptură nouă”.
Este adevărat că singuri nu ne putem schimba; lucrul acesta nu poate fi înfăptuit decât de Hristos.

8.  De ce oare nu ne putem schimba singuri stilul de viaţă?

Psalm 51.5: „Pentru că eşti născut în ………………..”
Orice om moşteneşte, prin naşterea propriu-zisă, o natură păcătoasă. O nouă natură necesită, bineînţeles, o naştere nouă, o naştere simbolică.

SCHIMBAREA


9.  Ce schimbă Hristos în tine?

Ezechiel 36.26: „Vă voi da o ……………….. nouă”.
O inimă nouă înseamnă o minte nouă.
Romani 12.2: „Schimbaţi-vă prin înnoirea ……………….. voastre”.
Dumnezeu e gata să opereze o schimbare la nivelul minţii tale, a creierului tău, a gândirii tale: de la gânduri rele la gânduri bune, de la dorinţe necurate la dorinţe curate, de la cuvinte urâte la cuvinte frumoase, de la fapte rele la fapte bune, de la obiceiuri josnice la obiceiuri curate. El îţi poate transforma mintea şi te poate face să te naşti a doua oară.

10. Cum poate face Isus o asemenea transformare?

Ezechiel 36.27: „Voi pune ……………….. Meu în voi”.
Aceasta îndepărtează spiritul lui Satan din creierul tău şi sădeşte acolo Duhul lui Dumnezeu, numit Duhul Sfânt, pentru a avea control asupra minţii tale.

11. Este radicală această convertire?

Galateni 5.19-23: este o schimbare de la faptele firii pământeşti, cum ar fi ……………….. şi ……………….., la roadele Duhului, ca de exemplu ……………….. şi ………………..
Această transformare este radicală: hoţul devine om cinstit, mincinosul devine demn de încredere, curvarul devine curat, iubitorul de plăceri devine un urmaş al lui Isus, beţivul devine nebăutor, stăpânit, cel care se droga va arunca drogurile, cel necredincios devine credincios, fumătorul nu va mai fuma, şi astfel blestemul face loc binecuvântării.

12. Numeşte câteva personaje biblice ale căror vieţi au fost schimbate.

a) Hoţul ajunge un scriitor al Bibliei (Matei 9.9): Isus l-a transformat pe ……………….. din înşelător în apostol.
b) Femeia imorală ajunge propovăduitor al lui Hristos (Ioan 4.7-16; 18.28-30): Isus a schimbat femeia din ……………….. ridicând-o dintr-o viaţă imorală la o viaţă curată.
c) Pescarul care blestema devine predicator al Evangheliei (Matei 26.74-75; Fapte 2.14): Hristos l-a schimbat pe ……………….. dintr-un om care înjura într-un om al Evangheliei.
d) Persecutorul creştinilor a devenit un adevărat creştin (Fapte 9.1-6; 18-20): Hristos l-a schimbat pe ……………….. dintr-un persecutor al creştinilor într-un ucenic sârguincios.

13. Ce va deveni cel care este schimbat de Hristos?

2Corinteni 5.17: „Vei deveni o ……………….. nouă; cele ……………….. s-au dus, toate lucrurile s-au făcut ………………..”

DARUL


14. Cum poţi ajunge la această schimbare a modului de viaţă?

Psalm 51.10: rugându-na astfel: „Zideşte în mine o inimă ……………….. şi pune în mine un ……………….. nou şi statornic”.
Acest dar îl putem avea deîndată ce îl cerem!
15. Îi poţi cere lui Dumnezeu să înfăptuiască în tine această transformare chiar în acest moment!
RUGĂCIUNEA

……………………………………………………
Crezi tu oare că Dumnezeu îţi oferă un nou început?

16. Atunci când eşti un nou născut din punct de vedere spiritual, ce lucruri ar trebui să faci zilnic?

a) Luca 18.1: „……………….. întotdeauna şi nu te lăsa”.
Rugăciunea înseamnă respiraţie pentru a trăi. De aceea vorbeşte cu Dumnezeu zi de zi.
b) 1Petru 2.2: „Să doriţi laptele ………………..”
Studiul Bibliei este hrana pentru dezvoltare. De aceea trebuie să asculţi de Dumnezeu în fiecare zi.
( )         Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru minunea naşterii mele din nou.
( )         Promit să mă rog şi să citesc Biblia zilnic, ca să mă pot astfel dezvolta în noua mea viaţă.
( )         M-am hotărât să-L slujesc pe Isus tot restul vieţii mele.
Textul de memorizat: 2Corinteni 5.17.
 
 

07. Pericolul alcoolului

.
ALCOOLISMUL

1.  În ce mod influenţează alcoolul omul şi societatea?

Alcoolismul este cauza principală a accidentelor de circulaţie, a destrămării familiilor şi a violenţei criminale. Aceasta produce de asemenea gastrite cronice, cancer la stomac, boli de inimă, dereglări ale creierului şi ciroza ficatului.

2.  Care sunt pericolele consumului moderat de alcool?

Consumul moderat de alcool este periculos din două motive: cercetările au dovedit că alcoolul ingerat, chiar în cantitate mică, slăbeşte agerimea minţii şi diminuează reflexele; în al doilea rând, cei care acum beau puţin alcool riscă să devină mai târziu alcoolici.
( )   Adevărat         ( )   Fals
Consumul, chiar moderat, de alcool diminuează agerimea minţii.

3.  Cum se poate abţine cineva de la consumul de alcool?

a) Recunoscând că alcoolul afectează sănătatea, familia şi viitorul;
b) Descoperind adevărata problemă ascunsă în spatele problemei alcoolului şi încercând să o rezolve pe aceasta, care e adevărata cauză a nefericirii lui, şi cerând ajutor la nevoie;
c) Luând hotărârea fermă de a se opri, folosindu-şi puterea voinţei, spunând „Nu voi mai bea!”;
d) Unindu-şi voinţa cu puterea lui Dumnezeu, rugându-se pentru ajutorul Său la începutul fiecărei zile şi moment de criză; amintindu-şi ce spune Filipeni 4.13;
e) Evitând prietenii beţivi şi locurile de muncă unde se consumă alcool;
f) cerând ajutor profesional şi cooperând cu programul de reabilitare.
……………….. ta + ……………….. lui Dumnezeu = victorie

4.  Cum poate fi tratat cu succes alcoolismul?

Prin prevenire, care începe în educaţia din cămin. Vorbiţi-le copiilor despre pericolul pe care-l prezintă alcoolul şi dezvoltaţi în ei atitudini sănătoase privind această problemă.
( )   Prin harul şi puterea lui Dumnezeu, m-am hotărât să nu consum alcool.

PETRECEREA


5.  Cum s-a distrat regele Babilonului înainte de moartea sa?

Daniel 5.1: „El a făcut un mare ……………….. pentru 1000 din cei mai mari ai săi”.
A fost organizată o mare petrecere în sala regală pentru baluri. Ca şi astăzi, când, intoxicaţi de muzica satanică, oamenii ajung să-şi piardă simţământul demnităţii personale.

6.  Ce ne sfătuieşte Dumnezeu cu privire la aceste lucruri?

1Ioan 2.15: „Nu iubiţi ……………….., nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, ……………….. nu este în el”.

VINUL


7.  Cu ce au fost intoxicaţi musafirii?

Daniel 5.2: în cheful……………….. împăratul a pângărit vasele din templul de la Ierusalim.
Tot astfel, sub influenţa alcoolului, oamenii îşi pierd minţile şi uneori iau decizii fatale, distrugându-şi averea, sănătatea şi respectul de sine.

8.  Ce părere are Dumnezeu despre băuturile alcoolice?

Proverbe 20.1: „Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se ……………….. cu ele nu este înţelept”.
Efeseni 5.18: „Nu vă ……………….. de vin. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh”.
1Petru 5.8: „Fiţi ……………….. şi vegheaţi. Căci potrivnicul vostru diavolul, încearcă să vă înghită”.

FEMEILE


9.  Cine l-a însoţit pe rege în acest dans ameţitor?

Daniel 5.3: „Nevestele lui şi ……………….. lui”.
Iată o petrecere imorală. Asemenea petreceri se organizează tot timpul.

10. Ce a spus Dumnezeu despre relaţii sexuale ilicite?

Exod 20.14: „Să nu comiţi ………………..”
Evrei 13.4: „Căsătoria să fie ……………….. şi patul să fie ………………..”
Dumnezeu deci dă următorul sfat: Căsătoreşte-te sau întrerupe această legătură! Nu continua să te complaci în acest păcat!

BOGĂŢIA


11. Cui i s-a închinat regele atunci, prinţii, femeile şi concubinele bete?

Daniel 5.4: „Dumnezeilor de ……………….. şi de ………………..”

12. Cum să nu folosească bogaţii averile lor?

Iacov 5.1-4: „Voi bogaţilor, ……………….. şi argintul vostru au ruginit, pentru că a fost câştigat prin înşelăciune”.
1Petru 3.3-4: „Podoaba unei femei nu trebuie să fie purtarea de ……………….. şi îmbrăcarea hainelor, ci un duh ………………..”
Isaia 3.18-24: „Îndepărtaţi ……………….. lănţişoarele, ……………….., cutiile cu mirosuri şi ………………..”

FILMELE


13. Ce viziune a avut regele după toate acestea?

Daniel 5.5: „Degetele unei ……………….. de om au apărut şi au început să scrie pe zid”.
Daniel 5.30-31: chiar în noaptea aceea, împăratul a fost ………………..

14. Ce principiu ar trebui să urmezi atunci când îţi alegi distracţiile?

Exod 33.15: „Dacă Dumnezeu nu ……………….. cu tine, nu te duce!”
Filipeni 4.8: „Să vă însufleţească lucrurile care sunt adevărate, cinstite, drepte, ……………….. şi vrednice de iubit”

DUMNEZEU


15. Dacă ne întoarcem privirea către modul de viaţă al lui Isus Hristos, la ce sărbătoare vedem că a participat umilul galilean?

Ioan 2.1: „A fost o ……………….. în Galilea”.
În acele vremuri, nunţile durau câteva zile şi cuprindeau mai multe ceremonii.

16. Cine a fost invitat de onoare?

Ioan 2.2: „Atât ……………….., cât şi ucenicii lui au fost ……………….. la nuntă”.

17. La acea ocazie au fost prezente două femei deosebite. Cine erau acestea?

Ioan 2.1: „O tânără curată, mireasa, căci a fost ……………….. în Cana; şi o femeie mai în vârstă, vrednică de cinste, ……………….. lui Isus”.

18. Cine a procurat vinul de la nuntă?

Ioan 2.7-10: „……………….. a spus: Umpleţi vasele acestea cu apă. Scoateţi ……………….. din ele. Nunul a spus: Aţi păstrat vinul ……………….. până la sfârşit”.
Acest vin era must proaspăt, de struguri, nefermentat. Din moment ce Isus l-a făcut, era, desigur, vin bun.

DECIZIA


19. Dintre cele două moduri de viaţă – al diavolului şi al lui Dumnezeu – putem alege doar unul.

Matei 6.24: „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni; el va ……………….. pe unul şi va ……………….. pe celălalt. Nu ……………….. sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona (Satana).”
Aceasta este marea problemă: cine este stăpânul meu: diavolul sau Dumnezeu?

20. Ce decizie importantă ar trebui să luăm?

1Regi 18.21: cât timp vom oscila? Dacă „Domnul este Dumnezeu, ……………….. după El”.
Iosua 24.15: „Alegeţi ……………….. cui vreţi să ……………….. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji ………………..”
( )         Îmi place stilul de viaţă dorit de Satana: petrecerile interminabile, vin, femei, bogăţie, şi alte lucruri de acest fel.
( )         Accept modul de viaţă aprobat de Dumnezeu. Aleg viaţa, o viaţă nouă şi veşnică.
Textul de memorizat: Matei 6.24.
 
 

08. Pericolul tutunului

.

TUTUNUL


1.  Ce probleme apar odată cu fumatul?

Cu fiecare ţigară fumată, viaţa este scurtată cu 8-20 de minute. Fumul de tutun conţine peste 30 de substanţe nocive, inclusiv monoxid de carbon, nicotină şi gudron; în gudron au fost localizate zece substanţe chimice cancerigene. Se ştie de asemenea că fumatul diminuează performanţele atletice. Fumatul provoacă neplăceri cavităţii bucale, laringelui, traheii, sinusurilor, creierului, sistemului nervos, arterelor, sistemului circulator, plămânilor, rinichilor, vezicii urinare, inimii, stomacului şi tubului digestiv. Cancerul de plămâni, enfizemul, arteroscleroza, ulcerul gastric şi duodenal sunt doar câteva din efectele nocive ale fumatului.
Tutunul conţine peste ……………….. de substanţe nocive.

2.  De ce ar trebui să se ferească mamele?

Unele studii confirmă micşorarea circumferinţei capului şi a masei musculare la copiii născuţi din mame fumătoare; altele de asemenea, au arătat că, la copiii mamelor fumătoare, se micşorează cu 7% funcţia plămânilor şi dezvoltarea lor. La copiii sub un an ai căror părinţi ori persoane care îi îngrijesc fumează, s-a semnalat prezenţa nicotinei în organism.
( )   Adevărat         ( )   Fals
Fumul de ţigară afectează sănătatea copilului care urmează să se nască.

3.  Cum se poate lăsa cineva de fumat?

a) Foloseşte-ţi voinţa, spunând: M-am hotărât să nu mai fumez.
b) Bea apă sau suc de fructe în mod frecvent.
c) Începe exerciţii de respiraţia ritmică. Fă o mică plimbare. Oxigenul va potoli această dorinţă.
d) Evită locurile ori situaţiile care simulează dorinţa de a fuma.
e) Uneşte-ţi puterea voinţei cu puterea divină a lui Dumnezeu. Roagă-te în momentele de criză. Nu uita sfatul din Filipeni 4.13.
f) Încearcă să rezişti dorinţei de a fuma cel puţin trei minute. Dorinţa după ţigară vine la anumite intervale; de obicei, aceasta nu durează mai mult de două minute.
()   Prin harul lui Dumnezeu, m-am hotărât să nu mai fumez.

4.  Ce se va întâmpla la sfârşitul vremurilor cu această lume?

2Petru 3.7: „Cerurile şi pământul sunt păstrate pentru ………………..”
Acesta va fi sfârşitul lumii. Pământul va arde.

VIAŢA ŞI MOARTEA


5.  Înainte să vorbim despre sfârşit, să aruncăm o privire asupra începutului. Cum l-a creat Dumnezeu pe om?

Geneza 2.7: „Dumnezeu l-a făcut pe om din ……………….. pământului şi i-a suflat în nări ……………….. de viaţă şi omul s-a făcut astfel un ……………….. viu”, adică o persoană.
Trupul din ţărână + suflarea de viaţă = o persoană vie.

6.  Ce se întâmplă cu aceste componente la moarte?

Eclesiastul 12.7: trupul din ţărână se întoarce în ……………….. iar duhul sau suflarea de viaţă se întoarce la ………………..
IMPORTANT: Dacă trupul este îngropat, iar suflarea de viaţă se întoarce la Dumnezeu, nu mai rămâne altceva pentru a se duce în rai sau în iad, ori în purgatoriu, ori să hoinărească pe pământ pentru a fi invocat în spiritism.

7.  Ce spune Dumnezeu despre starea morţilor?

Eclesiastul 9.5: „Morţii nu ştiu ………………..”
Psalm 146.4: „În ……………….. zi le ……………….. şi planurile”.

8.  Cine are putere să facă minuni şi să înşele oamenii?

Apocalipsa 16.14: „Duhurile de ……………….., care fac ………………..”
Satana are mulţi demoni ce deţin puteri supranaturale. Ei folosesc oameni ca mediumuri şi iau înfăţişarea celor care au murit. Cunoaşterea trecutului oamenilor îi face capabili să prezică viitorul.

9.  În ziua de azi, mulţi oameni din diferite categorii se îndreaptă spre mijloace3 oculte. Ce trebuie să facă creştinii?

Deuteronom 18.10-12: „Să nu te duci la ei să le ceri sfatul, căci aceştia sunt o ……………….. înaintea Domnului”.
Isaia 8.19: „În loc să faceţi lucrul acesta, consultaţi pe ………………..”
IMPORTANT: Când vă predaţi cu totul lui Isus, aceste forţe satanice nu mai au nici o putere asupra voastră.
Psalm 91.10: „De aceea nici o ……………….. nu te va ajunge, nici o ……………….. nu se va apropia de cortul tău”.

CERUL


10. Într-o zi, cei morţi vor fi readuşi la viaţă. Când se va întâmpla acel timp?

1Tesaloniceni 4.15: la ……………….. Domnului.
1Tesaloniceni 4.16: aceasta reprezintă învierea celor drepţi, ……………….. a acelora care au murit în ………………..

11. Ce se va întâmpla cu urmaşii lui Hristos care vor fi găsiţi în viaţă?

1Tesaloniceni 4.17: „Ei vor fi ……………….. pentru a întâmpina pe Domnul în ………………..”

12. Ce se va întâmpla cu Satana şi urmaşii săi?

2Tesaloniceni 2.8: „Cei în viaţă care l-au urmat pe Satana vor cădea ……………….. de suflarea gurii Sale, de strălucirea venirii lui Hristos”.
Cei care vor fi morţi la acea dată, care, la viaţa lor, l-au urmat pe Satana, vor rămâne morţi încă un timp în continuare.
Apocalipsa 20.1-3: „Satana este ……………….. nemaiavând pe cine să înşele”.

13. Unde va merge poporul lui Dumnezeu şi pentru cât timp?

Ioan 14.1-3: ei vor merge în căminul lor ……………….. în ceruri.
Apocalipsa 20.4: „Ei vor şedea pe ………………..” şi vor avea o „vacanţă” de o mie de ani în ceruri. În aceşti ani, Satana şi urmaşii săi morţi se află pe pământ, iar Hristos şi urmaşii Săi sunt în ceruri.

IADUL


14. După încheierea mileniului, în timp ce Hristos împreună cu sfinţii aflaţi în cetatea Noul Ierusalim călătoresc spre pământ, ce se va întâmpla cu Satana şi aliaţii săi?

Apocalipsa 20.8-9: „El înşeală neamurile şi le adună pentru ………………..” împotriva lui Dumnezeu. ……………….. şi îi mistuie.

15. Acest foc va fi un foc real, numit iad. Cine şi ce va arde în el?

Apocalipsa 20.10: „……………….. care-i înşela”.
Apocalipsa 20.15: toţi adepţii lui Satana, ale căror nume n-au fost scrise în cartea ………………..
2Petru 3.10: „Şi pământul cu ……………….. ce e pe el va ………………..”
Toate localurile indecente, alcoolul, tutunul, marijuana, se vor preface în scrum.

