Sună alarma

Sună alarma

Motto: „Sunaţi alarma de-alungul şi de-a latul pământului. Spuneţi poporului că ziua Domnului este aproape, se grăbeşte tare. Nici unul să nu rămână neavertizat.” (EGW, 6T, 22.)

Gândul zilei

„Sufletele sunt în primejdie de a cădea sub puterea ispitei şi vor pieri dacă slujitorii lui Dumnezeu nu sunt credincioşi în lucrul încredinţat lor. Dacă indiferent de motiv simţurile lor spirituale devin insensibile a discerne pericolul, şi prin eşecul lor de a da mărturie sufletele vor pieri, Dumnezeu va cere sângele celor pierduţi din mâinile lor.”  (EGW, A A, 361).

Preludiul darurilor

„O, dacă aş putea să imprim în această biserică faptul că Hristos solicită serviciul lor! Fraţii mei şi surorile mele, aţi devenit voi slujitorii lui Hristos? Dacă vă preocupaţi mai mult cu slujirea de sine, ce răspuns veţi putea da Stăpânului când vă va cere socoteală de isprăvnicia voastră? Talentele noastre ne-au fost încredinţate, fie că este vorba de proprietăţi materiale, potenţial fizic sau abilităţi intelectuale. Dacă abuzăm de oricare din ele, vom fi condamnaţi pentru o administrare neînţeleaptă. Cât de mare este obligaţia noastră de a da lui Dumnezeu lucrurile care sunt ale Lui!” (EGW, 4T, 619)
Pasaj biblic : Is. 52:1-10

Povestirea copiilor: PREZENŢA LUI DUMNEZEU

Lecţia: Să ne aducem aminte că Hristos a promis că va fi cu noi tot timpul.
„Voi merge Eu însumi cu tine şi îţi voi da odihnă.” (Ex 33:14).
Cu mai mulţi ani în urmă soţia marelui predicator Dean Staley din Westminster obişnuia să viziteze bolnavii din spital. Ea vorbea cu ei sau le citea ceea ce le aducea mângâiere. Printre ei era o fetiţă care aştepta cu multă nerăbdare vizita acestei doamne  amabile.
Într-o zi doctorul i-a spus fetei că va trebui să i se facă o operaţie. În acea vreme o intervenţie chirurgicală era un teribil calvar, deoarece anestezicele nu erau cunoscute. Şansele vindecării în urma operaţiei erau mici.
Fetiţa a cerut să-i fie îndeplinită o dorinţă: să fie alături de  ea, în timpul operaţiei, doamna Augusta Stanley.  „Dacă ea va fi cu mine”, a spus fetiţa, „voi putea suporta operaţia” A fost trimis un mesager să cheme pe marea doamnă să fie alături de fetiţa ce urma să treacă prin chinurile groaznice ale operaţiei. Aceasta a acceptat cu multă bunăvoinţă.
Da, într-adevăr, face mult să avem pe cineva drag cu noi, pe cineva în care avem încredere. Dar cu cât mai reconfortant este să ştim că avem asigurată prezenţa Domnului Isus. Câteodată avem de trecut prin momente dificile şi suntem singuri, dar niciodată nu ajungem în greutăţi fără prezenţa lui Isus, pentru că El a promis că va fi cu noi permanent. Noi nu putem vedea cu ochii fizici prezenţa Sa, dar credem făgăduinţa pe care ne-a dat-o. Aşa că atunci când sunteţi în necaz, amintiţi-vă că Isus a promis că este alături de voi. Să ne rugăm pentru prezenţa Sa continuă cu noi în treburile zilnice. Citiţi cuvintele Sale în Matei 28:20.

Schiţa predicii:
SUNĂ ALARMA (Is. 52:1-10)

I. Chemarea la trezire
(v. 1-2)
A.  O biserică adormită este lipsită de putere „îmbracă-te cu puterea ta” KJV (v.1)
B.  O biserică adormită este contaminată „niciun om necurat”  (v.1)
C.  O biserică adormită este înfrântă „dezleagă-ţi legăturile de la gât” (v.2)

II. Chemarea la a fi conştienţi
(v. 3-6)
A.  De nebunia decăderii credincioşilor”fără plată aţi fost vânduţi” (v. 3-4)
B.  De tragedia batjocurii lumii „este batjocorit Numele Meu” (v. 5)
C.  De certitudinea intervenţiei lui Dumnezeu „va şti în ziua aceea” (v. 6)

