Sugestii pentru o căsnicie fericită

Sugestii pentru o căsnicie fericită
1.    Întemeiaţi-vă propriul vostru cămin
„De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup” (Gen.2:24)
•    Un cuplu căsătorit trebuie să-şi întemeieze propriul cămin, chiar dacă posibilităţile financiare nu permit decât o locuinţă modestă.
•    Soţul şi soţia trebuie să hotărască regulile din casa lor, apoi să le aducă la cunoştinţa rudelor lor.
•    Mii de divorţuri ar putea fi evitate dacă această regulă biblică ar fi respectată cu grijă.
2.    Nu uitaţi micile atenţii
„Bărbatul ei … îi aduce laude” (Prov.31:28);
„Cea măritată se îngrijeşte … cum să placă bărbatului ei” (1 Cor. 7:34).
•    Cultivaţi gesturile frumoase ale curteniei în viaţa voastră de căsătorie.
•    Nu neglijaţi micile atenţii, încurajări şi gesturi de tandreţe.
•    Nu luaţi din căsătorie mai mult decât puneţi în ea.
•    Nu consideraţi că totul vine de la sine, monotonia poate distruge căsătoria voastră.
3.    Aduceţi-vă aminte că Dumnezeu va unit prin legământul căsătoriei
„De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevastă-sa …Aşa că nu mai sunt doi ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă” (Mat. 19:5.6)
•    Dumnezeu Însuşi v-a unit în legătura căsătoriei şi dorinţa Lui este ca voi să rămâneţi împreună şi să fiţi fericiţi.
•    El va aduce iubire şi fericire în viaţa voastră, dacă veţi asculta de  principiile Sale. „…la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putinţă.” (Mat. 19:26)
•    Nu renunţa niciodată! El poate salva căminul tău, pentru că El a întocmit căsătoria.
4.    Păziţi-vă gândurile. Nu vă lăsaţi stăpâniţi de simţuri.
„Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.” (Prov.4:23)
„Să nu pofteşti … nevasta aproapelui tău.” (Ex.20:17)
•    Gândurile rele şi simţămintele nepotrivite determină acţiunile greşite. Cea mai importantă luptă este lupta cu gândurile noastre!
•    Evită să priveşti, să citeşti, să vorbeşti sau să auzi ceva care te îndeamnă la imoralitate şi lipsă de loialitate.
•    Gândurile scăpate de sub control sunt asemenea unui automobil aflat în pantă şi debraiat.
5.  Nu mergeţi niciodată la culcare, supăraţi unul pe celălalt.
„Să n-apună soarele peste mânia voastră.” (Ef. 4:26)
„Mărturisiţi-vă unii altora păcatele.” (Iacov 5:16)
„Fiţi buni unii cu alţii, miloşi şi iertaţi-vă unul pe altul cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos.” (Ef. 4:32)
•    Este periculos să păstrezi în suflet sentimente de mânie şi supărare pentru lucruri care te-au întristat şi te-au rănit.
•    Dacă nu sunt rapid rezolvate, chiar problemele mici rămân fixate în mintea ta ca atitudini şi convingeri personale care îţi vor afecta filozofia de viaţă.
•    Dovedeşte că eşti suficient de matur ca să ierţi şi să spui cu sinceritate: „Îmi pare rău”.
6.  Păstraţi-L pe Isus în centrul căminului vostru.
„Dacă nu zideşte Domnul o casă degeaba lucrează cei ce o zidesc.” (Ps.127:1)
„Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale şi El îţi va netezi cărările.” (Prov. 3:5.6)
•    Puneţi-L pe Isus înaintea oricui! – regula care le cuprinde pe toate celelalte.
•    Secretul real al fericirii adevărate într-un cămin nu este diplomaţia, strategia şi eforturile de a învinge problemele, ci unirea cu Hristos.
•    Cuvântul lui Dumnezeu este leacul vindecării pentru toate căsniciile în care există ură, amărăciune şi decepţie.
•    Acest Cuvânt previne sute de divorţuri şi restaurează în mod miraculos iubirea şi fericirea.
7. Rugaţi-vă împreună.
„Veghiaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă dar carnea este neputincioasă.” (Mat. 26:41)
„Rugaţi-vă unii pentru alţii…” (Iacov 5:16)
•    Rugaţi-vă cu voce tare unul pentru celălalt – este o regulă minunată în căsnicie, care are succes mai presus de orice vis îndrăzneţ.