16. Care va fi natura şi efectul acestui foc?

Apocalipsa 14.11: „Fumul se suie în ……………….. vecilor”.
În contextul biblic, expresia „în vecii vecilor” înseamnă „pentru totdeauna” (vezi Daniel 7.26; Obadia 1.16; Ezechiel 28.19; Ioel 2.3; Iona 1.17; 2.6).
A arde în veci înseamnă a arde complet. Când totul a ars, s-a consumat prin foc, se termină şi focul. Un Dumnezeu iubitor nu poate îngădui ca cei răi să ardă la nesfârşit, de aceea această ardere va avea loc doar până la nimicirea lor completă.

17. Pentru cine a pregătit de fapt Dumnezeu acest iad? Pentru oameni?

Matei 25.41: „… pregătit pentru ……………….. şi ……………….. lui”
Focul iadului a fost pregătit pentru a-l nimici pe Satana şi pentru a nimici păcatul. Dar atunci când un om e legat de Satana, Dumnezeu nu7 va avea altă alternativă decât să-l ardă împreună cu stăpânul pe care şi l-a ales. Când un om iubeşte păcatul, Dumnezeu nu va avea altă soluţie decât să-l distrugă împreună cu păcatul ei, chiar dacă plânge pentru fiecare păcătos care suferă. Atunci de ce să nu-l părăsim pe Satana şi păcatul şi să-L slujim pe Dumnezeul dragostei?

18. Ce va întocmi Dumnezeu pe locurile unde au ars toate?

Apocalipsa 21.1-4: „Un cer nou, un ……………….. nou şi un Nou Ierusalim. Nu va mai fi ……………….., nici ţipăt, nici ……………….., pentru că lucrurile dintâi au trecut”.

19. Care va fi cea mai mare bucurie?

Apocalipsa 22.4: „Ei vor vedea ……………….. Lui”

ALEGEREA

( )         Aleg  modul de viaţă propus de Satana şi focul iadului.
( )         Accept stilul de viaţă propus de Dumnezeu.
Textul de memorizat: Apocalipsa 21.4.
 
 

09. Ingrijorarea

.

HIPERTENSIUNEA


1. Ce este hipertensiunea?

Hipertensiunea sau presiunea ridicată a sângelui este definită de Organizaţia Mondială a Sănătăţii ca fiind depăşirea valorii maxime (în sistolă) peste 150 mm coloană de mercur şi a celei minime (în diastolă) peste 90 mm coloană de mercur. Tensiunea ideală a sângelui este 120/80. Presiunea sângelui este legată de forţa cu care sângele este împins de la inimă prin artere spre diferitele părţi ale corpului. Vasele de sânge sunt ca nişte conducte de apă. La acelaşi volum de apă, o conductă mai îngustă necesită o presiune mai mare pentru trecerea apei prin aceasta, faţă de o conductă mai largă. Arterele înguste sau înfundate necesită o forţă mai mare din partea inimii pentru a pompa sângele prin ele. Această situaţie duce la creşterea presiunii sângelui.
……………….. arterelor produce hipertensiunea.

2.  Numiţi câteva semnale de alarmă ale hipertensiunii.

Câteva indicii ale existenţei unei presiuni ridicate a sângelui ar fi: frecvente dureri de cap, senzaţia de greutate în dreptul inimii, senzaţia de oprire a respiraţiei în urma unor eforturi fizice mici, slăbiciune, ameţeală şi dureri ocazionale în umărul stâng şi în piept. Unii hipertensivi nu prezintă nici unul din aceste simptome, dar măsurarea tensiunii arteriale va confirma existenţa acestei suferinţe.

3.  Care sunt cauzele hipertensiunii?

Una din aceste cauze este ereditatea. Cei care au părinţi hipertensivi vor fi mai predispuşi să aibă această boală decât cei care nu au. Un alt factor ar fi obezitatea, caz în care inima are mai mult de lucru, iar rezultatul este hipertensiunea. Cei aflaţi în această categorie trebuie să ia măsuri pentru înlăturarea kilogramelor în plus. Un al treilea factor îl constituie dieta. Cercetările arată că sarea măreşte presiunea sângelui, deci folosiţi mai puţină sare. De asemenea, alimentele grase duc la blocarea pereţilor vaselor de sânge, aşa că trebuie reduse brânzeturile, ouăle, untul, arahidele şi uleiurile pentru gătit; de asemenea, eliminaţi grăsimile animale, în special grăsimea de porc. Înlocuiţi laptele gras cu cel degresat.
Pentru a reduce riscul hipertensiunii, evitaţi alimentele sărate şi ………………..

4.  Ce legătură este între hipertensiune şi stress?

Un al patrulea factor, şi chiar unul major am putea spune, al presiunii ridicate a sângelui este îngrijorarea. Când eşti stresat, corpul produce un hormon care favorizează îngustarea vaselor de sânge, ceea ce face ca inima să lucreze mai greu pentru a învinge rezistenţa opusă de arterele îngustate. Deci trebuie să învăţaţi să nu vă mai îngrijoraţi şi să vă relaxaţi.
Deoarece stresul duce la hipertensiune, învăţaţi să ……………….. şi să ………………..

SOLUŢIA PENTRU LINIŞTE


5.  Ce plan are Dumnezeu care te poate ajuta să învingi îngrijorarea şi să te bucuri de pace lăuntrică?

Exodul 20.8-11: „Adu-ţi aminte de ……………….. ca s-o sfinţeşti. Ziua a şaptea este Sabatul.”
În această zi să nu faci nici o lucrare, pentru că Domnul a binecuvântat-o şi a sfinţit-o.

6.  Ce legătură este între acest Sabat al lui Dumnezeu şi pacea lăuntrică a omului?

Isaia 58.13,14: te eliberează de ……………….. tale.
Planul lui Dumnezeu este ca, timp de 24 de ore pe săptămână, să uiţi de serviciu, şcoală, afaceri, griji, probleme şi greutăţile vieţii. Nici nu te gândi la ele, oferindu-i minţii tale o perioadă de vacanţă. Încetează să te îngrijorezi. Când Sabatul se sfârşeşte, iar tu te întorci încărcat cu energie, poţi face faţă cu succes acestor probleme.

LOCUL PĂCII


7.  Unde şi când a instituit Dumnezeu acest plan pentru pace?

Geneza 1.1: „La ……………….. Dumnezeu a creat cerurile şi pământul”.
Geneza 2.3:
„Şi Dumnezeu a binecuvântat ziua a ……………….. şi a sfinţit-o”.
Geneza 2.8: „Şi Dumnezeu a sădit o grădină în ………………..”
Sabatul nu a fost inaugurat la Sinai, ci în Eden, un loc al păcii.

8.  Este deci vorba despre un Sabat al evreilor?

Marcu 2.27: „Sabatul a fost făcut pentru ………………..”
El a fost dat lui Adam, primul om, pentru toată omenirea. Şi acest lucru s-a petrecut cu 2500 de ani înainte ca Moise să conducă poporul evreu.

9.  Este vorba de un Sabat al creştinilor?

Ioan 1.1: „La început era ………………..”
Ioan 1.14: acest Cuvânt era Hristos deoarece „Cuvântul S-a făcut ………………..”
Ioan 1.3: „……………….. lucrurile au fost făcute prin El”.
Deci Sabatul a fost instituit de Hristos, şi atunci este o sărbătoare creştină.
Marcu 2.28: „Hristos este ……………….. al Sabatului”.
În grădina Edenului, loc în care sălăşluia pacea, Hristos a instituit Sabatul pentru întreaga omenire.

ZIUA PĂCII


10. Care este ziua a şaptea, ziua păcii lui Dumnezeu?

Să analizăm împreună sfârşitul săptămânii Paştelui:
a) În ce zi a fost Isus răstignit?
Noi o numim „vinerea mare”.
Luca 23.54: Biblia numeşte această zi ziua ………………..
Marcu 15.42: aceasta este ziua ………………..
b) În ce zi a stat Isus în mormânt?
Numim această zi sâmbătă.
Luca 23.56: Biblia numeşte această zi ………………..
c) În ce zi a înviat El?
Numim această zi duminica Paştelui.
Luca 24.1: Biblia o numeşte ziua ……………….. a săptămânii.
Deci ziua pe care noi o numim vineri este numită în Biblie ziua pregătirii sau ziua dinaintea Sabatului, sâmbăta este ziua numită în Biblie Sabat, iar duminica este ziua numită în Biblie ziua întâi a săptămânii.

11. Când începe şi când se termină ziua Domnului?

Geneza 1.5: „A fost o ……………….. şi apoi o dimineaţă”.
Deci, după întocmirea lui Dumnezeu, nu la miezul nopţii, ci odată cu lăsarea serii, iar seara începe la apusul soarelui, fiecare nouă zi începe la apusul soarelui.

PRINŢUL PĂCII


12. Cu 12 secole în urmă, Isus Hristos a venit să locuiască printre oameni. Cum L-a numit profetul Isaia?

Isaia 9.6: „Prinţ al ………………..”
Când furia se ridica, El vorbea despre pace (Marcu 4.37-39); Când demonizaţii se chinuiau, El le aducea pacea (Marcu 5.1-15); când păcătoşii strigau disperaţi după ajutor, El propovăduia pacea (Ioan 8.3-11).

13. Unde era prezent Isus în ziua păcii Sale?

Luca 4.16: „După ……………….. Său, a intrat în ……………….. în ziua Sabatului”.

SEMN AL PĂCII

14. Sabatul reprezintă planul de pace al lui Dumnezeu. Ce experienţă îţi ofera Dumnezeu atunci când laşi deoparte afacerile, grijile şi problemele şi I te închini Lui?
Psalm 119.165: „Multă ……………….. au ceice iubesc ……………….. Ta şi nu li se întâmplă nici o nenorocire”.

15. Ce relaţie este între pacea Sabatului şi odihna mântuirii?

Romani 5.1: „îndreptăţiţi prin credinţă  noi avem ……………….. cu Dumnezeu”.
Ezechiel 20.12: „……………….. Sabatele Mele ca ……………….. ca ei să ştie că Eu sunt Domnul ………………..”.
Evrei 4.3-4: „Dumnezeu S-a odihnit în ziua a ………………..”
Această odihnă a Sabatului este o prefigurare a odihnei mântuirii. Noi cei care avem mantuirea vom intra în această odihnă. Când te aşezi la picioarele crucii şi accepţi mântuirea oferită de Isus beneficiezi de odihnă în faţa păcatului. A avea odihna ta în ziua Sabatului inseamna o eliberare faţă de păcat şi un simbol al ascultarii tale de Dumnezeu.
Odihna ta în Sabatul Domnului este un semn al odihnii în Domnul Sabatului.
Sabatul este un simbol al păcii mântuirii.
( )         Doresc odihnă spirituală şi pace lăuntrica
( )         Îl voi urma pe Isus, Prinţul păcii.
Textul de memorizat: Psalm 119.165.
 
 
 

10. Privind cu aceiasi ochi

.

VEDEREA


1.  Cum funcţionează ochii noştri?

Ochiul este oglinda trupului. Fiecare ochi este aşezat într-o cavitate sau orbită, căptuşită cu grăsime, care găzduieşte globul ocular. Glanda lacrimală este situată în colţul din afară şi de sus al orbitei. Lichidul secretat de această glandă menţine ochiul umed şi ajută la îndepărtarea particulelor de praf. Ochiul primeşte stimuli luminoşi şi îi transformă în impulsuri nervoase pe care le transmite creierului prin nervul optic. Cristalinul, corneea şi umoarea apoasă a ochiului funcţionează în acelaşi fel ca lentilele unui aparat de fotografiat. În ochi, razele de lumină sunt focalizate pe retină pentru a forma o imagine răsturnată a obiectivului privit. Impulsurile sunt transmise creierului care interpretează imaginea, astfel ca obiectele să fie percepute în mod corect.
Ochiul funcţionează ca un ………………..

2.  Cum ar trebui să ne menajăm ochii?

a) Evitaţi trecerea bruscă de la o lumină puternică la întuneric.
b) Când folosiţi ochii în lucrări care solicită vederea de aproape timp îndelungat, priviţi des la obiecte aflate în depărtare.
c) Citiţi cu cartea situată la 30-40 cm distanţă.
d) Folosiţi o dietă bogată în vitamina A – legume şi zarzavaturi galben-portocalii şi verde închis.
Vitamina ……………….. este bună pentru ochi.

3.  Cum este posibil ca doi ochi să vadă un singur obiect?

Oamenii au o vedere binoculară, ceea ce înseamnă că putem vedea cu doi ochi o singură imagine. Pentru a produce această imagine, există şase perechi de muşchi oculari extrinseci coordonaţi foarte fin, ataşaţi de globii oculari, şi astfel vederea este perfectă. Mişcarea internă a globilor oculari, atunci când ochii se situează pe un obiect aflat mai aproape, se numeşte convergenţă. Dacă puteţi vedea obiectele de o anumită mărime de la o distanţă de aproximativ 8 metri, aveţi o vedere normală.

DRAGOSTEA ŞI CURTENIA

Aşa cum cei doi ochi trebuie să se concentreze pentru a vedea un singur obiect, şi într-un cămin două persoane trebuie să se înţeleagă pentru a experimenta fericirea. Ei trebuie să privească totul cu aceiaşi ochi. Primul punct al înţelegerii trebuie să fie Dumnezeu.

4.  Ce sfat ne dă El în această privinţă?

2Corinteni 6.14: „Nu vă ……………….. cu cei ………………..”
Nu vă uniţi cu cineva care nu este un urmaş al lui Hristos. Dacă o veţi face, nu vă veţi putea înţelege, nu veţi avea aceeaşi viziune, iar căminul vostru va fi nefericit.

5.  Al doilea punct ar trebui să fie dragostea. Ce este ea?

1Ioan 4.8: „……………….. pentru că ……………….. este dragoste”.
Dragostea adevărată vine de la Dumnezeu. Cel care are dragoste adevărată se simte bine în prezenţa Sa. Dacă Dumnezeu nu e implicat în această problemă, nu poate fi vorba de o adevărată dragoste.

6.  Cum a denaturat Satana dragostea?

1Ioan 2.16: „……………….. firii pământeşti şi ……………….. ochilor”.
Desfrâul este o urmare a preocupării pentru latura fizică: cum se îmbracă, cum arată, etc… Dragostea e interesată de spirit, de caracter; cine este el sau ea în realitate, care îi sunt obiceiurile. Desfrâul se ocupă de exterior, iar iubirea priveşte în lăuntrul omului.

7.  Consideri că Dumnezeu îţi poartă de grijă suficient pentru a te călăuzi în alegerea unui tovarăş de viaţă?

Geneza 24.10-15: slujitorul s-a ……………….. lui Dumnezeu pentru călăuzire şi Dumnezeu a răspuns rugăciunii sale.
Dumnezeu are un plan pentru viaţa ta. Dacă şi căsătoria este cuprinsă în acest plan, El te va conduce să-ţi găseşti un partener de viaţă. Dar trebuie să te rogi pentru acest lucru.
8.  Pentru a ajunge la dragoste e nevoie de curtenie. Aceasta implică timp pentru cunoaştere reciprocă, pentru a privi lucrurile cu aceiaşi ochi.
Amos 3.3: „Pot merge ……………….. împreună fără a fi ………………..?”
Curtenia are nevoie de timp; în acest timp trebuie discutate probleme ca rolul fiecăruia, rudele, educaţia, problemele sexuale, numărul de membrii ai familiei, distracţii, planuri de viitor şi religie. Curtenia este o încercare de a vedea lucrurile cu aceiaşi ochi.

SEX


9.  Ce ar trebui să nu faci pentru a te bucura pe deplin de fericire după căsătorie?

1Corinteni 6.18: „Fugiţi de ………………..”, căci acesta este un păcat al omului împotriva propriului său ………………..
Sexul premarital dă naştere simţământului de vinovăţie înainte de nuntă şi te frustrează de acele clipe încărcate de emoţie de după nuntă.

10. Ce poruncă a lui Dumnezeu apără instituţia căsătoriei?

Exod 20.14: „Să nu comiţi ………………..”
Dumnezeu dezaprobă obiceiul de a trăi împreună ca soţ şi soţie fără a fi căsătoriţi. Dumnezeu nu e de acord de asemenea nici cu legătura cu o altă persoană în afară de soţ sau soţie. Căci acest lucru duce la nefericire şi în acelaşi timp Îl răneşte pe Dumnezeu.

11. Ce trebuie făcut în cazul în care avem de-a face cu o asemenea situaţie?

a) Căsătoreşte-te, dacă este posibil şi de dorit (sfătuieşte-te cu cineva în această privinţă)
b) Întrerupe relaţia cu persoana respectivă chiar în acest moment. Crezi că Isus te poate ajuta să faci acest lucru?

12. Când este relaţia sexuală aprobată de Dumnezeu?

Evrei 13.4: „……………….. să fie ţinută în toată cinstea şi patul să nu fie ………………..”
Acest act este expresia supremă a dragostei dintre soţ şi soţie. Prin el cei doi devin una în trup (Matei 19.5), un simbol al unităţii în spirit.

CĂSĂTORIA


13. Cine a instituit căsătoria?

Geneza 2.21-24: ……………….. a făcut-o pe Eva şi i-a dat-o lui Adam.
Matei 19.5: „……………….. a zis: Şi cei doi vor fi un singur trup”.
Dumnezeu a oficiat prima ceremonie de nuntă. Căsătoria este un act sfânt.

14. Cât de mult doreşte Dumnezeu să dureze o căsătorie?

Matei 19.6: „Ce a ……………….. Dumnezeu omul să ………………..”
Cu excepţia cazului de adulter (Matei 19.9), Dumnezeu nu a înlesnit divorţul. El urăşte acest lucru (Maleahi 2.14-16).

15. Cine poate aduce fericire căminului tău?

Psalm 127.1: „Dacă nu zideşte ……………….. o casă”, atunci căsătoria este un eşec.
16. Vă amintiţi de nunta din Cana? Dacă Isus ar fi lipsit, s-ar fi simţit stânjeniţi şi întristaţi, dar prezenţa Lui le-a dat bucurie şi mulţumire. Cum a ajuns El acolo?
Ioan 2.1-2: „Isus a fost ……………….. la nuntă”.
L-ai invitat tu în căminul tău?

17. În ce fel Îl poţi invita pe Isus în căminul tău?

Prin RUGĂCIUNE zilnică, prin comuniune personală.
Luca 24.29: „Ei au ……………….. de El şi au spus: ……………….. cu noi”.
Cereţi-I acest lucru, rugaţi-vă Lui în fiecare zi. Familia care se roagă împreună va rămâne împreună.
( )   Adevărat         ( )   Fals
1. Eu cred că Dumnezeu Se îngrijeşte de problemele mele sentimentale.
2. Aş vrea să fiu pe plac lui Dumnezeu în problemele intime.
3. Aş vrea să am un cămin fericit.
4. Nu sunt căsătorit şi am nevoie de sfaturi.
5. Doresc să-L invit pe Isus în fiecare zi.
Text de memorizat: Luca 24.29.
 