III. Chemarea la a vesti Evanghelia
(v. 7-10)
A.  Viziunea mesajului „Ce frumoase sunt pe munţi…” (v. 7)
B.  Reacţia la mesaj „Izbucniţi cu toate în strigăte de bucurie” (v. 8-9)
C.  Demonstraţie prin mesaj „toate marginile pământului vor vedea” (v. 10)
„Judecăţile lui Dumnezeu sunt gata să fie revărsate asupra pământului. ‚Scapă-ţi viaţa’ este mesajul din partea îngerilor lui Dumnezeu. Alte voci se aud: ‚nu vă neliniştiţi; nu există motive de îngrijorare’. Aceia care stau fără griji în Sion strigă ‚Pace şi linişte’, în timp ce în ceruri se pregătesc urgiile ce vor cădea peste călcătorii legii lui Dumnezeu. Tinerii, cei uşuratici, iubitorii de plăceri consideră aceste avertizări nişte poveşti şi le resping cu batjocură. Părinţii gândesc să le facă viaţa copiilor cât mai uşoară şi toţi dorm confortabil. Tot la fel a fost şi atunci când Sodoma a fost distrusă de foc. Cu o noapte înainte de dezastrul final cetatea era plină de petreceri zgomotoase. Lot a fost batjocorit pentru mesajul său. Dar aceşti batjocoritori au pierit în flăcări.” (EGW, Conflict and Courage, p.53)

IV. CONCLUZIE
– Îngheţat aproape mort
Edgerton Ryerson Young, un misionar printre indieni în Hudson Bay District, relatează următoarea experienţă:
Într-o iarnă cumplită cu multe grade sub zero, a mers împreună cu fratele său, care era doctor, să viziteze nişte indieni foarte bolnavi. După ce şi-au ideplinit misiunea s-au reîntors acasă în timp ce se lăsase noaptea. Câinii trăgeau sania, iar el stătea îngheţat de frig privind în jur. Părea că sania şi câinii se transformaseră în aur, iar o voce îi spunea: ‚De ce nu ai vrea să te opreşti şi să te bucuri de scena aceasta?’ El ascultă de vocea care continua să-i vorbească ‚Ce ar fi să te aşezi jos şi să te odihneşti?’
Stând întins i se părea că aude melodii frumoase cu tineri care dansează. Era aşa de bine acolo. Se simţea mulţumit şi fericit. În acelaşi timp aude o altă voce puternică şi insistentă, strigându-l pe nume: „Edgerton Ryerson Young, mori îngheţat!” Zguduit din letargia sa de vocea stridentă el a dat comandă câinilor să plece spre casă. Ceea ce îşi mai aminteşte după aceea este că indienii prietenoşi l-au trezit ca să nu moară îngheţat. Dumnezeu l-a salvat din cea mai frumoasă moarte. Tot aşa este şi chemarea lui Dumnezeu pentru noi astăzi, să ne trezim din letargia morţii spirituale şi să ne îmbrăcăm cu hainele puterii.
E. G. White – citate
„Dragii mei fraţi: Voi cei ce sunteţi poziţii de răspundere în lucrarea lui Dumnezeu sunteţii străjerii de pe zidurile Sionului. Dumnezeu le cere să sune alarma pentru popor. Sunetul ei trebuie să se audă în toată cetatea. Ziua pedepsei este gata să vină asupra celor nelegiuiţi. Mâna Domnului va apăsa foarte greu asupra acelor străjeri care nu-şi fac datoria cu simţ de răspundere în faţa poporului creat şi răscumpărat de Mântuitorul.” (EGW, 8T, 195-200)
„Acei care Îl urmează pe Hristos sunt sub protecţia Sa. Îngeri care excelează în putere sunt trimişi din cer pentru a-i ocroti. Cel rău nu poate rupe garda îngerească pusă de Dumnezeu în jurul poporului Său.” (EGW, The Faith I Live By, 328).
Nici un timp de pierdut
„Sunaţi alarma pe pământ. Spuneţi că ziua Domnului este aproape. Nimeni să nu rămână neavertizat. Oricare dintre noi am fi putut fi între bietele suflete aflate în rătăcire. Potrivit cu adevărul pe care l-am primit mai mult decât alţii, suntem datori să-l împărtăşim tuturor.” (EGW, Ev. 218.)
Sursa: http://azsathena.wordpress.com/predici/schite-de-predici/suna-alarma/