•    Plecaţi genunchii înaintea lui Dumnezeu şi rugaţi-L să vă ofere iubire adevărată, iertare, putere şi înţelepciune pentru rezolvarea problemelor.
•    Nici o familie nu se va destrăma dacă se va ruga împreună cu Dumnezeu pentru ajutor.
8.  Acceptaţi faptul că divorţul nu este rezolvarea problemei.
„Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” (Mat.19:6)
Oricine îşi lasă nevasta, afară de pricină de curvie şi ia pe alta de nevastă preacurveşte; şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte.” (Luca 16:18)
•    Legătura căsătoriei este menită să fie trainică şi indestructibilă.
•    Divorţul este de cele mai multe ori un dezastru şi aproape niciodată nu este o rezolvare a problemei, ci adesea dă naştere la probleme şi mai mari.
•    Iertarea este întotdeauna mai bună decât divorţul, chiar în cazul unei decăderi morale.
9.  Păstraţi intact cercul familiei.
„Să nu comiţi adulter.” (Ex.20:14)
„Tot aşa este şi cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său: oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit.” (Prov. 6:29)
•    Fiţi încrezători unul în celălalt totdeauna şi nu păstraţi secrete unul faţă de altul.
•    Apăraţi-vă în mod hotărât unul pe altul şi excludeţi cu stricteţe toţi intruşii.
•    A treia persoană care ascultă sau simpatizează cu plângerile voastre poate fi o unealtă a diavolului pentru înstrăinarea inimii soţului de a soţiei.
•    Intimităţile familiei nu trebuie să fie împărtăşite niciodată cu alţii, nici chiar cu părinţii!
10.  Dumnezeu descrie dragostea adevărată. Faceţi din ea ţinta voastră pentru a corespunde standardului.
„Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; … nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.” (1 Cor. 13:4-7)
•    Iubirea nu este un impuls sentimental, ci un principiu sfânt care cuprinde fiecare etapă şi acţiune a vieţii.
•    Adevărata iubire este un principiu înălţător şi sfânt, cu totul deosebită în caracter de acea iubire care se naşte din impuls, dar care moare când este încercată.
•    A păcătui împotriva iubirii este cel mai mare păcat.
11.  Nu uitaţi: critica şi cicăleala distrug dragostea.
„Bărbaţilor iubiţi-vă nevestele şi nu ţineţi necaz pe ele.” (Col. 3:19)
„Mai bine să locuieşti într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare şi supărăcioasă.” (Prov. 21:19)
„De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău şi nu te uiţi cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău?” (Mat. 7:3)
•    Pune capăt criticii, cicălelii şi căutării de greşeli.
•    Nu pretinde perfecţiunea căci vei avea parte de amărăciune.
•    Treci cu vederea greşelile şi vânează lucrurile bune.
•    Doar Dumnezeu poate să-i schimbe pe oameni.
•    Secretul unei căsnicii reuşite stă nu în a avea partenerul potrivit, ci mai degrabă în a fi partenerul potrivit.
12.  Nu exageraţi în nici o direcţie. Fiţi cumpătaţi.
„Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.” (1 Cor. 10:31)
„Ci mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire.” (1 Cor. 9:27)
•    Exagerarea sau lucrul făcut pe jumătate slăbeşte mintea, corpul, conştiinţa şi capacitatea de a iubi, precum şi respectul reciproc.
•    Trebuie să existe un echilibru în căsnicia voastră în ceea ce priveşte munca, dragostea, odihna, exerciţiul, joaca, închinarea, mâncarea.
•    Nu permiteţi necumpătării să vă distrugă căsnicia.
13.  Respectaţi-vă unul altuia drepturile şi intimitatea.
„Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste fiecare să dea întâietate altuia.” (Rom. 12:10)
„Dragostea este îndelung răbdătoare … dragostea nu pizmuieşte … nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său…” (1 Cor. 13:4-7)
„Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Proorocii.” (Mat. 7:12)
•    Partenerul tău nu este proprietatea ta şi nu ar trebui niciodată să încerci să-i schimbi personalitatea.
•    Încrederea deplină, nu controlul exercitat asupra celuilalt, este absolut necesară pentru obţinerea fericirii.
•    Petrece mai puţin timp încercând „să-l ghiceşti” pe partener şi mai mult încercând să-i faci pe plac.