 

11. Lumina soarelui si lumina lui Dumnezeu

.

SOARELE


1.  Cum susţine soarele viaţa plantelor şi animalelor?

Orice formă de viaţă e susţinută de căldura şi lumina soarelui. Plantele preiau energie din razele soarelui pentru a-şi prepara hrana necesară, iar în acest proces se degajă oxigen. Oamenii obţin de la plante hidraţi de carbon, proteine, grăsimi, vitamine, minerale şi apă şi folosesc oxigenul eliminat de ele. Animalele elimină bioxidul de carbon pe care plantele îl folosesc împreună cu apa şi energia obţinută de la soare, pentru a pregăti hrană.
Soarele ajută plantele să producă ……………….. pentru oameni.

2.  Ce vitamină este produsă în piele sub acţiunea razelor solare?

9% din energia furnizată de soare reprezintă radiaţii ultraviolete care, din punct de vedere biologic, sunt benefice omului. Razele ultraviolete duc la transformarea ergosterolului din pielea omului în vitamina D. care ajută la depunerea calciului în oasele care cresc. Aşadar, o excelentă metodă de a preveni rahitismul la copii o reprezintă expunerea la soare.

3.  Care sunt binefacerile soarelui ?

Deşi acest proces nu este pe deplin înţeles, soarele ajută la vindecarea rănilor. Sub acţiunea lui, bacteriile sunt inactive şi omorâte. Soarele tinde să micşoreze pulsul, nivelul colesterolului din sânge, precum şi nivelul glucozei sanguine la diabetici. Soarele ajută la curăţarea coşurilor de pe pile şi, de asemenea, măreşte rezistenţa pielii la infecţii. Mai mult decât atât, intensifică pigmentarea pielii şi poate stimula producerea de noi granule de pigmentaţie (melanină). Cu toate acestea, expunerea la soare trebuie săfie moderată.
( )   Adevărat         ( )   Fals
Soarele sporeşte rezistenţa pielii la infecţii.

MAREA ÎNTREBARE

   4.  Milioane de oameni se închină astăzi lui Isus Hristos în ziua Soarelui, care este dumineca. A schimbat Dumnezeu oare Sabatul în ziua întâi a săptămânii ? (N.T. În limba engleză este un joc de cuvinte : fiu şi soare se pronunţă identic, iar în ortografie diferă doar prin vocala din mijlocul cuvântului : sun = soare; son = fiu. Duminică, în limba engleză, ca şi în multe alte limbi se traduce efectiv „ziua soarelui” – sunday).
Maleahi 3.6 : „Eu sunt Domnul, Eu nu ………………..”
Psalm 89.34: „Nu-mi voi ……………….. legământul şi nu voi ……………….. ce a ieşit de pe buzele Mele”.
Deci nu Dumnezeu a făcut această schimbare!

5.  A făcut atunci Hristos, Dumnezeu-Fiul această schimbare?

Matei 5.17-18: „Să nu credeţi că am venit să stric ……………….. sau proorocii. Am venit ………. să stric, ci să împlinesc”.
Luca 4.16: ……………….. lui Isus era să ţină Sabatul.
Aşadar, nici Dumnezeu-Fiul nu a schimbat Sabatul!

6.  Au schimbat atunci ucenicii ziua de închinare?

Luca 23.56: „după moartea Lui, ucenicii s-au ……………….. în Sabat, după ………………..”
Ioan 20.19: în duminica învierii, ei erau adunaţi împreună nu pentru închinare, ci de ……………….. iudeilor.
Deci nici ucenicii nu l-au schimbat.

7.  A făcut apostolul Pavel această înlocuire?

Fapte 20.7: el a organizat o adunare în ziua de duminică. De fapt era o întâlnire de rămas bun, ţinută sâmbătă noaptea, căci el trebuia ……………….. a ………………..
1Corinteni 16.2: cu o anumită ocazie, el a făcut un apel pentru strângerea darurilor pentru cei din Ierusalim. Fiecare trebuia să ……………….. ce putea, pentru ca să nu se strângă ajutoarele când urma să vină el. Şi acest lucru urma să-l facă acasă, în ziua întâi a săptămânii.
8.  A ţinut Pavel Sabatul?
Fapte 17.2: „Pavel, după ……………….. său, a intrat în sinagogă şi a predicat trei zile de ………………..”
Fapte 18.4: El predica în ……………….. de Sabat iudeilor şi neamurilor.
Atunci cine a schimbat Sabatul?

RĂSPUNS


9.  În vremuri străvechi, păgânii se închinau soarelui. Când Israel a apostaziat, ce au făcut ei?

2Regi 23.5,11: au adus tămâie lui Baal, ……………….. şi au închinat cai soarelui.

10. Cum priveşte Dumnezeu închinarea faţă de soare şi din ce motiv?

Ezechiel 8.15-16: „Vei mai vedea şi alte ……………….. mai mari decât acestea”.
Dumnezeu a numit acest lucru o urâciune, adică un lucru urât de El, deoarece, în loc să se închine Creatorului-Fiului, oamenii se închină creaturii – soarelui. În perioada greco-romană, această zi închinată soarelui era numită deci ziua soarelui.

11. În ce mod a continuat închinarea în ziua soarelui în perioada bisericii creştine timpurii?

a) În secolul II, unii creştini au început să ţină ca sărbătoare ziua întâi pe lângă ziua a şaptea, Sabatul;
b) În secolul IV, împăratul Constantin a îmbrăţişat credinţa creştină, amestecând păgânismul cu creştinismul. El a ordonat ca creştinii să se închine lui Hristos Fiul în ziua păgână a soarelui, emiţând astfel primul decret duminical la 7 martie 321 după Hristos;
c) În secolul V, când Roma nu a mai avut împărat, a apărut pontiful Romei, care a întărit porunca cu privire la ţinerea duminicii;
d) În secolele următoare, biserica a impus în întreaga lume ţinerea duminicii.

12. Îşi asumă autorităţile bisericeşti această răspundere?

„Întrebare: Există vreo altă cale de a dovedi că biserica are puterea de a institui sărbători şi percepte?
Răspuns: dacă n-ar fi avut această putere, ea n-ar fi putut face acest lucru cu care, de altfel, sunt de acord toţi susţinătorii moderni ai religiei; ea n-ar fi putut face această înlocuire – păzirea zilei întâi a săptămânii, duminica, în locul celei de-a şaptea zile, sâmbăta – schimbare pentru care, de altfel, nu există autorizaţie scripturistică” (Stephen Keeman, „Catehismul doctrinal”, p.174).

DEZNODĂMÂNTUL CONTROVERSEI


13. Cum descrie Apocalipsa puterea romană?

Apocalipsa 13.4: „Ei se ……………….. fiarei”.
Apocalipsa 13.16: „Ei primesc ……………….. ei pe mână (acţiune) şi pe ……………….. (decizie)”.
Roma e o „fiară” care îşi impune semnul ei – păzirea duminicii – tuturor oamenilor.

14. Cum vor fi judecaţi aceşti închinători?

Apocalipsa 14.9-11: „Ei vor bea din vinul ……………….. lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul ……………….. Lui, vor fi chinuiţi în ……………….. şi pucioasă”.

15. Unde apare Mielul în acest tablou?

Apocalipsa 5.6: „Pe tron stătea ……………….. înjunghiat”.

16. Dacă fiara îşi are semnul său, care este semnul Mielului?

Apocalipsa 7.3: „Nu vătămaţi pământul pân nu vom pune ……………….. pe ……………….. (decizie) slujitorilor lui Dumnezeu”.
Ezechiel 20.12: sigiliul sau semnul lui Hristos este ……………….. Său.
IMPORTANT: Dacă păzirea duminicii este semnul fiarei, păzirea Sabatului reprezintă sigiliul Mielului.

17. Cine va birui în această luptă, fiara sau Mielul?

Apocalipsa 15.2-3: cei sfinţi au obţinut biruinţa asupra ……………….. şi ei cântau cântarea de biruinţă a lui Moise şi a ………………..
Astăzi lupta se duce între fiară – Roma – şi Miel – Hristos. Fiara, care promovează ziua soarelui, şi Mielul, care propovăduieşte păzirea zilei Fiului lui Dumnezeu. Cui ne vom închina? Soarelui sau lui Dumnezeu?
Text de memorizat: Ezechiel 20.12.

12. Dragostea in camin

.

DRAGOSTEA


1.  Are dragostea o importanţă vitală în sănătate şi viaţă?

Dragostea este o necesitate pentru om, pentru sănătatea sa fizică, emoţională, mintală şi spirituală. În cadrul unui experiment, un grup de sugari au fost hrăniţi, spălaţi, îmbrăcaţi, li s-au acordat toate îngrijirile necesare, dar au fost lipsiţi de îmbrăţişare şi dragoste. Unui alt grup i s-au acordat îngrijiri similare dar, în plus, şi multă dragoste. Ca urmare, câţiva dintre cei din grupul neiubit au murit. Simţământul pe care îl are un copil, de a fi sau a nu fi iubit, afectează nu numai dezvoltarea sa psihică, ci şi întreaga sa viaţă, influenţând în mare măsură reuşita sau eşecul în viaţă. Şi această nevoie de iubire este continuă, pentru că nu se scade din intensitate odată cu înaintarea în vârstă. Şi adulţii simt nevoia să iubească şi să fie iubiţi.
( )   Adevărat         ( )   Fals
Lipsa de dragoste poate duce la nereuşita în viaţă.

2.  În ce fel şi unde este iubirea cel mai bine transmisă?

Dragostea este o stradă cu sens dublu: a da şi a primi. Uneori le spunem celor dragi că îi iubim, dar atitudinea şi purtarea noastră nu dovedesc acest lucru. Dragostea se transmite cel mai eficient prin acte sincere şi naturale de bunătate, amabilitate şi respect. Aceste exprimări ale dragostei contribuie la dezvoltarea emoţională. Dumnezeu, care a plantat această floare a dragostei, a rânduit căminul ca cel mai fertil teren pe care să poată creşte această plantă. Fie că eşti părinte sau copil, frate sau soră, soţ sau soţie, fă ca în căminul tău să domnească dragostea.

SOŢUL ŞI SOŢIA – ÎNDRĂGOSTIŢI


3.  Cine a rânduit Dumnezeu să fie capul familiei?

Efeseni 5.23: „Căci ……………….. este capul nevestei după cum ……………….. este capul Bisericii”.
Soţul este cel ce poartă răspunderea familiei şi este protectorul acesteia, şi Dumnezeu îl socoteşte răspunzător de nereuşita sau succesul familiei sale. Acesta este principiul care stă la baza oricărei guvernări.

4.  Cum trebuie să-şi trateze soţul soţia, ca fiidu-i inferioară sau egală?

Geneza 2.21-22: prima femeie a fost făcută dintr-o ……………….. luată de la ……………….. soţul ei. Eva a fost creată pentru a sta alături de Adam, egală cu el.
Efeseni 5.25: „Bărbaţilor, ……………….. nevestele”.
Efeseni 5.28-29: „Un bărbat care nu-şi iubeşte soţia ……………….., iar cel care îşi iubeşte soţia ………………..”
A-ţi lovi soţia nu este un lucru plăcut lui Dumnezeu. Ea nu-i este inferioară, ci egală bărbatului.

5.  Cine ar trebui să ia deciziile în cămin?

Amos 3.3: „Dacă ……………….. vor să meargă împreună fericiţi, ei trebuie să ………………..”
Nu luaţi hotărâri separat. Amândoi sunteţi creaţi după chipul lui Dumnezeu (Geneza 1.27), înzestraţi cu capacitatea de a gândi. Discutaţi împreună şi luaţi hotărârile împreună. Acest principiu stă la baza convieţuirii.

6.  Ce trebuie făcut dacă se ajunge la un impas?

Efeseni 5.22: soţia să fie ……………….., căci bărbatul, în calitate de cap al familiei, este răspunzător înaintea lui Dumnezeu.
   7. Ce ar trebui să facă cei doi când se ivesc probleme?
Coloseni 3.13: să urmeze exemplul Domnului; ………………..
Efeseni 4.15: să rămână credincioşi adevărului în ………………..
8.  Dacă soţii ajung în situaţia de a-şi pricinui durere unul altuia, ce ar trebui să facă ei?
Efeseni 4.26: „Să nu ……………….. soarele peste mânia voastră”.
Rezolvaţi problemele prezente! Nu le amânaţi!
Iacov 5.16: „……………….. greşelile unul altuia”.
Nu vă socotiţi prea însemnaţi pentru a spune „Am greşit, îmi pare rău, iartă-mă, te rog”.

PĂRINŢII ŞI COPIII – ÎN DRAGOSTE


9.  Care este datoria copiilor faţă de părinţi?

Exod 20.12: „……………….. pe tatăl tău şi pe mama ta şi ………………..”
Efeseni 6.1-3: „Copii ……………….. în Domnul de părinţii voştri”.
Acesta este un principiu de bază al relaţiei dintre copii şi părinţi.

10. Ce datorie are fiecare părinte?

Proverbe 22.6: „……………….. pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze”.
Copiii au nevoie de cele materiale – hrană şi adăpost – , dar, mai mult decât orice, trebuie protejaţi moral şi spiritual.
11. În ce spirit ar trebui să-şi disciplineze părinţii copiii?
Efeseni 6.4: „Nu ……………….. pe copiii voştri, ci îndemnaţi-i şi sfătuiţi-i”.
Evrei 12.6: „Dumnezeu pedepseşte pe cine ………………..”
Copiii trebuie disciplinaţi, dar cu multă dragoste.
NU UITAŢI: Părinţii şi copiii sunt fraţi şi surori din punct de vedere spiritual, căci şi unii, şi ceilalţi spun „Tatăl nostru” (Matei 6.9). Acesta este principiul prieteniei.

ISUS ŞI CU TINE – ÎNDRĂGOSTIŢI


12. Cine trebuie să fie prezent în căminul tău dacă vrei să ai un cămin fericit? Cum poate veni El?

Psalm 127.1: „Dacă nu zideşte ……………….. o casă, orice trudă e în zadar”.
Luca 24.29-30: „Ei au stăruit: ……………….. cu noi”.
Isus a intrat în casa lor şi a rămas cu ei la cină pentru a o ………………..

13. L-ai invitat tu pe Isus până în prezent în casa ta? Cum poţi face acest lucru?

a) prin rugăciune zilnică;
b) prin studiul zilnic al Bibliei.

14. Ce tablou al închinării în familie ne prezintă cartea Genezei?

Geneza 8.18-20: Noe şi nevasta lui, împreună cu fiii şi fiicele lor, au ieşit din corabie şi Noe a zidit ………………..
Potopul se terminase. Noe stătea în faţa unei lumi devastate de teribilul cataclism – peisaj dezolant. Dar Noe cunoştea secretul fericirii în cămin. El şi-a adunat întreaga familie în jurul altarului. Au îngenuncheat împreună şi s-au rugat. Apoi, deodată, a apărut curcubeul! A apărut siguranţa şi succesul.
Este oare şi căminul tău confruntat cu problemele, cu simţământul zădărniciei, descurajarea şi greutăţile? Dacă tu, ca şi Noe, îţi vei aduna familia şi te vei ruga, în fiecare dimineaţă şi seară, vei vedea şi tu curcubeul speranţei! Căci Dumnezeu ne iubeşte şi ne poartă de grijă. Atunci, familia ta va deveni familia Lui!
( )   Doresc să urmez planul lui Dumnezeu ca să pot avea un cămin fericit.
( )   Doresc să ne închinăm împreună lui Dumnezeu în fiecare zi, astfel ca familia mea să devină, pe acest pământ, o familie a lui Dumnezeu.
Text de memorizat: Psalm 127.1.
 
 

13. Transplantul de inima

.

INIMA

La 3 decembrie 1967, dr. Christian Barnard a efectuat primul transplant de inimă din istoria chirurgiei asupra pacientului Louis Whaskansky.

1.  Cum funcţionează inima?

Pentru a face faţă nevoilor corpului omenesc, inima pompează cinci litri de sânge de-a lungul a aproape 100000 de km de vase sanguine. Inima are patru compartimente: atriul drept şi stâng, situate în partea de sus, şi ventricolul drept şi stâng, aşezate în partea de jos. Sângele pleacă de la inimă prin imense vase sanguine numite artere şi se întoarce la inimă prin vene mari. Frecvenţa bătăilor inimii este dependentă de puterea muşchiului inimii, la adult media fiind aproximativ de 72 bătăi pe minut. O inimă sănătoasă bate într-un ritm mai lent şi astfel se poate odihni mai mult decât o inimă bolnavă.
( )   Adevărat         ( )   Fals
O inimă puternică bate mai repede.

2.  Care sunt factorii de risc în bolile cardio-vasculare?

Se consideră că bolile de inimă sunt boli ale stilului de viaţă, ceea ce înseamnă că modul nostru de viaţă va decide în ce măsură vom suferi de ele. Factorii cei mai importanţi care le favorizează sunt: tensiunea mărită a sângelui, nivelul ridicat al colesterolului, supragreutatea, activitatea fizică insuficientă, diabetul, fumatul, stresul, precum şi factorii ereditari. Dacă unul din aceşti factori sunt prezenţi, riscul de a avea un atac de cord se măreşte de la 2 până la 6 ori. Iar când sunt prezenţi mai mulţi factori, riscul este cu atât mai mare.

3.  Cum putem preveni bolile de inimă?

Medicamentele nu pot vindeca inima. Reţeta cea mai sigură este prevenirea.
a)  Renunţaţi la carne înlocuind-o cu proteine de origine vegetală (mazăre, fasole)
b)  Luaţi-vă zilnic un timp pentru a vă plimba în aer liber; 15-30 minute de mers vioi va avea pentru cei mai mulţi o influenţă benefică. Începeţi cu atenţie, dozând efortul în funcţie de capacitatea dumneavoastră.
c)  Evitaţi excesul în greutate
d)  Supravegheaţi-vă tensiunea arterială.
……………….. este cel mai bun tratament.

O INIMĂ NOUĂ


4.  Ce transplant spiritual al inimii este Dumneze
u dornic să facă?
Ezechiel 36.26: „Vă voi da o ……………….. nouă”.

5.  Ce vrea Dumnezeu să spună prin aceste cuvinte?

Romani 12.2: „… înnoirea ……………….. voastre”.
O inimă nouă înseamnă o minte nouă – un mod de gândire. Dumnezeu poate schimba felul tău de a gândi, îndreptându-te spre noi alegeri, noi dorinţe, noi obiceiuri şi un nou stil de viaţă.

6.  În acest scop, Dumnezeu foloseşte doi agenţi. Care sunt ei?

