Tehnică audio-video

Tehnică audio-video


Ce puteţi spune despre mijloacele audio-video care există în zilele noastre şi care ne influenţează viaţa în foarte mare măsură?
Televizorul, radioul, calculatorul, telefonul (şi altele) – aceste mijloace de comunicare pot fi valoroase instrumente educaţionale. Ele au „schimbat întreaga atmosferă a lumii noastre moderne şi ne-au adus într-un contact imediat cu viaţa, gândirea şi activitatea întregului glob pământesc”.
Creştinul nu va uita că televiziunea şi celelalte mijloace audio-video au avut un mai mare impact asupra vieţii oamenilor decât orice altă activitate.
Din nefericire, înregistrările video şi televiziunea, cu programe cinematografice aproape neîntrerupte, aduc în cămin influenţe ce nu sunt nici sănătoase şi nici înălţătoare. Dacă nu putem să facem discernământ şi nu suntem hotărîţi, „acestea vor transforma căminele noastre în cinematografe şi teatre muzicale de o speţă ieftină şi josnică”.
Creştinul consacrat se va îndepărta de filmele şi programele de televiziune nesănătoase, violente şi senzuale.
Mijloacele audio-vizuale nu sunt rele în ele însele. Aceleaşi canale, care prezintă adâncimile decăderii umane, pot transmite predicarea Evangheliei mântuirii. Pot fi transmise multe alte programe valoroase. Dar oamenii pot folosi chiar programele bune pentru a se eschiva de la răspunderile vieţii.
Creştinii nu numai că vor stabili principii pentru a alege să privească, ci vor pune şi limite de timp ale vizionării programelor, astfel ca responsabilităţile vieţii să nu sufere.
Dacă nu putem face deosebire sau dacă ne lipseşte puterea de control asupra acestor mijloace de comunicare, atunci este mult mai bine să ne dispensăm cu totul de ele decât să lăsăm ca acestea să ne dirijeze viaţa, fie poluându-ne mintea, fie consumându-ne o mare parte din timp (vezi Mat. 5, 29-30).
Cu privire la contemplarea Domnului Hristos, un important principiu biblic spune că, privind, „suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă” (2 Cor. 3, 18). Privirea, contemplarea, aduce schimbare. Dar creştinii trebuie să-şi aducă mereu aminte că acest principiu acţionează şi în sens negativ.
Filmele care prezintă atît de realist păcatele şi crimele omenirii – ucideri, adulter, jaf şi alte fapte degradante – contribuie la prăbuşirea moralităţii atât de vădită astăzi.
Sfatul lui Pavel din Filipeni 4, 8 stabileşte un principiu ce ajută să identificăm formele de recreaţie ce au valoare: „Încolo fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească”.

Pastor Viorel Dascalu
Sursa: www.intrebariimportante.ro