14.  Fii curat, modest, ordonat şi pătruns de simţul datoriei.
„Dar toate să se facă într-un chip cuviincios şi cu rânduială.” (1 Cor. 14:40)
„Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui şi mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinţă şi este mai rău decât un necredincios.” (1 Tim. 5:8)
•    Căminul ar trebui să fie curat şi ordonat, deoarece aceasta aduce tuturor pace, linişte şi satisfacţie.
•    Dezordinea şi neglijenţa sunt armele celui rău pentru a distruge respectul şi afecţiunea unuia faţă de celălalt.
•    O îmbrăcăminte ordonată şi modestă, un corp curat şi îngrijit sunt esenţiale atât pentru soţ cât şi pentru soţie.
15.  Vorbirea voastră să fie blândă şi plină de bunătate.
„Un răspuns blând potoleşte mânia, dar o vorbă aspră aţâţă mânia.” (Prov. 15:1)
„Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.” (Col.4:6)
„Căci din prisosul inimii vorbeşte gura.” (Mat. 12:34)
•    Cuvintele aspre şi mânioase zdrobesc dorinţa partenerului tău de a te mulţumi.
•    Păstrând tăcere când eşti atacat, este adeseori cea mai bună metodă de potolire a mâniei.
•    Când vorbeşti fă ca vorba ta să fie întotdeauna liniştită şi plină de iubire, vorbeşte blând şi cu bunătate faţă de partenerul tău.
16.  Fiţi chibzuiţi în problema banilor.
„Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu”. (2 Cor. 9:7)
„Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii care au umblat după ea, au căzut de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.” (1 Tim. 6:10)
„Dragostea … nu caută folosul său …” (1 Cor. 13:5)
•    Toate bunurile şi veniturile din cămin trebuie să fie „ale noastre”, nu „ale mele” sau „ale tale”.
•    Un soţ zgârcit, de obicei supără pe soţia sa considerând-o cheltuitoare, iar o soţie risipitoare face din soţul ei un om zgârcit.
•    De obicei atunci când manifestăm încredere în abilităţile de administrator ale partenerului, acesta devine mai atent în folosirea banilor.
17.  Discutaţi lucrurile în mod deschis şi sfătuiţi-vă împreună.
„Dacă vezi un om care se crede înţelept poţi să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el.” (Prov. 26:12)
„Nu te bizui pe înţelepciunea ta! … Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul şi abate-te de la rău!” (Prov. 3:5-7)
•    Consfătuirea cu partenerul de căsnicie vă va scuti de multe greşeli în viaţă.
•    Ambele păreri sunt importante şi de fiecare dată trebuie luate în considerare.
•    Puţine lucruri vor întări căsnicia ta mai mult decât consfătuirea în vederea luării unor decizii importante.
•    Seamănă un mod de comunicare deosebit şi vei culege un cămin fericit.
Căsniciile fericite implică doi oameni imperfecţi, dar care se adaptează fiecare la imperfecţiunea celuilalt. Familia ta, cu toate imperfecţiunile sale, Îi aparţine lui Dumnezeu; familia ta, cu toate imperfecţiunile sale, nu se află în strânsoarea crudă a sorţii, ci în mâinile ocrotitoare ale lui Dumnezeu. Dumnezeu iubeşte familiile imperfecte. Ele poartă Numele divin; ele poartă însemnul apartenenţei de Dumnezeu.
Atunci când vasele stau morman în chiuvetă, când copiii se ceartă şi nu-i chip să-i desparţi, când cutia poştală se umple cu note de plată, când relaţia cu partenerul se răceşte, când comportamentul adolescenţilor îţi dă dureri de cap – când se întâmplă toate acestea – este uşor să te simţi copleşit de probleme şi de neputinţă. Însă familia ta cea imperfectă, ca oricare alta de fapt, este a lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu ascultă doar certurile, El aude şi râsul. Nu ascultă doar neînţelegerile, El aude şi cuvintele de încurajare. Dumnezeu nu priveşte doar lacrimile care curg; el vede şi pe cele ce sunt şterse.
„…Iată de ce, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pământ, şi-L rog ca potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, aşa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentru ca având rădăcina şi temelia pusă în dragoste, să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.”  (Efes. 3:14-21)
Sursa: Departamentul Familie Conferinţa Moldova