Ezechiel 36.26: „Voi pune în voi un ……………….. nou”.
1Corinteni 3.16: „Voi sunteţi ……………….. lui Dumnezeu, deoarece ……………….. lui Dumnezeu locuieşte în voi”.
Spiritul rău a lui Satana este alungat, iar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu intră în mintea omului.

7.  Care este cel de-al doilea agent?

Ieremia 31.33: „Voi pune ……………….. in lăuntrul lor,o voi scrie în inima lor ”.
Dumnezeu sădeşte în mintea noastră cele zece porunci şi ne dă putere să ascultăm de ele.

8.  Să examinăm cele 10 porunci scrise în Exod 20.2-17:

• Exod 20.3: „Să nu ai alţi ………………..”.
• Să nu iubeşti pe nimeni sau nimic mai mult ca pe Dumnezeu.
• Exod 20.4-6: „Să nu-ţi faci ……………….. şi să nu te închini la ………………..”.
• Exod 20.7: „Respectă ……………….. lui Dumnezeu”, nu-l folosi în chip uşuratic şi nu-l profana.
• Exod 20.8-11: Să I te închini lui Dumnezeu în ziua a ………………..
• Exod 20.12: Cinsteşte pe ……………….. şi pe ……………….. Iubeşte-i şi respectă-i.
• Exod 20.13: Să nu ……………….. cu sabia, cuvântul sau gândul.
• Exod 20.14: Să nu comiţi adulter. Rezervă relaţiile intime doar pentru tovarăşul tău de viaţă.
• Exod 20.15: Să nu ……………….. Fii cinstit.
• Exod 20.16: Să nu ……………….. Fii mulţumit cu ce ai.

LEGEA MORALĂ ŞI LEGEA CEREMONIALĂ

9.  Unii susţin că Legea celor zece porunci a fost pironită pe cruce. Ce lege însă s-a sfârşit la Golgota?
Coloseni 2.16-17: legea referitoare la jertfele de mâncare şi băutură, la lunile noi şi zilele de ……………….., care sunt umbra ………………..

10. Ce este sistemul ceremonial?

Levitic 4.32-33: păcătosul aducea un ………………. Îşi mărturisea păcatele şi ……………….. animalul.
Levitic 4.34-35: ……………….. făcea ispăşire cu sângele mielului de jertfă şi păcătosul era iertat.

11. În cadrul acestui sistem existau şapte sărbători anuale considerate zile sfinte sau Sabate.
Să amintim una dintre ele.
Levitic 23.27-32: în ziua a zecea a celei de-a şaptea luni, ziua ……………….. era o zi de ……………….. Aceste şapte Sabate (Paştele, Rusaliile, etc…) se repetau anual, ca Paştele şi Crăciunul de azi.

12. Ce s-a întâmplat cu această lege la Golgota?

Coloseni 2.14: a fost pironită pe ………………..
Nu mai era nevoie de nici un miel de jertfă, pentru că Isus era Mielul! Nu mai era nevoie de vreun altar, căci dealul Golgotei devenise altarul. Nu mai era nevoie de Preot, căci El a Preotul; nici de tămâie, căci a fost înlocuită de meritele Sale; nici de sfeşnic, căci El este lumina; nici de Sabate anuale ca Paştele, căci Hristos este Paştele nostru!

LEGE ŞI HAR

13. Unii susţin că porunca referitoare la Sabat a fost desfiinţată. Ce principiu are însă Scriptura?
Iacov 2.10-11: „El, care a spus să nu ……………….., a spus şi să nu ………………..” Dacă accept una din aceste porunci, le voi accepta pe toate.
Este porunca „Să nu furi” şi azi valabilă? Dar „Să nu comiţi adulter”? Dar „Adu-ţi aminte de ziua Sabatului”? Mai este ea în vigoare?

14. Alţii susţin că suntem mântuiţi prin har, deci nu mai e nevoie de nici o lege. Ce spune Biblia în acest sens?

Romani 3.31: „Deci, prin credinţă ……………….. noi legea? Nicidecum! Dimpotrivă, noi ……………….. legea”.

TRANSPLANTUL DE INIMĂ


15. Fiind mântuiţi prin har, unde va aşeza Dumnezeu legea Sa?

Evrei 8.10: „Voi pune legile Mele în ……………….. lor şi le voi scrie în ……………….. lor”. Dintr-o dată devii o persoană cu totul nouă! Ţi s-a făcut un transplant de inimă!
( )   Doresc să fiu iertat. Accept harul lui Hristos.
( )   Doresc să ascult. Accept legea lui Hristos.

ZIUA BUCURIEI

• Vineri este ziua numită „a pregătirii”. În această zi se pot face cumpărăturile, curăţenia casei, spălatul şi călcatul, pregătirea hranei (Marcu 15.42.
• După aceea începe Sabatul cu un moment de închinare, împreună cu familia sau în mod personal. Începeţi şi sfârşiţi fiecare Sabat cu studiul Bibliei, cântece, rugăciune (Psalm 92.1-2).
• În ziua lui Hristos, odihniţi-vă de datoriile obişnuite (serviciu, şcoală, afaceri); îndepărtaţi-vă de emisiuni, cărţi, reviste profane sau jocuri şi activităţi care nu au legătură cu Dumnezeu. Gândurile şi cuvintele să se îndrepte spre Hristos (Isaia 58.13).
• În ziua Domnului e recomandat să ne ocupăm de cei bolnavi (Matei 12.10-13).
• Mergeţi la biserică, lăudaţi pe Dumnezeu, bucuraţi-vă împreună cu familia lui Dumnezeu (Luca 4.16; Isaia 58.13-14).
Text de memorizat: Evrei 8.10.
 
 

14. Alergarea

.

EXERCIŢIUL FIZIC

Mişcarea e o lege a vieţii. Aceasta intensifică activitatea organelor şi sistemelor şi dă tărie corpului. Dar mecanizarea şi tehnologia tot mai avansată fac ca mişcarea fizică energică să dispară tot mai mult din viaţa noastră de zi cu zi; în aceeaşi măsură creşte şi numărul atacurilor de inimă.

1.  La ce foloseşte mişcarea fizică regulată?

• Reduce stresul. Exerciţiile fizice riguros efectuate sunt urmate de o micşorare a stării de anxietate.
• Îmbunătăţeşte somnul. Somnul profund ne va ajuta să avem rezultate bune în activitatea noastră.
• Încetineşte procesul îmbătrânirii. Funcţiunile fiziologice regresează mai lent.
• Ajută în lupta împotriva obezităţii, deoarece în timpul mişcării fizice se ard mai multe calorii.
• Întăreşte inima, plămânii şi vasele de sânge. Vasele se lărgesc şi devin mai elastice.
• Ajută digestia şi eliminarea reziduurilor.
( )   Adevărat         ( )   Fals
Exerciţiul fizic tinde să reducă riscul atacului de inimă.

2.  Care sunt cele trei categorii importante de exerciţii?

REZISTENŢA MUSCULARĂ: prin repetarea unei acţiuni musculare specifice (flotări, săpatul în grădină, etc…)
PUTERE: exercitarea unei forţe puternice asupra unui obiect (ridicarea de greutăţi, etc…)
REZISTENŢĂ CARDIOVASCULARĂ: activităţi continue ce antrenează muşchii mari şi întregul corp. Acesta este cel mai eficient tip de exerciţiu pentru că întăreşte inima şi vasele de sânge. Trebuie efectuat timp de 15 minute cel puţin, de trei ori pe săptămână (plimbare energică, alergare, înot, etc…)
Cel mai eficient tip de exerciţiu fizic este ………………..

3.  Cine trebuie să facă exerciţii fizice?

Fără deosebire de3 vârstă, toată lumea. Începătorii trebuie să fie moderaţi. Dacă aţi trecut de 35 de ani, consultaţi medicul înainte de a le începe. Dar începeţi-le cât mai curând. Nu vă lăsaţi cuprinşi de rugină. Alergaţi pentru viaţa dumneavoastră!

CREDINŢA

4.  Puterea se dezvoltă prin exerciţii fizice: Ce se dezvoltă odată cu exerciţiul spiritual?
Matei 14.31: „Puţin ……………….., de ce te-ai îndoit?”

5.  Mersul sau alergatul ridică probleme; ce anume ridică probleme în viaţa spirituală?

Matei 21.21: „Aţi spune acestui ………………..”
6.  Când te hotărăşti să accepţi mântuirea oferită de Isus, apar aşa-zişii munţi, adică greutăţi puse de Satana. Ce se va întâmpla cu aceşti munţi dacă vei avea o credinţă constantă?
Matei 17.20: „Dacă aţi zice muntelui ……………….., el se va muta”. Nimic nu va fi cu neputinţă.
MUNŢII

7.  Să examinăm câteva din aceste probleme. Ce vei face atunci când vei ţine Sabatul lui Dumnezeu şi când Satana îţi va spune că, din această cauză, vei pierde slujba?

Matei 6.31-33: Isus a răspuns: „Nu vă îngrijoraţi cu privire la ce veţi ……………….. sau la ce veţi ……………….. Căutaţi Împărăţia lui Dumnezeu şi toate celelalte vi se vor da pe deasupra”.
Du-te la şeful tău şi prezintă-i în mod respectuos cererea. Fii serios în lucrul tău şi încrede-te în Dumnezeu. Exersează-ţi credinţa, căci credinţa poate muta munţii din loc!
8.  Uneori prietenii reprezintă un munte, iar Satana îţi şopteşte că-i vei pierde.
Ioan 15.14: Isus îţi răspunde: „Tu eşti prietenul ………………..!” Această prietenie este mai importantă decât toate. Exersează-ţi credinţa, care poate trece şi de acest munte.
9.  Există şi problema avantajului material. Satana îţi poate declara că sâmbăta e cea mai bună zi pentru afaceri.
Matei 19.29: Isus spune: „Orice ai fi lăsat de dragul Meu, îţi voi da înapoi de ……………….. ori mai mult!” Şi, în plus, viaţa veşnică!
10. Se poate ca chiar familia să fie un munte greu de trecut. Satana te face să crezi că, dacă te hotărăşti să fii a lui Hristos, soţia sau soţul nu te va mai iubi, iar părinţii te vor părăsi.
Matei 10.34-39: dar Isus răspunde că nu va fi întotdeauna pace. Dar chiar dacă ţi-ai pierde viaţa, o vei ………………..
Partenerul de viaţă trebuie tratat cu iubire, credincioşie şi respect. Dacă te-ai afla vreodată în situaţia de a alege între ei şi Dumnezeu, atunci:
Fapte 5.29: trebuie să asculţi mai mult de ……………….. decât de o ……………….. Exercită credinţă, fiindcă prin credinţă vei cuceri munţii.
11. O altă problemă o constituie tradiţia, când Satana te face să crezi că, pentru că părinţii tăi au păzit duminica, tu n-ai de ce să te schimbi.
Fapte 17.30: „când oamenii au fost în neştiinţă de cauză, Dumnezeu ……………….., dar acum El cere tuturor să ………………..”
Dacă bunica nu ştia ceva mai bun, s-ar putea ca ea să fie mântuită. Dar tu ştii acum mai mult ca ea. Nu poţi fi mântuit decât dacă te pocăieşti (te schimbi).
Marcu 7.7: „……………….. Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci ……………….”

12. Satana îţi mai spune, poate: e posibil ca o lume întreagă să greşească şi numai câţiva să aibă dreptate?

Matei 7.13-14: Pe calea cea largă ce duce la pierzare merg ………………. Dar pe calea strâmtă, care duce la viaţă, doar ……………….. o găsesc. Prin credinţă vei trece şi de acest munte.

13. Amânarea reprezintă alt munte.

Evrei 3.7-8: Isus te roagă: „……………….. dacă auzi glasul Meu, nu-ţi împietri inima”.
2Corinteni 6.2: „Iată că ……………….. este vremea potrivită; ……………….. este ziua mântuirii”.
Nu amâna, ci hotărăşte-te pentru credinţă chiar azi. Exersează credinţa, căci prin credinţă vei birui toţi munţii!

14. Ce vei putea declara atunci când îl respingi pe Satana şi Îl alegi pe Isus?

Filipeni 4.13: „Pot ……………….. prin Hristos”.
( )   Resping scuzele lui Satana. Accept făgăduinţele lui Dumnezeu.
( )   Cred că prin credinţă pot muta toţi munţii.

ALEARGĂ PENTRU VIAŢA TA

15. Era ultima noapte a existenţei oraşului Sodoma. Sodomiţii umblaseră tot timpul pe calea lui Satana, ce duce la pierzare. Lui Lot i se făcuse ultima invitaţie de a merge pe calea strâmtă a lui Isus, dar Lot s-a temut să-şi exercite credinţa. În loc să asculte de îngerii trimişi, a ascultat de prietenii şi familia sa. În loc să privească la Isus, el s-a gândit la slujba, bogăţia şi averile sale. Dar Dumnezeul îndurător a făcut un apel urgent la inima lui. Care a fost acesta?
Geneza 19.17: „Scapă-ţi ………………..”
Această lume, ca şi Sodoma, va fi în curând în flăcări, dar Dumnezeu îţi adresează invitaţia plină de iubire: fugi ca să-ţi scapi viaţa! Nu lăsa nimic să te tragă înapoi, serviciu, bani, prieteni, familie. A sta pe loc înseamnă a muri. A fugi înseamnă a trăi.
Textul de memorat: Matei 17.20.
 
 

15. Bea, mananca si fii vesel

.

DIETA

Calitatea şi durata vieţii depinde în mare măsură de hrana consumată.

1.  Care sunt cele trei categorii de alimente de bază?

a) Alimentele ce furnizează energie. Aceste alimente asigură energia de care organismul are nevoie pentru a îndeplini funcţiile sale de bază. Persoanele care depun o activitate fizică solicitantă au nevoie de alimente mai bogate în amidon (cereale, cartofi, etc…)
b) Alimente pentru construcţia organismului, necesare pentru creştere şi refacere. Copiii au nevoie în special de multe proteine. Aceste alimente nu dau prea multă energie; ele sunt transformate în glicogen şi depozitate în organism (mazăre, fasole, ouă, nuci)
c) Alimente de protecţie, care conţin vitamine şi minerale şi ajută la rezistenţa împotriva infecţiilor, ajută la fortificarea nervilor şi la eliberarea energiei în procesul metabolismului (vegetale cu frunze verzi, fructe, lapte, etc…).
Dovleacul este ……………….., iar cartoful este ………………..

2.  Principii în dietă:

• Alimentaţi bine copiii, începând cu laptele de mamă.
• Daţi copiilor multe alimente din categoria celor pentru construcţie, fără a abuza însă de nuci, iar ouă cu multă reţinere.
• Mâncaţi de trei ori pe zi, micul dejun să fie cât mai abundent, iar cina cât mai uşoară.
• Folosiţi în mod variat cele trei grupe.

3.  Iată un exemplu pentru mesele dintr-o zi:

Micul dejun: fulgi de porumb, de ovăz sau grâu fiert; lapte de soia, fructe uscate (stafide, prune), câteva alune sau nuci, două-trei fructe proaspete.
Prânz: orez, fasole, apoi fasole, mazăre sau linte, apoi salată asortată (ţelină, ceapă, morcovi).
Cină: o supă simplă sau un fruct cu pâine.

SĂNĂTATEA


4.  Ce doreşte Dumnezeu cu privire la tine?

3Ioan 1,2: El doreşte ca tu să fii ……………….. şi să prosperi atât din punct de vedere fizic, cât şi spiritual.

5.  Pentru a rămâne sănătoşi, El ne-a dat un întreit sfat:

1Corinteni 10.31: „Fie că ……………….., fie că ……………….., fie că ……………….., să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu”.

HRANA


6.  Se îngrijeşte Dumnezeu de ceea ce mâncăm noi?

Marcu 6.37: Daţi-le voi să ……………….. Dumnezeu Se îngrijeşte de acest lucru. La fel trebuie să facem şi noi, colaborând cu El, alimentându-ne echilibrat şi bine.

7.  Ce dietă a pus iniţial Dumnezeu la dispoziţia omului?

Geneza 1.29: „Orice ……………….. care face sămânţă; orice pom care are ……………….. Aceasta să fie hrana voastră”. Dieta vegetariană este încă şi azi cea mai bună dietă pentru noi.

8.  Dumnezeu a stabilit că anumite animale sunt necurate? Cum le putem identifica?

Levitic 11.3: să aibă „copita ……………….. şi să rumege” (vaca, oaia sunt curate, măgarul e necurat).

9.  Ce animal e o urâciune pentru Dumnezeu?

Levitic 11.7: „……………….. care are copita despicată dar nu ……………….. El este ………………..”

10. Cum le putem deosebi pe animalele din apă?

Levitic 11.9: acestea trebuie să aibă ……………….. şi ………………..
Sunt necuraţi peştii fără solzi cum ar fi balena, rechinul şi peştii de pradă. Animalele cu cochilii, cum ar fi crabul, homarul, stridia, crevetele şi broasca ţestoasă nu sunt aprobate de Dumnezeu.

11. Ce simbol al vieţii nu trebuie mâncat?

Levitic 17.11-12: „Să nu mâncaţi ……………….., căci viaţa e în sânge”.

BĂUTURA

12. Ce ne-a pus Dumnezeu la dispoziţie drept băutură?
Matei 26.29: „Beţi din ……………….. viţei”. Sucul de fructe ne-a fost oferit de Dumnezeu ca băutură.
Numeri 20.11: „A ieşit ……………….. din belşug şi adunarea a ………………..”
Beţi apă între 6 şi 8 pahare pe zi.

13. Ce a inventat Satana pentru a-l distruge pe om?

Proverbe 20.1: „……………….. este batjocoritor, băuturile ……………….. sunt gălăgioase”. Cei care se îmbată cu ele nu sunt înţelepţi.
Alcoolul este ucigaş. El slăbeşte stomacul, inima, ficatul şi creierul (berea, ginul, whisky, etc…). El este dăunător sănătăţii.

14. Care sunt lucrurile riscante pentru sănătate inventate de Satana?

Tutunul este o otravă care ucide lent, distruge nervii, inima şi plămânii. Marijuana şi cocaina distrug trupul şi mintea. Fiecare inhalare este o respiraţie a morţii. Dumnezeu însă doreşte să respirăm viaţă. În studiul nr. 8 găsim ce ar trebui să facă fumătorul care vrea să se lase de fumat.

FERICIREA

15. Cât de important este să fii vesel?
Proverbe 17.22: „O inimă ……………….. este un bun ………………..”
Multe din suferinţele fizice ale omului sunt rezultatul unei minţi tulburi. O minte optimistă pune bazele unui corp sănătos.

16. Cum putem totuşi să ne bucurăm cu atât de multe probleme?

Isaia 26.3-4: o pace desăvârşită o avem atunci când ……………….. este ancorată în Dumnezeu şi ……………….. în Dumnezeu.

MOTIVE


17. Care este motivul pentru a asculta de aceste sfaturi?

Isaia 58.8: „……………….. va încolţi repede”.

