Sunt adventistii anti-catolici?

Sunt adventistii anti-catolici?

 
Printre cei 25 milioane de adventişti (16 milioane de membri plus aparținători și simpatizanți) vei găsi unii anti-catolici; şi printre catolici vei putea găsi unii anti-adventişti. În ambele cazuri este o atitudine greşită. Adventiştii nu doresc să fie consideraţi anti-catolici. Noi nu suntem anti-catolici.
În declaraţia Conferinţei Generale “Care este poziţia adventiştilor de ziua a şaptea faţă de romano-catolicism” citim: “Adventiştii de ziua a şaptea consideră că toţi oamenii sunt egali înaintea lui Dumnezeu. Noi respingem bigotismul, indiferent de rasă, naţionalitate sau doctrină religioasă.”
Sunt reafirmate doctrinele noastre escatologice tradiţionale, dar este menţionată şi posibila apariţie a propriilor prejudecăţi şi a bigotismului. Citim: “Dacă…adventiştii nu reuşesc să arate dragoste faţă de cei cărora li se adresează, noi nu dăm pe faţă adevăratul creştinism.
Concluzia declaraţiei este importantă: “Adventiştii caută să fie corecţi în raporturile cu ceilalţi. Astfel, deşi suntem conştienţi de analele istoriei şi continuăm să ne susţinem concepţiile referitoare la evenimentele sfârşitului, recunoaştem unele schimbări pozitive în catolicismul de dată recentă şi reafirmăm convingerea că mulţi romano-catolici sunt fraţi şi surori în Hristos.”
Este o ruşine să citeşti în mari ziare din SUA articole agresive şi lipsite de respect împotriva papei şi a preşedintelui american semnate de dizidenţi adventişti, dar care folosesc numele de “adventişti de ziua a şaptea”. Mulţi credincioşi şi necredincioşi sinceri confundă biserica noastră cu aceşti extremişti beligeranţi.
Putem să ne exprimăm dezacordul faţă de un sistem religios sau o teologie fără să rănim oamenii şi să provocăm autorităţile. Cei care atacă alte biserici şi pe credincioşi ar trebui să citească din nou cuvintele lui Isus către ucenicii Săi care vroiau să ardă un sat samaritean: “Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi” (Luca 9:55).
Interpretările profetice nu pot justifica lipsa de respect sau sensibilitate şi, în fond, lipsa dragostei creştine. Cel mai rău este că aceia care acţionează într-o astfel de manieră necreştină o citează pe Ellen G. White şi susţin că sunt credincioşi scrierilor sale. În realitate ea a fost mai puţin anti-catolică decât mulţi protestanţi de pe vremea ei. Ea a avertizat adventiştii, inclusiv pe predicatorii care folosesc Biblia pentru a-şi justifica afirmaţiile anti-catolice: “Sunt instruită să spun poporului nostru: Fiţi atenţi. Atunci când prezentaţi solia, nu recurgeţi la atacuri personale împotriva altor biserici, nici chiar împotriva Bisericii Romano-Catolice. Îngerii lui Dumnezeu văd în diferitele denominaţiuni mulţi care nu pot fi abordaţi decât cu cea mai mare grijă. De aceea să fim atenţi la cuvintele pe care le rostim” (Evanghelizare, pag.576).
Ea a subliniat faptul că Hristos trebuie să fie în centrul soliei noastre: “Lăsaţi Cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul, să arate inconsecvenţa celor aflaţi în eroare.” Chiar şi pastorii pot uita acest sfat înţelept. De ce? Primim noi poate mai mult sprijin financiar atunci când nu rostim “adevărul în tonuri şi cuvinte de dragoste”? Este important să ne amintim următorul citat din Ellen G. White înaintea fiecărui discurs public. Ea spune: “Pastorii noştri nu trebuie să-şi urmeze propriile impulsuri denunţând şi expunând ‚tainele nelegiuirii’. Asupra acestor subiecte tăcerea este elocventă.” Adevărul ar trebui rostit în speranţa de a ne face prieteni; intenţia nu trebuie să fie de a ne face duşmani.
Parcurgând aceste citate nu trebuie să uităm că ele au fost scrise în timpul unei perioade foarte anti-catolice a SUA. Desigur, în aceeaşi perioadă, în Europa, catolicii aveau o puternică atitudine anti-protestantă. Ellen G. White a păstrat pe Hristos în centrul învăţăturii sale.
NOTA:
Aceaasta întrebare și răspunsul aferent este preluat din cartea „101 Intrebări pe care și le pun adventiștii” scrisă de John Graz și Bart Beach. Întrebările din această carte sunt reale, trimise de către membri ai Bisericii. Cu toate acestea, răspunsurile nu se consideră a fi replici oficiale.
John Graz şi Bert Beach nu au pretenţia de a oferi soluţii infailibile sau de a reprezenta ultimul cuvânt. Însă, având în vedere experienţa bogată în cadrul denominaţiunii, pe cea de conducători şi educaţia lor, ei au oferit răspunsuri bine gândite şi interesante la multe întrebări şi probleme propuse.
Sursa: www.adventist.ro