18. Care este un alt motiv pentru care e bine să-ţi îngrijeşti corpul?

1Corinteni 6.19-20: corpul tău nu-ţi aparţine. „Aţi fost cumpăraţi cu un ………………..” Care este preţul?
1Petru 1.18-19: sângele preţios al lui Hristos.

19. Care este un alt motiv pentru care e bine să respectăm legile sănătăţii?

1Corinteni 3.16: Hristos doreşte ca trupul tău să fie ……………….. lui Dumnezeu astfel ca El să poată ……………….. în tine. Acest templu este sfânt şi nimeni nu ar trebui să îl ……………….. Dumnezeu coboară şi doreşte să locuiască în tine.
( )   Consider că Hristos mă onorează, făcând din corpul meu templul Său.
( )   Promit să ascult de legile sănătăţii lăsate de Dumnezeu prin felul în care mănânc, beau şi prin orice fac.
Textul de memorizat: 1Corinteni 10.31.
 
 

16. Da-mi aceasta apa

.

APA

Putem trăi fără să mâncăm chiar câteva săptămâni, dar putem trăi numai câteva zile fără apă. Apa este constituentul de bază al celulelor organismului, ea reprezentând între 50-70% din greutatea corpului la adult şi 70-75% din greutatea unui copil. Creierul este alcătuit din 85% apă, iar sângele conţine 93% apă.

1.  Care sunt funcţiile apei în corpul omenesc?

Apa îndeplineşte funcţia de transportor, care duce elementele nutritive în celule, preluând în schimb materialele reziduale pentru excreţie. Substanţele vătămătoare, acumulate în corp, sunt eliminate cu ajutorul apei. Ea este esenţială pentru fabricarea sucurilor digestive, mişcarea globilor oculari în orbite, mişcarea articulaţiilor corpului, facilitarea inhalării oxigenului şi exhalarea dioxidului de carbon prin intermediul unui film de lichid de pe suprafaţa alveolelor pulmonare.
Apa transportă ……………….. şi elimină ………………..

2.  Explicaţi fenomenul de deshidratare şi de rehidratare.

În timpul unor exerciţii fizice foarte grele (alpinism), pierderea în exces a apei poate duce la deshidratare. Diareea severă şi gastroenteritele pot duce de asemenea la deshidratare şi pot provoca moartea copiilor mici. Un remediu eficient pentru deshidratarea copiilor bolnavi este administrarea unei soluţii nu prea concentrate de zahăr şi sare, câte o înghiţitură la fiecare 5 minute, zi şi noapte. Acest proces este numit rehidratare. Soluţia se obţine prin dizolvarea a două linguri rase de zahăr sau miere şi un sfert de linguriţă de sare într-un litru de apă fiartă.

3.  De câtă apă avem nevoie zilnic?

Trebuie să bem între 6 şi 8 pahare zilnic. Persoanele implicate în activităţi grele trebuie să bea şi mai mult. Apa este băutura cea mai preţioasă.

APA VIEŢII


4.  Deoarece apa este vitală pentru existenţa noastră fizică, Hristos a folosit-o ca simbol al vieţii spirituale. Cum descrie El experienţa mântuirii?

Ioan 4.10-14: Isus îţi poate da apa ……………….. Dacă bei această apă, niciodată nu ……………….. aceasta va fi un izvor de apă care va ţâşni în viaţa ………………..

5.  Care a fost cerinţa acelei femei?

Ioan 4.15: „Doamne, ……………….. această apă!” Ea L-a acceptat pe Isus ca Mântuitor al ei personal (v.26 şi 29).
   6.  Când famenul etiopian L-a primit pe Isus ca mântuitor al său, acceptând apa vieţii înăuntrul său, de îndată el a folosit apa în exterior! Cum a procedat el?
Fapte 8.38: El s-a pogorât în ……………….. şi a fost ………………..
Deci apa mântuirii în interior trebuie urmată de apa botezului în exterior.

APA BOTEZULUI


7.  Ce este necesar înainte de botez?

Fapte 2.38: „……………….. şi botezaţi-vă”.
Pocăinţa implică părerea de rău pentru păcat şi întoarcerea de la păcat spre Mântuitorul.

8.  Ce experienţă este vitală în vederea botezului?

Ioan 3.5: „Trebuie să vă naşteţi din apă şi din ………………..”
A fi născut din Duh înseamnă CONVERTIRE – adică transformare; înseamnă a nu mai fi condus de spiritul cel rău al lui Satana, ci de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.

9.  Botezul este un simbol al unei întreite experienţe. Care este aceasta?

Romani 6.3-5: Aceasta reprezintă ……………….. lui Hristos, înmormântarea Sa şi ……………….. Sa.
Romani 6.2-4: Aceasta celebrează moartea faţă de ……………….. îngroparea vieţii vechi şi învierea la o viaţă ………………..
Copiii nu pot fi botezaţi în mod corespunzător, deoarece ei nu pot experimenta convertirea. În vederea acestui lucru, omul trebuie să fie suficient de matur pentru a înţelege şi experimenta schimbarea modului de viaţă.

10. Care este metoda corectă de botezare?

Fapte 8.38-39: Ei au ……………….. amândoi în apă; apoi ei au ……………….. afară din apă. Deoarece botezul simbolizează moartea, îngroparea şi învierea, aceasta trebuie să fie efectuat prin cufundare în apă – omul trebuie să coboare în apă, să fie cufundat sub apă şi apoi să iasă afară din apă.

11. Ce a spus Isus referitor la necesitatea botezului?

Marcu 16.16: „Cine va crede şi se va ……………….. va fi mântuit”
Ioan 3.5: „Dacă cineva nu se naşte din ……………….. şi din Duh ……………….. să intre în Împărăţia lui Dumnezeu”.
Atât convertirea cât şi botezul sunt necesare în vederea mântuirii.

12. Care este un alt motiv pentru care botezul este un act semnificativ?

1Corinteni 12.13: Voi sunteţi botezaţi ca să alcătuiţi un ………………..
Coloseni 1.18: Trupul este ………………..
Prin actul botezului tu devii un membru al bisericii lui Hristos.

13. Când acceptă Isus rebotezarea?

Fapte 19.3-5: „Ei au fost botezaţi prin ……………….. lui Ioan, dar când au aflat acest lucru, au fost ……………….. în numele lui Isus”.
Când un căutător sincer găseşte Noua Lumină, credinciosul trebuie să fie rebotezat.

DĂ-MI ACEASTĂ APĂ


14. Ziua botezului poate fi pentru tine cea mai fericită zi din viaţă! De ce?

Fapte 8.39: Omul şi-a continuat drumul ………………..! Aceasta este fericirea ta.
Luca 15.7: În ceruri va fi ……………….. ! Îngerii sunt fericiţi!
Matei 3.17: Acesta este preaiubitul Meu! Eu îmi găsesc ……………….. Dumnezeu este bucuros când un păcătos se botează. Este o fericire întreită. Vrei să participi şi tu la această bucurie?

15. Cât de nerăbdători au fost unii cercetători ai Bibliei să fie botezaţi?

Fapte 8.36: Famenul etiopian a fost botezat în acelaşi ……………….. din noapte!
De ce să nu urmăm exemplul nobil al acestora şi să spunem: Du-mă la apă ca să fiu botezat?

16. Isus nu avea nevoie de o viaţă nouă. El ne-a lăsat exemplul botezului Său!

Matei 3.13-17: Isus, când a fost ……………….., a văzut cerurile deschise şi ……………….. lui Dumnezeu pogorându-se!
Înainte de a merge la cruce pentru tine, El a mers la Iordan. Şi pentru că Îl iubeşti îi poţi spune:
„Simt un dor nespus Isuse
Pe-a Ta cale să urmez
Unde mergi, pe urma-Ţi sfântă
Paşii mei să-mi îndreptezi.

Ai dori să spui şi tu acest lucru chiar acum?
………………..
( )   Dă-mi această apă: Apa vieţii în interior, iar apa botezului în exterior.
( )   Mă hotărăsc să merg până la capăt pe această cale cu Isus şi să fiu botezat cât mai curând posibil.
( )   Aceasta înseamnă fericire pentru mine, îngeri şi pentru Dumnezeu.
Textul de memorizat: Marcu 16.16.

17. Ce partener ai langa tine?

.

BOLI TRANSMISE PE CALE SEXUALĂ


1.  Care sunt cele mai transmise boli pe cale sexuală?

Gonoreea este una din cel mai frecvent răspândite pe această cale. Primul semn este o scurgere de puroi din organele genitale. Netratată, ea duce la sterilitate.
Herpex simplex este o altă boală. Semnele sunt nişte băşici şi răni în zona genitală. Rănile acesteia se pot vindeca şi fără tratament, dar reapar după aceea. Herpesul poate infecta nou-născuţii , provocând leziuni ale creierului. Sifilisul este mortal. Aceasta produce demenţă, paralizie, surzenie, orbire, boli de inimă şi moarte. Primul semn al sifilisului este o rană locală numită şancru. Şi în acest caz, semnul de început poate să dispară şi fără tratament, dar boala înaintează. Boala se tratează cu ajutorul penicilinei.
Cele trei boli importante transmisibile sexual sunt: gonoreea, herpesul şi ………………..

2.  Care este astăzi cea mai înspăimântătoare boală transmisă pe cale sexuală?

Plaga cea mai de temut din zilele noastre este SIDA. Aceasta este o boală transmisă pe cale sexuală. Deoarece aceasta poate fi transmisă şi prin sânge, trebuie luate măsurile necesare de precauţie atunci când se efectuează transfuzii şi chiar în cazul injecţiilor prin folosirea acelor de seringi. Deoarece aceasta se transmite prin contact sexual cu un partener infectat, homosexualii reprezintă un mare risc în contactarea acestei boli, prostituatele sunt de asemenea transmiţătoare şi, deci, fiecare trebuie să fie pus în gardă. Pentru mai multe informaţii referitoare la SIDA, vezi studiul 23.
SIDA poate fi transmisă prin contact ……………….. cu un partener infectat.

3.  Care este metoda cea mai eficientă pentru a opri răspândirea bolilor transmise sexual?

În timp ce ştiinţa medicală este în mod continuu în căutarea unor metode de tratament, prevenirea este la îndemâna oricui: încetarea oricăror legături întâmplătoare, limitând relaţiile sexuale la un singur partener, iar acest partener de asemenea să nu aibă contacte sexuale decât cu un singur partener. Acesta este şi planul lui Dumnezeu. Planul Său este întotdeauna cel mai bun. Aşa că, gândeşte-te ce partener îţi alegi!
Cel mai bun tratament este ………………..

FEMEILE


5.  Apocalipsa descrie două femei. Cine sunt acestea?

Apocalipsa 17.1: O femeie imorală.
Apocalipsa 12.1: O femeie curată.

6.  Pe cine simbolizează femeia în Scriptură?

Efeseni 5.31-32: Bărbatul Îl reprezintă pe Hristos, iar femeia reprezintă ………………..
Deci, Apocalipsa 12 descrie o biserică curată, prin femeia cea curată: iar Apocalipsa 17 prezintă o biserică necurată, prin femeia imorală.

FEMEIA IMORALĂ


7.  Care este unul dintre păcatele bisericii imorale?

Apocalipsa 17.1-2: Ea comite ……………….. şi este o desfrânată.
Ea are legături de dragoste cu Isus şi mărturiseşte că ascultă de poruncile Sale ce se găsesc în Biblie. Dar ea are legături de dragoste şi cu alţi bărbaţi, ascultă de poruncile acestora care, sunt întemeiate pe tradiţie şi nu se găsesc în Biblie. Astfel de tradiţii sunt: spovedania în faţa preotului, închinarea în ziua duminicii şi botezul copiilor.

8.  Datorită dragostei sale pentru alţi bărbaţi, la ale căror porunci se supune, cum priveşte Dumnezeu închinarea acestor femei?

Matei 15.9: ……………….. Mi se închină (mă cinstesc) ei, învăţând ca învăţături nişte porunci ………………..

9.  Cu cine se asociază această femeie?

Apocalipsa 17.3: „Ea şade pe o ……………….. stacojie”. Această fiară este ROMA – care a vărsat sângele lui Hristos şi a distrus Sabatul Său.
10. Această femeie are fiice – care seamănă cu ea!
Apocalipsa 17.5: Ea este ……………….. desfrânatelor. Copiii ei îi urmează exemplul!
Apocalipsa 17.5: Numele ei este ……………….. cel mare.

FEMEIA MORALĂ


11. Biserica curată este credincioasă unui singur bărbat!

Apocalipsa 12.2-5: Acest bărbat este ……………….. El este Domnul şi iubitul ei.

12. Această femeie virtuoasă, biserica cea adevărată, ascultă de întreita solie a lui Isus descoperită în Apocalipsa 14.6-12.

• Apocalipsa 14.6: Ea predică ……………….. cea veşnică a lui Hristos.
• Apocalipsa 14.6: Ea merge pretutindeni în lume, la orice ………………..
• Apocalipsa 14.7: Ea respectă Sabatul lui Hristos: şi ……………….. celui care a făcut cerurile şi pământul.
• Apocalipsa 14.8: Ea deplânge starea bisericii decăzute al cărei nume este ……………….. şi care face pe oameni să bea din ……………….. mâniei ……………….. ei.
• Apocalipsa 14.9: Ea avertizează împotriva Romei, numită ……………….. şi împotriva închinării în ziua duminicii care va deveni ……………….. fiarei care va fi pus pe frunţile oamenilor (decizia luată cu mintea).
• Apocalipsa 14.12: Ea cheamă pe oameni să ţină toate ……………….. lui Dumnezeu.
• Apocalipsa 14.12: Ea trăieşte prin ……………….. în Isus.

13. Deoarece acestea sunt ultimele zile ale istoriei pământului, ce nume special îi revine astăzi adevăratei biserici a lui Hristos?

Apocalipsa 12.17: Diavolul face război cu ………………..
Călătoriţi în jurul lumii şi veţi descoperi un popor care îndeplineşte aceste cerinţe. Ei sunt adventişti de ziua a şaptea. Sunt oare ei toţi desăvârşiţi? Nu, nu sunt. Sunt ei toţi credincioşi? Din nefericire, nu! Toţi vor fi salvaţi? Bineînţeles că nu! Dar ei posedă semnele bisericii rămăşiţei.

CHEMAREA LUI HRISTOS


14. Are Hristos oameni sinceri şi în alte biserici de azi?

Ioan 10.14-16: Da! El are ……………….. oi care nu sunt încă în ……………….. Său. Faci tu parte din oile Lui? ……………….. Îi auzi chemarea? ……………….. El face o turmă cu un singur Păstor. Nu este şi dorinţa ta să faci parte din turma lui Hristos?

15. Care este chemarea lui Hristos către tine astăzi?

Apocalipsa 18.4: Ieşiţi din ……………….. poporul ………………..! Nu vrei să fii unul din credincioşii poporului Său? ………………..
Nu vrei să răspunzi astăzi la chemarea Lui? ………………..

16. Care va soarta celor care resping chemarea Sa şi rămân în Babilon?

Apocalipsa 18.8-10: Ei vor fi ……………….. în foc.
Sunt sigur că nu vrei să faci parte din acest grup!

NUNTA


17. Într-o zi, foarte curând, Hristos se va căsători cu femeia cea curată!

Efeseni 5.25: Mireasa este ……………….., iar Mirele ei este ……………….. Deci Hristos se va căsători în curând! Şi vei participa şi tu la această nuntă, dacă vei face parte din biserica rămăşiţei.

18. Cum poţi deveni o parte din biserica lui Hristos şi astfel o parte din El Însuşi?

1Corinteni 12.13: Voi sunteţi ……………….. în trupul (biserica) lui Hristos.
Galateni 3.27: Voi sunteţi ……………….. pentru Hristos.

19. Ce vei experimenta în momentul în care vei deveni o parte din biserica rămăşiţei lui Hristos?

Apocalipsa 19.7: Vei participa la ……………….. Mielului Isus.
Apocalipsa 19.9: Vei mânca la ospăţul ……………….. Mielului.
( )   Resping de acum înainte femeia imorală.
( )   Accept femeia curată – biserica rămăşiţei lui Hristos – pentru totdeauna.
Textul de memorizat: Apocalipsa 14.12.
 

18. Barbatul si femeia – creati de Dumnezeu

.

SEXUALITATEA


1.  De ce este importantă sexualitatea?

Sexualitatea îşi are partea sa în cadrul personalităţii umane. Aceasta influenţează toate aspectele vieţii noastre, deoarece noi toţi suntem fiinţe cu trăsături distincte, determinate de sex, masculine sau feminine. Deosebirile dintre noi influenţează dorinţele noastre sexuale.

2.  Unii oameni consideră problemele legate de sex ca ceva înjositor. De ce?

În mod greşit, oamenii asociază problemele legate de sex nu cu gloria creaţiunii, ci cu ruşinea căderii în păcat. Şi biserica şi-a avut uneori partea sa, amplificând această eroare prin susţinerea că cei care nu sunt implicaţi în viaţa sexuală sunt mai sfinţi.

SFINŢENIA


3.  Cine a inventat sexualitatea?

Geneza 1.27-28: Deci Dumnezeu a creat bărbatul şi femeia şi i-a binecuvântat şi ……………….. le-a spus: „……………….. şi înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul”.
Geneza 2.24: „De aceea omul se va lipi de nevasta sa şi amândoi vor fi un ………………..” Bărbatul şi femeia devin un singur trup prin unirea sexuală. Deci Dumnezeu a creat sexualitatea.

4.  Care a fost scopul actului sexual, încă de la creaţiune?

Matei 19.4-5: Dumnezeu a spus: „De aceea va lăsa ……………….. pe tatăl său şi pe mama sa, se va lipi de ……………….. sa şi amândoi vor fi un singur trup”. Dumnezeu a întocmit această relaţie a dragostei doar pentru soţ şi soţie.

5  Care este porunca lui Dumnezeu privind relaţiile sexuale în afara căminului?

Exod 20.14: „Să ……………….. comiţi adulter”
Evrei 13.4: „Dumnezeu va judeca desfrâul şi adulterul”

6.  Cum priveşte Dumnezeu relaţiile sexuale în cadrul căsătoriei?

Geneza 1.27,28,31: Iată, acestea erau ……………….. bune.
Tot ce face Dumnezeu este foarte bun. De aceea, relaţiile sexuale între soţ şi soţie nu reprezintă un lucru urât, ci ele sunt ceva curat. Nu sunt josnice, ci dimpotrivă, sunt sfinte!

7.  De ce acest fel de relaţii este un lucru bun?

Proverbe 5.18-19: Izvorul tău să fie binecuvântat şi ……………….. de nevasta tinereţii tale! Acestea ne aduc satisfacţii emoţionale.
Efeseni 5.31: Omul se va ……………….. de nevasta sa. Aceasta este unirea căsătoriei. Unirea fizică simbolizează unirea mintală şi spirituală.

VIAŢA FIZICĂ


8.  Care este al treilea motiv pentru care acest act este sfânt?

Geneza 1.28: „Creşteţi, ……………….. şi ……………….. tot pământul”. Numai Dumnezeu poate da viaţă – aceasta este minunea creaţiunii. Dar El a dat bărbatului şi femeii onoarea de a reproduce viaţa – aceasta este miracolul procreerii.

9.  Care sunt cele două elemente necesare pentru a da naştere unei noi vieţi din punct de vedere fizic?

În timpul contactului sexual, organismul bărbatului elimină spermatozoizi. În fiecare lună corpul femeii produce un ovul. Când se întâlneşte un spermatozoid cu acest ovul, are loc fecundaţia. Este momentul în care începe o nouă viaţă.

VIAŢA SPIRITUALĂ


10. Isus a folosit naşterea fizică pentru a ilustra naşterea spirituală. Ce a spus El în acest sens lui Nicodim?

Ioan 3.3: Dacă un om nu se ……………….. din nou, nu poate vedea ……………….. lui Dumnezeu.

11. Nicodim crea că Isus se referă la naşterea fizică, care implică aceste elemente – spermatozoidul şi ovulul. Ce întrebări a pus el?

Ioan 3.4: „Cum se poate ……………….. un om dacă e bătrân. Poate el să intre a doua oară în ……………….. mamei sale şi să se nască?”

12. Dar Isus vorbea despre naşterea spirituală. Care două cerinţe a prezentat El?

Ioan 3.4-5: „Dacă un om nu se naşte din ……………….. şi din ……………….. el nu poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu”. A te naşte din duh înseamnă CONVERTIRE. A te naşte din apă – acesta este actul BOTEZULUI.

13. Cât de importante sunt credinţa şi botezul pentru mântuirea ta?

Marcu 16.16: „Cine va ……………….. şi se va ……………….. va fi mântuit”.

14. Cum a înfăţişat Isus atât necesitatea convertirii cât şi a botezului?

Ioan 3.5: „Dacă un om nu se naşte din apă şi din duh, ……………….. intra în Împărăţia lui Dumnezeu”.
Ioan 3.3: „El ……………….. vedea Împărăţia lui Dumnezeu”.
Ioan 3.7: „……………….. să vă naşteţi din nou!”
Pentru viaţa fizică, elementele necesare sunt spermatozoidul şi ovulul. Pentru viaţa veşnică sunt necesare convertirea şi botezul. Şi când aceste două lucruri se întâlnesc, se naşte un nou copil în Familia lui Dumnezeu!

FAMILIA LUI DUMNEZEU


15. Ce apel a adresat Petru în Ziua Cincizecimii, în vederea convertirii şi a botezului? În ce fel au răspuns oamenii sinceri?

Fapte 2.38-41: Petru a spus: „……………….. şi fiecare din voi să fie ………………..” Apoi ei au fost botezaţi şi în ……………….. s-au adăugat la numărul ucenicilor cam 3000 de suflete! Toţi aceştia s-au alăturat Marii Familii a lui Dumnezeu. Acelaşi lucru ar trebui să-l faci şi tu.
16. Cât de repede, după convertirea sa, a primit botezul temnicerul cel sincer?
Fapte 16.31-33: Ei au spus: „Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit. Apoi el i-a luat la el chiar în acea oră din ……………….., le-a spălat rănile şi a fost ……………….. el şi toată familia lui”. Întreaga sa familie a devenit Familia lui Dumnezeu.
  17. Pavel era un om foarte religios al unei biserici de prestanţă. Dar când a descoperit adevărul, el şi-a schimbat biserica. Cât de repede a fost el botezat?
Fapte 9.18: „Îndată şi-a recăpătat vederea, s-a ……………….. şi a fost ………………..” De ce să nu-i urmezi exemplul, alăturându-te Familiei lui Dumnezeu?

18. La botezul Său şi Isus s-a identificat cu Familia lui Dumnezeu. Ce a spus Tatăl?

Matei 3.16-17: „Acesta este ……………….. Meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea”. Şi la botezul tău Tatăl îţi va spune acelaşi lucru: Acesta este fiul meu prea iubit, fiica mea prea iubită. Bine ai venit în Familia lui Dumnezeu!

DORESC SĂ FAC PARTE DIN FAMILIA LUI DUMNEZEU!


M-AM HOTĂRÂT

( )   Să mă nasc în Familia lui Dumnezeu.
( )   Să mă botez în Familia lui Dumnezeu.
Dacă ar fi să aleg, aş prefera ca botezul meu să aibă loc:
( )   Sâmbătă dimineaţa
( )   Sâmbătă după-amiaza
Numele meu ………………..
Adresa mea ………………..
Vârsta: 10-15 ();   16-19 ();   20 şi peste ().
Sunt atât de bucuros că fac parte din Familia lui Dumnezeu!
Textul de memorizat: Ioan 3.5.
 
 

19. Cancerul – exista vindecare?

.
CANCERUL

1.  Cancerul este mortal! Cum evoluează acesta?

Cancerul se dezvoltă ca un rezultat al anumitor transformări în caracteristicile celulelor, proces în care creşterea şi înmulţirea anormală a celulelor face să prolifereze o masă de ţesut care va produce o tumoare. Unele tumori sunt benigne, sau necanceroase, în timp ce altele sunt maligne, sau canceroase. O tumoare malignă invadează, comprimă şi, eventual, distruge ţesuturile sănătoase din jur. Cancerul se răspândeşte atunci când aceste celule ajung în libertate, fiind transportate prin vasele limfatice ori prin sistemul circulator în celelalte părţi ale corpului.
Cancerul rezultă din creşterea anormală a celulelor.
( )  Adevărat         ( ) Fals

2.  Care sunt zonele atacate cel mai frecvent de cancer?

Cancerul la plămâni reprezintă cauza principală a morţii prin cancer la bărbaţi, dar este în continuă creştere şi la femei, principalul incriminat fiind fumatul. Cancerul la sâni este cel mai frecvent cancer la femei. În prezent, doctorii folosesc razele X pentru a detecta primele semne ale apariţiei cancerului, în special ale cancerului la plămâni. Cancerul cervical poate fi totuşi depistat chiar cu 5-10 ani înainte de apariţia simptomelor, cu ajutorul unui test special.
La bărbaţi este cel mai frecvent întâlnit cancerul ……………….., iar la femei cancerul ………………..

3.  Care sunt semnele apariţiei cancerului?

Câteva semnale de alarmă ar fi hemoragie neobişnuită, o rană care nu se vindecă, schimbări ale ritmului urinării şi al eliminării scaunului, răguşeală sau tuse frecventă, schimbări în aspectul negilor, sau ale aluniţelor, apariţia unor umflături pe sâni sau în alte părţi, indigestii frecvente sau dificultăţi la înghiţire. Unele forme de cancer se pot vindeca printr-o depistare timpurie şi tratament. Deci, dacă apar anumite simptome, prezentaţi-vă imediat la medic. Un control medical regulat este o cale eficientă în acest sens.

TRATEMENTUL


4.  Aşa cum boala canceroasă invadează şi distruge celulele fizice ale corpului, în acelaşi fel păcatul egoismului invadează şi distruge celulele fiinţei spirituale. Unde îşi are originea răul?

Isaia 14.12-14: Lucifer (Satana) a spus: „……………….. sui în cer, ……………….. înălţa, voi fi ca Cel Prea Înalt”.
A AŞEZA EUL PE PRIMUL PLAN: Acesta este CANCERUL!

5.  Care este tratamentul pentru această boală mortală?

Matei 6.33: „Căutaţi ……………….. Împărăţia lui Dumnezeu”.
1Împăraţi 17.10-13: „Fă-mi mie (profetului lui Dumnezeu) o turtă mică şi ……………….. şi ……………….. să faci şi pentru tine şi pentru fiul tău”.
A PUNE PE DUMNEZEU PE PLANUL ÎNTÂI: Acesta este TRATAMENTUL VINDECĂTOR!

ZECIMEA


6.  Cum îi dai întâietate lui Dumnezeu prin câştigurile tale materiale?

Leviticul 27.30: „Orice ……………….. din ……………….. este a Domnului; este un ……………….. Domnului”.

7.  Ce înseamnă zeciuială (zecime)?

Levitic 27.32: „……………….. să fie închinată Domnului”.
Geneza 28.22: Voi da a ……………….. Domnului.
Deci dacă câştigi 100000 lei, 10000 lei îi aparţin Domnului. Această a zecea parte se numeşte zecime. Din punct de vedere omenesc aceasta pare o pierdere, dar de fapt este un câştig. Văduva a descoperit că atunci când dai lui Dumnezeu ceea ce este al Său, El adaugă la ceea ce este al tău. Când faci această împărţire şi Îi dai Lui partea Sa, El înmulţeşte partea ta.

8.  Cum trebuie folosită zecimea lui Dumnezeu?

Numeri 18.20-24: Înainte de Golgota, preoţii nu au primit pământuri; ……………….. era partea lor de moştenire.
1Corinteni 9.13-14: După Golgota, acest principiu nu a fost schimbat. Predicatorii trebuie să trăiască din aceasta, adică să fie remuneraţi din zecime.

9.  A fost de acord Isus cu plătirea zecimii?

Matei 23.23: El a condamnat pe farisei pentru că au accentuat problema zecimii distrugând credinţa. El a spus că AMBELE trebuie ………………..
Nu zecimea ne mântuieşte. Noi suntem mântuiţi prin harul lui Dumnezeu! Dar când eşti salvat prin sângele lui Isus, vei asculta de Legea lui Isus care spune: Să nu furi – nici de la om, nici de la Dumnezeu.

BINECUVÂNTAREA


10. Ce mare principiu ne învaţă Dumnezeu prin sistemul zecimii?

Hagai 2.8: Dumnezeu este Stăpânul, căci ……………….. şi ……………….. sunt ale Lui.
Dând zecimea lui Dumnezeu recunoşti atât dreptul Lui de proprietar al bunurilor tale cât şi datoria ta de administrator a ceea ce El ţi-a dăruit.

11. Care va fi nefericita experienţă în cazul în care vei reţine zecimea şi darurile?

Maleahi 3.8-9: Tu îl ……………….. pe Dumnezeu şi vei fi ………………..
Matei 25.30: Precum servul cel necredincios, vei fi aruncat în ……………….. de afară.

12. Care va fi experienţa fericită când vei da lui Dumnezeu zecimea şi darurile ce I se cuvin?

Maleahi 3.10: Dumnezeu va deschide ferestrele cerurilor şi va turna ……………….. aşa încât nu vei avea spaţiu suficient pentru depozitarea ei.
Matei 25.21: Ca şi servul credincios, ţi se va spune: Bine rob bun şi ………………..

DARUL


13. Cine este cel mai mare dătător şi care a fost Darul Său?

Ioan 3.16: „Fiindcă atât de mult a iubit ……………….. încât a dat pe ………………..”
2Corinteni 9.15: Mulţumiri fie aduse lui ……………….. pentru Darul Lui nespus de mare. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru Golgota – unde El ne-a dat cel mai mare dar al Său.

14. Ca răspuns la darul nespus de mare al lui Dumnezeu, care ar trebui să fie darul tău cel mai mare?

2Corinteni 8.5: Dar s-au dat mai întâi ……………….. Domnului.
Dumnezeu doreşte mai mult decât zecimea pe care i-o aduci; El te vrea pe TINE.
„Chiar dacă lumea-ntreagă pe veci a mea era,
Tot n-ar fi fost destulă să Îţi ofer tribut
Căci dragostea-Ţi turnată în vasul meu de lut
Îmi cere neîmpărţită suflarea, viaţa mea.

(Traducere după Isaac Watts)

ALEGE: VIAŢA SAU MOARTEA

15. Să ne întoarcem la văduva cea înţeleaptă, gata pentru a sacrifica. Dacă ar fi fost atinsă de cancerul egoismului, care ar fi fost consecinţa?
1Împăraţi 17.12: „Eu şi fiul meu vom mânca şi ………………..”

16. Această femeie a acceptat tratamentul vindecător – DUMNEZEU PE PRIMUL PLAN – în viaţa ei. Care a fost rezultatul?

1Împăraţi 17.15: Ea şi casa ei au avut ce să mănânce ………………..
1Împăraţi 17.23: „Iată fiul tău este ………………..”
( )   Resping egoismul şi moartea; Îl aleg pe Hristos şi viaţa.
( )   Doresc ca Dumnezeu să fie pe primul plan şi din câştigurile mele îi înapoiez zecimea care este a Lui.
( )   Aleg să-L pun pe Dumnezeu pe primul plan în viaţa mea şi să mă predau pe deplin Lui.
Textul de memorizat: Maleahi 3.10.
 
 

20. Miracolul apei

.

HIDROTERAPIA

Hidroterapia este ştiinţa vindecării bolilor cu ajutorul apei. Hidroterapia este deosebit de valoroasă încât aceasta nu poate înlocui intervenţia medicală în cazul unor afecţiuni acute.

1.  Când şi cum trebuie folosită baia fierbinte la picioare?

Baia fierbinte la picioare este folosită în congestia nasului şi a sinusurilor, tensiune nervoasă, dureri de cap, picioare reci, crampe abdominabile şi răceli.
Instrucţiuni : Se umple ligheanul sau cada pe jumătate cu apă încălzită la 38 grade C. Acoperiţi pacientul cu un cearşaf şi cu o pătură, având grijă ca această învelitoare să acopere vasul. Ferestrele să fie închise pentru a se preveni curentul. Ajutaţi pacientul să-şi introducă picioarele în vasul cu apă. Încercaţi întâi apa cu mâinile dumneavoastră aşezate sub picioarele sale, pentru a vă asigura că apa nu este prea fierbinte. Adăugaţi din când în când apă fierbinte pentru a creşte în mod gradat temperatura până la 42 grade C pentru a nu opări pacientul când adăugaţi apă, feriţi picioarele lui într-o parte şi amestecaţi apa cu mâna. Tratamentul durează 10-30 de minute. La terminare se poate turna nişte apă rece pentru câteva secunde. Ştergeţi bine picioarele şi lăsaţi pacientul să se odihnească.
În cazul în care administraţi tratamentul unor persoane suferind de boli cardio-vasculare (boli de inimă, ateroscleroză, varice, tromboză) sau diabet, se vor evita temperaturile extreme.

2.  Care este valoarea compresei care încălzeşte?

Compresa care încălzeşte este folositoare pentru dureri în gât, răguşeli, laringite, înţepenirea muşchilor gâtului şi amigdalită.
Instrucţiuni: Luaţi o bucată de pânză (de preferat bumbac) sau o batistă mai mare pe care să o împăturiţi astfel ca să aibă cam 7-8 cm lăţime şi 30 cm lungime. Înmuiaţi-o în apă rece şi stoarceţi-o bine. Aşezaţi-o în jurul gâtului şi acoperiţi-o apoi cu o bucată de plastic subţire (folie sau pungă) de aceeaşi mărime. Apoi totul se înfăşoară într-un fular de lână. Lăsaţi compresa astfel toată noaptea. În câteva minute, ea se va încălzi şi va avea un efect liniştitor asupra durerii. Se schimbă la fiecare 8 ore.
(Charles H. Tomas, Water Seminar Syllabus).

3.  Cum pot fi folosite aplicaţiile cu gheaţă?

Aplicaţiile cu gheaţă sunt folosite cu succes în unele inflamaţii articulare.
Instrucţiuni: Luaţi un prosop subţire sau un material similar şi aşezaţi-l în zona pe care doriţi să o trataţi. Fărâmaţi gheaţa, plasaţi-o într-o pungă de plastic (un material impermeabil) şi aşezaţi-o pe prosop pe zona lezată. Deasupra aplicaţi un alt prosop. Aplicaţia se menţine astfel 5-7 minute şi se repetă de 3-4 ori, la un interval de un minut pauză.
Apa poate face minuni! Totuşi pentru a obţine rezultatele dorite sunt necesare cunoştinţe de bază în domeniul hidroterapiei iar în cazurile mai dificile, consultarea unui medic.

MIRACOLUL APEI


4.  Acum 3500 de ani, Dumnezeu a făcut o mare minune legată de apă. Care a fost aceasta?

Psalmul 106.9,11: A mustrat ……………….. Roşie şi i-a trecut prin adâncuri! ……………….. au acoperit pe duşmanii lor!

5.  Mai mult de 1 milion de oameni au experimentat această minune! Ce simbolizează această trecere a lor prin apă?

1Corinteni 10.1-2: Toţi au trecut prin ……………….. şi toţi au fost ……………….. de către Moise. Această trecere prin mare simbolizează botezul.

PROFETUL


6.  Moise a fost purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu în această situaţie. Mai foloseşte Dumnezeu profeţi sau prooroci?

Efeseni 4.11-12: Dumnezeu a dat pe unii apostoli, pe alţii ……………….., pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători, pentru ……………….. sfinţilor, pentru ……………….. trupului lui Hristos.

7.  Există un profet în biserica rămăşiţei din zilele noastre?

Apocalipsa 12.17: Rămăşiţa credincioşilor lui Hristos păzesc ……………….. lui Dumnezeu şi ţin ……………….. lui Isus.
Apocalipsa 19.10: Şi mărturia lui Isus este duhul ………………..
Dumnezeu a dat acest dar al profeţiei în viaţa şi activitatea lui Ellen White (1827-1915). Această tânără firavă, care datorită slăbiciunii, a sănătăţii precare, nu şi-a putut termina nici şcoala elementară, a fost chemată în slujba de profet în 1844, la vârsta de 17 ani. În următorii 70 de ani şi-a desfăşurat activitatea pe trei continente. A primit soliile de la Dumnezeu prin viziuni, ca în cazul vechilor profeţi, şi le-a scris, aşa cum au făcut şi ei. A scris peste 100000 de pagini. Zecile de cărţi scrise de ea cuprind domeniul religiei, al sănătăţii, educaţiei şi vieţii de familie şi includ capodopere, ca „Hristos lumina lumii”, „Marea luptă”, „Calea către Hristos”. Scrierile sale constituie un comentariu deosebit de valoros şi inspirat al Sfintelor Scripturi.

8.  Moise a condus poporul spre mare, dar poporul se temea căci nu puteau merge spre apus. Ce se afla acolo?

Exod 13.20: Ei se aflau la marginea ………………..
Uneori Satana te ispiteşte să te îndrepţi spre apus în loc să mergi spre apă. Ce ne sfătuieşte Isus?
1Ioan 2.15: „Nu iubiţi ………………..”.
Ioan 21.15-17: Isus a întrebat: „Mă ……………….. mai mult decât aceştia?” Deci nu privi către apus, nu te îndrepta spre pustiu, ci du-te spre apă.

10. Israel nu se putea deplasa nici spre sud. De ce?

Acolo se afla un munte de netrecut.

11. Muntele reprezintă marele probleme ale vieţii. Dacă te hotărăşti să-L urmezi pe Isus, e posibil să întâmpini probleme legate de serviciu, de supravieţuirea în ceea ce priveşte viaţa materială. Ce promisiune face Isus?

Matei 6.33: „Căutaţi ……………….. Împărăţia lui Dumnezeu şi ……………….. aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”.
Matei 19.29: „Vei primi ……………….. şi vei moşteni ………………..”

12. Poporul nu s-a putut întoarce nici spre nord. Cine se apropia de ei din acea direcţie?

Exod 14.9: Faraon, călăreţii lui şi ………………..

13. Când te hotărăşti să te botezi, vor apărea soldaţi furioşi şi te vor persecuta. Uneori aceştia vor fi soţul sau soţia, părintele, copilul, iubitul, prietenul, sau chiar un pastor sau un membru. Ce spune Isus despre acest lucru?

Matei 10.34-39: Nu va fi întotdeauna pace, căci duşmanii pot fi chiar ………………..
Fapte 5.29: „Trebuie să ascultăm mai mult de ……………….. decât de ………………..”
Aşadar, nu privi la oştirea înarmată, ci priveşte la mare.
14. Israel nu putea să stea în corturi şi să aştepte, ci trebuia să ia o decizie. Şi astăzi, noi trebuie să ne decidem. Când trebuie să ne decidem?
Evrei 3.7-8: „……………….. dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inima”.
2Corinteni 6.2: „……………….. este ziua mântuirii”.

15. Când eşti în apa botezului ce îţi promite Dumnezeu?

Exod 14.15,16: „Nu strigaţi la mine! Mergeţi ………………..” Dacă mergeţi înainte prin credinţă, apele se vor despărţi şi veţi trece prin ……………….. mării.

16. Ce cântare de biruinţă a lui Hristos cântă poporul lui Dumnezeu, căruia minunea legată de apele mării i-a adus salvarea?

Exod 15.1: „Voi cânta ……………….., căci El şi-a arătat ………………..”
Apocalipsa 15.3: „Ei cântau cântarea lui Moise şi a ………………..”

17. Cine s-a mai îndreptat spre apă cu 19 secole în urmă?

Matei 3.16: „De îndată ce a fost ……………….. a ieşit afară din ………………..”
( )   Da, voi fi alături de Isus în apă botezat.
( )   Nu voi privi nici spre apus, nici spre nord, nici spre sud. Voi merge înainte.
Textul de memorizat: Exod 14.15.

21. Neinflamabil

.

ARSURILE

Arsurile sunt leziuni provocate omului de diferiţi agenţi termici, chimici, electrici sau radioactiv.

1.  Ce sunt arsurile de gradul 2 şi cum ar trebui tratate?

Arsurile minore sau de gradul 1 nu formează băşici. Pentru a uşura durerea şi a vindeca leziunile, introduceţi zona afectată imediat în apă rece.
Arsurile de gradul 2 provoacă apariţia băşicilor. Nu le spargeţi. Dacă totuşi s-au spart spălaţi leziunea cu apă fiartă şi răcită în care s-a dizolvat puţin săpun. Luaţi apoi vaselină pe care o sterilizaţi încălzind-o până se topeşte, apoi presăraţi vaselină pe un tifon steril pe care-l aplicaţi pe arsură. Este important să se menţină zona arsă curată şi protejată.

2.  Ce măsuri trebuie luate în cazul arsurilor de gradul 3?

Arsurile de gradul 3 sunt arsuri profunde, care distrug pielea şi pot ataca straturile profunde. În această categorie intră şi arsurile ce acoperă o mare parte a corpului. Duceţi de urgenţă la spital persoana rănită. Acoperiţi-i zona arsă cu haine curate sau cu un prosop curat şi daţi bolnavului să bea mult lichid.
Ce alte măsuri sunt importante?
Când cineva s-a ars rău între degete la sub braţ sau la alte încheieturi, trebuie aşezate între suprafeţele arse tampoane de tifon cu vaselină, astfel ca, pe măsură ce se vindecă, să nu se lipească unele de altele. În plus, degetele, braţele şi picioarele trebuie îndreptate complet de mai multe ori pe zi. Este obositor şi dureros dar ajută la prevenirea escarelor (întărituri dureroase ale pielii) datorită lipsei de mişcare.
Dacă se iau măsuri de siguranţă, majoritatea arsurilor pot fi prevenite.

VISUL


4.  Acum 2500 de ani era foc în Babilon. Împăratul Nebucadneţar, întrebându-se cu privire la viitor, a avut un vis. Ce chip a văzut el în vis?

Daniel 2.31-35: Capul era de ……………….. pieptul şi braţele de ……………….., pântecele şi coapsele de ……………….., picioarele de ……………….., iar partea de jos a picioarelor din ……………….. O ……………….. misterioasă a distrus chipul acesta şi s-a transformat într-un munte.

5.  Ce putere reprezenta capul de aur?

Daniel 2.37: Împăratul împăraţilor se numea ………………..
Babilonul a condus lumea între anii 605-538 î.Hr.

6.  Care au fost următoarele puteri mondiale?

Daniel 2.39-40: Pieptul şi braţele de argint reprezentau Medo-Persia (538-331 î.Hr.). Pântecele şi coapsele de aramă reprezentau Grecia (331-168 î.Hr.), care a lăsat ca moştenire limba, cultura şi filozofia ei. Picioarele de fier reprezentau Roma care a stăpânit între 168 î.Hr.-476 d.Hr. În această perioadă s-a născut Isus. Roma a oferit omenirii limba latină, geniul militar şi legea romană.

7.  Ce reprezintă fierul amestecat cu lutul?

Daniel 2.42-43: Acest amestec este lumea noastră de azi. Diferite naţiuni, unele tari ca fierul, altele slabe ca lutul, încearcă să se unească, dar nu vor fi ……………….. una de cealaltă după cum fierul nu se poate uni cu lutul.

8.  Cine va întemeia următoarea putere mondială şi ce reprezintă ea?

Daniel 2.44-45: Acest munte reprezintă Împărăţia lui ……………….., care va fi întemeiată la revenirea lui Isus.
Apocalipsa 19.11-16: Atunci împărăţiile acestei lumi vor deveni împărăţia lui Hristos şi El va domni ……………….. de veci.

PROBA FOCULUI

   9.  Curând după aceea Nebucadneţar s-a hotărât să-L sfideze pe Dumnezeu. Babilonul trebuie să împărăţească veşnic. Întregul chip să fie de aur. Ce a făcut el?
Daniel 3.1: El a construit o statuie înaltă de aproape 30 de metri, confecţionată în întregime din ………………..

10. Ce poruncă a dat el şi care era pedeapsa pentru neascultare?

Daniel 3.2-6: Toţi să se arunce cu faţa la pământ şi să se ……………….. chipului, sau vor fi aruncaţi într-un cuptor ………………..

11. Şi azi mai există nebucadneţari. Cine sunt ei?

Orice te constrânge să dezonorezi pe Dumnezeu şi să nu asculţi de El joacă rolul lui Nebucadneţar.

12. Împăratul Babilonului a dat o poruncă, dar Împăratul cerurilor a dat altă poruncă. Care a fost aceasta?

Exod 20.3-6: „Să nu ai alţi ……………….. afară de Mine. Să nu-ţi faci ……………….. Să nu te ……………….. înaintea lor şi să nu le slujeşti”.
Marea problemă este de cine să asculţi: de Dumnezeu sau de oameni.

13. În faţa marilor decizii ale vieţii: întoarcerea la Hristos, acceptarea Sabatului Lui, botezul, ce vei alege tu?

Fapte 5.29: „Trebuie să ascultăm mai mult de ……………….. decât de oameni”.

14. Ar fi putut interveni Dumnezeu ca cei trei evrei din cuptorul de foc să nu fie aruncaţi acolo?

Daniel 3.17: „Iată Dumnezeul nostru ……………….. să ne scoată din foc, şi ne va scoate din mâna ta, împărate”.
15. Uneori, Dumnezeu intervine ca să nu ajungem în cuptorul de foc. Dar, de multe ori, El îngăduie acest lucru. Ce au spus cei trei evrei neclintiţi în hotărârea lor?
Daniel 3.18: „Şi dacă nu ne va scoate, noi tot ……………….. vom sluji dumnezeilor tăi”.
16. Descrie scena focului.
Daniel 3.19-23: cuptorul a fost încins de ……………….. ori, mai mult ca de obicei, astfel că cei care i-au aruncat pe evrei în foc au căzut morţi la pământ.

NEINFLAMABIL

17. Ce a văzut cu uimire împăratul şi ce a spus?
Daniel 3.24-25: „Văd ……………….. oameni nevătămaţi şi umblând liberi în mijlocul focului, iar al patrulea seamănă cu ……………….. lui Dumnezeu”.
Un Dumnezeu plin de îndurare a coborât din cer în mijlocul cuptorului încins atunci când oamenii Săi au fost aruncaţi acolo. Alături de Hristos, în mijlocul focului, flăcările îşi pierd puterea.

18. Cine va fi alături de tine când te hotărăşti să asculţi numai de Dumnezeu?

Când eşti confruntat cu ostilităţile chiar în familia ta, Hristos va fi alături de tine. Când vei avea de întâmpinat pierderea slujbei, Hristos te va face de neatins.

19. Ce a făgăduit Dumnezeu?

Isaia 43.2: „Dacă vei merge prin foc, nu te va ………………..; şi ……………….. nu te va aprinde”.
Hristos va merge alături de tine în flăcări şi te va proteja.
( )   M-am hotărât să ascult de Dumnezeu, şi nu de oameni.
( )   M-am botezat săptămâna trecută şi sunt fericit.
( )   Nu m-am botezat săptămâna trecută, dar prin harul lui Dumnezeu voi fi botezat săptămâna aceasta.
Textul de memorizat: Isaia 43.2.
 
 

22. Pacea mintii

.

DROGURILE


1.  Ce înseamnă dependenţa de droguri?

Dependenţa de un drog reprezintă o nevoie puternică de a-l consuma, ca rezultat al folosirii acelui drog. Când se stabileşte dependenţa psihologică, consumatorul crede că drogul reprezintă o necesitate. Când se stabileşte dependenţa fizică, transformările care au avut loc în organism fac ca acel drog să fie vital pentru funcţionarea organismului.

2.  Ce pericole există în consumarea cocainei şi marijuanei?

Cocaina este un excitant puternic. Din punct de vedere fizic, aceasta creşte tensiunea arterială şi pulsul, produce vasoconstricţia capilarelor sanguine, dilată pupilele şi reduce pofta de mâncare. Din punct de vedere psihic, produce euforie, simţăminte de mulţumire de sine, iritabilitate şi idei paranoide. Dependenţa de cocaină este una din cele mai puternice, iar dozele mari pot provoca moartea. Marijuana este un halucinogen ce produce euforie, destinde procesele inhibitoare şi denaturează comportamentul. În plus, marijuana slăbeşte sistemul imunitar al organismului, iar vătămarea pe care o produce este ireparabilă.

3.  Care sunt motivele pentru care unii folosesc drogurile?

Pentru unii, folosirea drogurilor vine din dorinţa de a se conforma standardelor prietenilor, iar alţii le folosesc ca să atingă performanţe şi să aibă câştiguri mari financiare. La mulţi este impulsul de a ajunge pe culme. Viaţa ne confruntă cu multe probleme, iar oamenii sunt într-o continuă căutare a unor soluţii universale, dar, în loc de a aduce soluţii, drogurile perpetuează acea problemă, deoarece după o perioadă de „vârf”, urmează o perioadă de cădere, şi apoi vine dorinţa de a relua folosirea acelui drog. Între timp, problema iniţială rămâne nerezolvată.

4.  Ce etape ar trebui parcurse pentru a întrerupe consumul de droguri?

• Crezi că victoria este posibilă;
• Reclădeşte respectul de sine şi simţământul valorii personale;
• Ia o hotărâre fermă de a abandona acest obicei; distruge rezervele de droguri pe care le mai ai;
• Întrerupe legăturile cu cei ce-ţi furnizau droguri, cât şi cu cei ce le folosesc;
• Nu te duce în locuri ispititoare în acest sens;
• Găseşte-ţi o ocupaţie utilă, fă-ţi un program de exerciţii fizice;
• Apelează la ajutor profesional dacă este nevoie;
• Pregăteşte-te pentru simptomele de reacţie, care apar ca urmare a abstinenţei. Foloseşte-ţi voinţa: „Eu aleg acest lucru”;
• Apelează la puterea şi ajutorul lui Dumnezeu. Roagă-te şi citeşte. Filipeni 4.13;
• În problemele pe care le ai, încrede-te în Hristos. El îţi poate da pacea.

5.  Una dintre problemele ce tulbură pacea minţii omului este teama de judecată. Ce spune Scriptura despre acest lucru?

2Corinteni 5.10: „Căci ……………….. trebuie să ne înfăţişăm în faţa scaunului de ……………….. a lui Hristos”.

PROFEŢIA

6.  În ce profeţie e menţionată judecata?
Daniel 8.14: „Până vor trece 2300 de zile, apoi Sanctuarul va fi ………………..”
Ezechiel 4.6: „O zi reprezintă un ………………..”

7.  Când a început această perioadă de timp profetică?

Daniel 9.25: „De la darea poruncii pentru ……………….. a Ierusalimului”. Decretul acesta important despre care se relatează în Ezra 7, a fost dat în toamna anului 457 î.Hr. de către regele persan Artaxerxe I.

8.  Ce perioadă din cei 2300 de ani a fost desemnată pentru încercarea poporului evreu?

Daniel 9.24: „……………….. săptămâni au fost hotărâte pentru poporul tău”. 70 de săptămâni – 490 de ani. Pornind de la începutul lui 457 î.Hr., cei 490 de ani ne duc la încheierea anului 33 d.Hr. Deoarece decretul a fost dat în toamna anului 457, cei 490 de ani se vor încheia în toamna anului 34 d.Hr. În acest an, Ştefan, primul martir creştin, a fost omorât cu pietre, astfel sfârşindu-se timpul de har, de probă, destinat evreilor.

9.  Cum se identifică data botezului lui Hristos?

Daniel 9.25: „De la darea decretului până la ………………..” vor fi 69 de săptămâni. 69 de săptămâni = 483 de zile = 483 de ani. Pornind din toamna anului 457 î.Hr., 483 de ani se împlinesc în toamna anului 27 d.Hr. Conform profeţiei, Isus a venit la acea dată la Iordan, a fost botezat de Ioan, şi a fost uns ca Mesia de Duhul Sfânt.

10. Între anii 27 şi 34 d.Hr., au fost 7 ani sau 7 zile, sau o săptămână. Ce s-a întâmplat la mijlocul acestei săptămâni?

Daniel 9.27: „La ……………….. săptămânii, Unsul (Mesia) va face să înceteze ……………….. şi darul de mâncare”. Chiar la jumătatea acestui interval, în primăvara anului 31 d.Hr., Isus a urcat Golgota şi a murit pe calvar. El, Jertfa cea mare, a făcut ca toate celelalte jertfe să înceteze.

11. Ne-am ocupat de 490 din cei 2300 de ani. Deci ne-au mai rămas 1810 ani. Când sfârşesc aceştia şi ce se întâmplă la acea dată?
Ajungând 1810 la 34 d.Hr., ajungem la toamna anului 1844.
Daniel 8.14: „Apoi Sanctuarul (Sfântul Locaş) va fi ………………..”

SANCTUARUL

12. Înainte de Calvar a existat un Sanctuar israelit. Care erau părţile sale componente şi cum era acesta mobilat?
Exod 40.6-8: curtea cu ……………….. pentru jertfe.
Exod 28.29; 40.22-27: Locul Sfânt (Sfânta) cu masa, pâinile, sfeşnicul şi altarul, ………………..
Exod 26.33-34: Locul Prea Sfânt (Sfânta Sfintelor), cu chivotul mărturiei şi capacul ispăşirii.

13. Descrie serviciul care avea loc în Locul Sfânt în fiecare zi.

Leviticul 4.1-4,32: Păcătosul îşi mărturisea păcatele asupra mielului (bou, berbec, etc…) şi ……………….. apoi preotul lua sângele animalului şi îl ducea în sfântul locaş. În serviciul preînchipuitor, zi de zi păcatele erau transferate de la păcătos asupra mielului, preotului şi apoi asupra sanctuarului.

14. Acest sanctuar trebuia să fie curăţit. Ce serviciu de curăţire avea loc odată pe an?

Leviticul 16.6-8,15,21: Marele Preot slujea în Sfânta Sfintelor. Ţapul pentru Domnul era sacrificat; ţapul pentru Azazel era izgonit.
Leviticul 23.27: Această zi a ……………….. era a zecea zi a lunii a şaptea.

15. Care era semnificaţia zilei ispăşirii?

Leviticul 16.30: Se va face ……………….. ca să fiţi curăţaţi.
Leviticul 23.29: Israeliţii puteau fi ……………….. din popor. Aceasta era o zi a curăţirii, o zi a judecăţii.

16. Acest sanctuar israelit era o umbră a Sanctuarului ceresc (Evrei 8.5). Care trei etape ale activităţii lui Hristos reprezenta aceasta?

Sanctuarul israelit         Sanctuarul creştin
Locul                 Hristos          Date                       Activitatea
• Curtea                Calvarul        Mielul   31 d.Hr.        Jertfa
• Sfânta                În ceruri       Preotul   31-1844       Mijlocirea
• Sfânta Sfintelor  În ceruri       Marele Preot  1844     Mijlocire şi judecată de cercetare

17. Având în vedere aceste lucruri, care este semnificaţia anului 1844?

• Evrei 8.1: Hristos Şi-a asumat rolul de ………………..
Daniel 7.13: Este descrisă schimbarea funcţiei şi a activităţii Sale;
• Daniel 8.14: A început ……………….. Sanctuarului. Aşa cum simbolul păcatului aştepta curăţirea care avea loc în Ziua Ispăşirii în poporul Israel, în acelaşi fel rapoartele păstrate în ceruri în care sunt scrise păcatele oamenilor aşteaptă curăţirea din ziua creştină a ispăşirii care a început în anul 1844;
• Daniel 7.9-10: Această curăţire implică judecata de cercetare sau judecata preadventă care va stabili în dreptul fiecărei persoane dacă va fi mântuită sau nu.

18. La data când a început această judecată în ceruri, ce se desfăşura pe pământ?

Apocalipsa 14.6-7: Pretutindeni în lume a răsunat solia: A sosit ceasul ……………….. lui Dumnezeu.
Apocalipsa 12.17: Biserica rămăşiţei lui Hristos şi-a început misiunea.

JUDECATA

19. Descrie scena judecăţii.
Daniel 7.9: Dumnezeu este judecătorul.
Daniel 7.10: Îngerii sunt martorii. Rapoartele (cărţile) din ceruri sunt dovezile.
Iacov 2.10-12: Legea este Legea Celor Zece Porunci ale lui Dumnezeu.
Apocalipsa 12.9-10: Satana este acuzatorul.
Daniel 7.13: Hristos este apărătorul.

20. Cum poţi avea pace ştiind că trebuie să stai în faţa judecăţii?

1Timotei 2.5: Lasă-L pe Isus să-ţi fie ……………….. adică Marele tău Preot.
1Ioan 2.1: Lasă-L pe Isus să fie ……………….. adică Avocatul tău. Când accepţi sângele ispăşitor al lui Isus, Legea Sa şi botezul Său, cazul tău trece în mâinile Sale pline de îndurare şi tu poţi avea PACE.
Psalm 119.165: Te vei bucura de ……………….. pace.
Isaia 26.3: Vei avea ………………..
Romani 5.1: Fiind socotiţi neprihăniţi, avem ……………….. prin Isus.
( )   Doresc ca Hristos să fie Apărătorul meu. Accept jertfa Sa, Legea Sa şi botezul Său.
( )   Doresc pacea minţii pe care mi-o poate da numai Isus.
Textul de memorizat: Romani 5.1.

23. Lupta este in plina desfasurare

.

CINE VA CÂŞTIGA?


1.  Cum funcţionează sistemul imunitar al organismului nostru?

Sistemul nostru imunitar este constituit dintr-o armată bine disciplinată de globule albe care se găsesc în sânge. Cele mai importante dintre acestea sunt limfocitele.
Când un virus atacă organismul, duşmanul este de îndată identificat şi bătălia începe. În timp ce se află în atac, limfocitele T se înmulţesc şi totodată stimulează producerea de către limfocitele B a anticorpilor care vor lupta şi distruge virusul invadator.
Soldaţii care atacă virusurile sunt numiţi ………………..

2.  Cât de îngrozitor este virusul SIDA?

Virusul SIDA este mortal deoarece el atacă însuşi sistemul imunitar al omului. Acesta atacă limfocitele T, le anihilează capacitatea de identificare, apoi transformă aceste limfocite T în cele de virus SIDA care, la rândul lor, vor ataca celelalte limfocite T. În acest fel este distrusă puterea de apărare a organismului şi orice virus invadator poate ataca fără a i se opune rezistenţă. Urmarea este suferinţa şi moartea. Astfel acţionează sindromul imuno-deficitar dobândit = SIDA.
( ) Adevărat         sau         ( ) Fals
Virusul SIDA distruge sistemul ……………….. al organismului.

3.  În mod normal, cum este continuată această luptă?

La persoanele neafectate de virusul SIDA lupta dintre viruşi şi limfocite se duce de-a lungul întregii vieţi. De cele mai multe ori înving globulele albe. După fiecare bătălie macrofagele sau celulele gunoieri trec la lucru înghiţind bacteriile distruse. În lupta lor mor şi globule albe, dar ele sunt în permanenţă înlocuite şi lupta continuă. De fiecare dată, în fiecare luptă, starea organismului dumneavoastră va decide cine va învinge.

RĂZBOIUL DIN CERURI


4.  Lupta este în plină desfăşurare – nu numai în viaţa fizică, ci şi în viaţa spirituală. Unde a început acest război între bine şi rău?

Apocalipsa 12.7: Acesta a început în ……………….. între ……………….. care este Hristos şi ……………….. care este Satana.
5.  Cine a câştigat prima luptă?
Apocalipsa 12.8-9: „Satana şi îngerii lui au fost ……………….. pe pământ”.

LUPTA LA BETLEEM


6.  Cum a încercat Satana să-L distrugă pe Isus la naşterea Sa?

Apocalipsa 12.1-4: Satana, prin Roma păgână (marele balaur roşu), stătea înaintea femeii gata să-i mănânce ……………….. de îndată ce acesta avea să se nască.
Matei 2.16: Irod ……………….. toţi copiii de la Betleem pentru a se asigura de moartea lui Isus.

7.  Dar Isus a învins!

Apocalipsa 12.5: Dar Fiul omului a supravieţuit. Mai târziu, El a fost ……………….. la Dumnezeu.

LUPTA DE LA GOLGOTA


8.  La Golgota, Satana a ispitit, torturat şi răstignit pe Isus. Însă moartea lui Isus a pecetluit pentru totdeauna soarta diavolului. Ce cântare de biruinţă s-a auzit atunci în ceruri?

Apocalipsa 12.10: Acum a venit ……………….., puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Său căci satana a fost ……………….. jos.

LUPTA DIN PUSTIE


10. Când s-a dezlănţuit persecuţia, în secolele care au urmat, unde a trebuit să se retragă biserica cea adevărată şi pentru cât timp?

Apocalipsa 12.6,13,14: aceasta a fugit în ……………….. unde a fost hrănită 1260 de zile, adică ani. De la anul 538 până la 1789, în timp ce biserica adevărată, credincioasă lui Dumnezeu se afla în pustie, biserica decăzută se afla pe tron. Bibliile erau confiscate. Doctrinele false se înmulţeau continuu. Iar non-conformiştii erau executaţi.

11. Deşi se afla în exil, vocea ei era auzită.

Secol după secol, lumina Cuvântului lui Dumnezeu a strălucit întunecatului Ev Mediu. Apoi, unul câte u7nul, reformatorii au luat  poziţie pentru adevăr: John Wycliffe Jan Huss, Martin Luther, Jean Calvin, John Knox, John Wesley şi mulţi alţii – îndepărtând negura şi făcând loc luminii, arătând oamenilor calea de la robie la libertate.

LUPTA PENTRU RĂMĂŞIŢĂ

12. Deoarece e conştient că nu are decât puţin timp (Apocalipsa 12.12) cu cine este acum în luptă diavolul?
Apocalipsa 12.17: Balaurul, mâniat pe femeie s-a dus să facă ……………….. cu ……………….. seminţei ei. Deoarece noi trăim în vremea sfârşitului – rămăşiţa de timp a istoriei lumii – Biserica lui Hristos de astăzi, este Biserica Rămăşiţei. Oricine se va alătura ei va avea de înfruntat furia dezlănţuită a lui Satana.

13. Care sunt cele două semne ale rămăşiţei, prezentate în Apocalipsa 12.17?

• Aceasta păzeşte toate ……………….. lui Dumnezeu, inclusiv porunca Sabatului;
• Ea are ……………….. lui Isus, care este Spiritul Profeţiei, darul unui profet (Apocalipsa 19.10).

ULTIMA LUPTĂ

14. Curând va avea loc ultima luptă.
Apocalipsa 20.8: Satana va strânge naţiunile pentru ……………….. El aşează în şir de bătaie milioanele sale de adepţi pentru a porni la luptă împotriva lui Isus Hristos şi a sfinţilor Săi care coboară pe pământ în Cetatea Noului Ierusalim. Aceasta va fi ultima luptă ce se va desfăşura pe pământ.
15. Care va fi actul final al acestei drame?
Apocalipsa 20.9-10: Din cer se coboară ……………….. care îi nimiceşte. Şi ……………….. şi fiara şi profetul mincinos sunt aruncaţi în iazul de ………………..
Apocalipsa 21.1: Dumnezeu recrează un cer nou şi un pământ ………………..

LUPTA PENTRU TINE


16. În concluzie, Hristos a câştigat lupta în ceruri, la Betleem, în pustie şi la Golgota. El va învinge prin rămăşiţa Sa şi va câştiga şi ultima bătălie. Dar mai există o luptă – lupta pentru viaţa Ta.

Efeseni 6.12: Nu aveţi de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva ……………….. care sunt în locurile cereşti.

17. Astăzi lupta care se dă pentru viaţa ta este în plină desfăşurare. Cine va câştiga?

• Isus îţi spune: Lasă-Mă să-ţi schimb modul de viaţă (2Corinteni 5.7);
• Satana spune: Stai pe loc, nu e nevoie să te schimbi;
• Hristos spune: Închină-te Mie în ziua sâmbetei, care este ziua a 7-a (Exod 20.8-11);
• Satana spune: E bine să te închini în ziua întâi a săptămânii;
• De partea cui eşti tu? A lui Isus sau a lui Satana? ………………..
• Hristos spune: Lasă deoparte bijuteriile, cinematograful şi petrecerile (1Ioan 2.15);
• Satana spune: Astea înseamnă distracţie!
• Cine este stăpânul tău? Hristos sau satana? ………………..
• Hristos spune: căsătoreşte-te, dacă nu, întrerupe legătura păcătoasă (Exod 20.14);
• Satana spune: Îţi poţi permite asta!
• De cine asculţi? De Hristos sau de Satana? ………………..
• Hristos spune: Nu mai folosi tutun, alcool şi droguri (1Corinteni 6.19-20);
• Satana spune: Continuă să te sinucizi!
• De partea cui te afli? De partea lui Hristos sau a lui Satana? ………………..
• Hristos spune: Alătură-te Bisericii rămăşiţei care este Biserica Mea (Apocalipsa 18.1-4);
• Satana spune: Rămâi în Babilon!
• Al cui slujitor eşti? Al lui Isus sau al lui Satana? ………………..
• Hristos spune: Botează-te la fel cum am fost botezat şi eu!
• Satana spune: Nu te boteza! Eu n-am fost botezat!
Aşadar, cine este sfetnicul tău? Hristos sau Satana? ………………..
Astăzi Hristos şi Satana se luptă pentru tine. Bătălia este în plină desfăşurare. Cine va câştiga?
( )   L-am urmat pe Isus în apa botezului şi sufletul meu tresaltă de bucurie.
( )   Îl voi urma pe Isus în apa botezului săptămâna aceasta. Cu ajutorul lui Hristos voi învinge!
Textul de memorizat: Apocalipsa 12.17.

24. Hotaraste-te

.

CREIERUL


1.  Cât de uimitor este creierul omenesc!

Dacă omul ar construi un computer care să egaleze capacităţile propriului său creier, dimensiunea lui ar trebui să fie de trei ori cât Empire State Buildin, unul din cei mai înalţi zgârie-nori aflat în SUA. De asemenea, ar avea nevoie de energia cascadei Niagara pentru a fi alimentat şi de toate apele acesteia pentru a-l răci. Ar trebui să aibă toate circuitele tuturor staţiilor de radio şi televiziune din lume. Don Hawley a spus: „Consideraţi-vă mintea capitala corpului. Sistemul dumneavoastră nervos este ca o reţea complexă de telegraf care emite în mod constant mesaje cu cea mai mare viteză. Celulele nervoase necesită doar 1/1000 dintr-o secundă pentru a se odihni înainte de a prelua un alt semnal, aşa că aceste mesaje sau impulsuri nervoase pot goni prin organism cu viteze de aproape 350 km pe oră.” Come Alive, p.31.

2.  Care sunt principalele părţi şi funcţii ale creierului?

Creierul posterior sau măduva spinării controlează procesele legate de inimă cum ar fi respiraţia, bătăile inimii, actul reflex al deglutiţiei (înghiţirii) în timp ce creierul mijlociu este centrul reflexelor legate de ochi. În spatele frunţii se află lobul frontal al creierului sau cortexul cerebral. Acesta conţine centrii superiori ai conştiinţei, raţiunii, memoriei şi gândirii. El coordonează toate mişcările şi muşchii întregului corp. În acest loc se nasc planurile noastre; cu ajutorul acestui segment al creierului învăţăm lucruri noi, ne aducem aminte şi alegem între bine şi rău. În acest punct – capacitatea creierului de a raţiona şi a lua decizii – ne asemănăm cu Dumnezeu în cel mai înalt sens al cuvântului. Suntem fiinţe superioare libere care ne putem exersa dreptul de a lua hotărâri.

ALEGEREA CEA REA


3.  Isus istoriseşte viaţa unui tânăr care a făcut o alegere greşită:

Luca 15.11-12: El a spus: „Tată ………………..”
Prima problemă a sa a fost aceea că nu şi-a înţeles bine tatăl. Îl considera un tiran, un Dumnezeu care judecă aspru şi nu un Dumnezeu al dragostei. Prea multe reguli: nu mânca asta, nu îmbrăca asta, nu te duce acolo. El dorea LIBERTATEA!

4.  Care a fost cea de a doua decizie greşită a sa?

Luca 15.13: A plecat într-o ţară ………………..
A plecat departe de Dumnezeu, departe de legea şi dragostea Sa.

5.  Care a fost următorul pas în jos?

Luca 15.13: Şi-a ……………….. averea ducând o viaţă ………………..
N-a lipsit de la petreceri şi baluri. A fumat cele mai scumpe ţigări şi a băut cel mai fin rom. A frecventat cinematografele şi a practicat jocurile de noroc. Nu i-a păsat care zi e Sabatul. În fiecare noapte era alături de altă fată – şi acestea ştiau cum să-l cucerească! Îşi trăia viaţa lui – o viaţă destrăbălată.

6.  Dar pe pământ lucrurile nu durează o veşnicie. Ce s-a întâmplat?

Luca 15.14-16: Şi-a cheltuit ……………….. Apoi a venit o foamete; şi-a luat de lucru ca ……………….. Cât de mult tânjea să poată mânca din hrana porcilor!
Matei 7.13: Căci largă este poarta şi ……………….. calea care duce la pieire şi ……………….. sunt cei ce merg pe ea.
Nu cumva ai făcut şi tu o alegere greşită? Nu cumva te afli pe calea spre pieire? De ce să nu te opreşti înainte de a ajunge îngrijitor la porci?

ALEGEREA CEA BUNĂ


7.  Apoi s-a întâmplat ceva minunat. Ce anume?

Luca 15.17: Şi-a venit în ……………….. (i-a venit mintea la loc). Pe calea cea rea el nu era în toate minţile. Nu era întreg la minte. În cocina de porci şi-a venit în fire. Acum Dumnezeu putea comunica cu el. Poate Dumnezeu comunica cu tine? ……………….. Primul pas este ATENŢIA!

8.  Ce viziune nouă a dobândit risipitorul?

Luca 15.17: Slujitorii ……………….. meu au belşug de pâine iar eu ………………..!
Tatăl meu nu poate fi aşa cum gândeam eu despre El. Nu poate fi un tiran plin de ură: trebuie să fie un Dumnezeu al dragostei! A dobândit o nouă viziune despre Dumnezeu.

9.  Care a fost al treilea pas făcut?

Luca 15.18: Mă ……………….. scula şi mă voi duce la Tatăl meu.
Al treilea pas îl constituie HOTĂRÂREA. Şi-a venit în fire! Poate s-a mai gândit la acest lucru şi înainte, dar nu a avut puterea să ia o hotărâre. Acum a luat-o. De ce nu te-ai hotărî şi tu – chiar acum?

10. Următorul pas l-a constituit mărturisirea cu pocăinţă.

Luca 15.18-19: Voi spune: Tată, am ………………..

11. Care a fost pasul final?

Luca 15.20: Şi el s-a sculat şi a ………………..
ACŢIUNEA! A trecut la acţiune. S-a sculat şi a plecat.

TATĂ ŞI FIU


12. În timp ce el dusese o viaţă destrăbălată, tatăl său plângea. Zi după zi tata privea de-a lungul drumului. Noapte de noapte privea cu felinarul. Va veni oare în noaptea aceasta? Apoi, într-o zi a zărit un chip dincolo de creasta dealului şi l-a cunoscut că este fiul său.

Luca 15.20: Tatăl său ……………….. a alergat şi a căzut pe grumazul lui şi l-a ……………….. N-a ţinut cont de zdrenţe, de mirosul urât. L-a îmbrăţişat doar şi l-a iubit. Cum ai putea să spui nu unui Dumnezeu ca acesta?

13. Ce a devenit un simbol al reîntâlnirii şi sărbătorii?

Luca 15.23: Viţelul îngrăşat! ………………..-l! Să-l mâncăm!
Un viţel nevinovat – al cărui sânge a fost vărsat; a cărui carne a fost mâncată. Moartea sa înseamnă sărbătorirea unei noi vieţi. Viţelul îl reprezenta pe Isus. Sângele Său a curs pe crucea Golgotei. Trupul Său a fost străpuns. Moartea Sa era o celebrare a vieţii noi.
Vei accepta şi tu viţelul, sângele preţios al lui Isus? ………………..

14. Ce a mai făcut Tatăl? Ce simbolizează acest lucru?

Luca 15.22: Puneţi-i un ……………….. în deget. Inelul era un semn al apartenenţei, un sigiliu al autorităţii.
Ezechiel 20.20: Sfinţiţi ……………….. Mele care sunt un ……………….. între Mine şi voi.
Vei primi inelul, Sabatul cel sfânt al lui Hristos? ………………..

15. Ce dar binevoitor i-a făcut tatăl?

Luca 15.22: Aduceţi repede ……………….. cea mai bună, îmbrăcaţi-l cu ea şi acoperiţi-i zdrenţele cu tot ce am eu mai de preţ!

16. Ce reprezintă haina?

Isaia 61.10: M-a îmbrăcat cu hainele ……………….. şi cu mantaua ……………….. Aceasta este haina mântuirii.
Galateni 3.27: Toţi care aţi fost ……………….. pentru Hristos, v-aţi ……………….. cu Hristos.
Aceasta este haina botezului. În interior mântuire, în exterior botez: aceasta este haina. Vrei să îmbraci haina oferită de Hristos chiar acum? ..l………………

17. Care a devenit acum statutul acestui tânăr?

Luca 15.19: Tânărul a spus: Fă-mă ca ………………..
Luca 15.24: Dumnezeu i-a răspuns: Acesta este ……………….. Meu.
Când un om pierdut acceptă viţelul, inelul şi haina, el nu mai este rob, ci fiu al lui Dumnezeu.

HOTĂRĂŞTE-TE

În această seară Dumnezeu stă în faţa ferestrei înstelate a cerurilor, căutându-te pe tine. Este hrană din belşug în casa Tatălui tău. De ce să nu te întorci azi? Vino-ţi în fire – chiar acum. Nu mai sta să-ţi schimbi hainele; niciodată nu-ţi vei putea cumpăra altele noi. Nu sta să te mai speli, este suficientă apă acasă. Vino aşa cum eşti. Să nu-ţi pese de ceea ce vor spune vecinii; tatăl te va acoperi. Nu te îngrijora de ceea ce va face fratele tău mai mare. Dumnezeu îţi va purta de grijă.
VINO-ŢI ÎN FIRE! Scoală-te şi vino! Hotărăşte-te! Treci la acţiune. Acceptă viţelul – sângele lui Hristos. Primeşte inelul – Sabatul Său. Îmbracă haina – botezul lui Hristos. Alătură-te familiei lui Hristos. Fii un fiu al lui Dumnezeu.
( )   M-am hotărât! Mă întorc acasă la Tatăl.
( )   Accept viţelul: harul Său; inelul: Sabatul Său; haina: mântuirea şi botezul Său!
Textul de memorizat: Luca 15.24.