Teoria rapirii in taina a credinciosilor

Teoria rapirii in taina a credinciosilor

.
.
A. O TEORIE RĂSPÂNDITĂ, LEGATĂ DE SCOPUL CELEI DE-A DOUA VENIRI A LUI HRISTOS.
TEORIA RĂPIRII ÎN TAINĂ A CREDINCIOŞILOR
1. Conform acestei teorii, El va vei în taină – Mat. 24,44.
a. Doi care vor dormi în acelaşi pat, unul va fi luat în vreme ce celălalt nu va şti nimic despre lucrul acesta.
b. Mireasa Mielului, Biserica va fi luată în mod neaşteptat la cer printr-o răpire, în timp ce lumea îşi va continua existenţa ca şi până atunci.
2. Urmează apoi, conform acestei teorii, să-şi înceapă domnia Sa pe acest pământ:
a. El va face pe toţi oamenii să primească semnul Său; iar cei care refuză acest lucru vor avea mult de suferit.
b. Hristos va începe să împărăţească timp de o mie de ani în vechiul Ierusalim; evreii vor înţelege ce au greşit atunci când L-au crucificat şi îl vor accepta ca Mântuitor al lor.
B. EVENIMENTELE MENŢIONATE ÎN BIBLIE LEGATE DE APARIŢIA FIULUI OMULUI
ŞI EFECTELE SALE ASUPRA ACESTEI LUMI.
1. Venirea Sa nu va constitui câtuşi de puţin un secret:
a. „orice ochi îl va vedea” – Apoc. 6,15.16.
b. Cei răi care vor fi în viaţă vor căuta adăpost ascunzându- se în peşteri şi în stâncile munţilor de faţa Celui ce şade pe scaunul Său de domnie – Apoc. 6,15.16.
c. Hristos se va pogorî cu un strigăt, chemând la viaţă pe cei aflaţi în morminte – Ioan 5,28.29; Mat.16,27; 24,30. 1 Tes. 4,16.
2. Nu va mai fi timp pentru un al doilea timp de probă:
a. Pilda celor cinci fecioare, neînţelepte – Mat. 25,1-12.
b. Amara dezamăgire va veni asupra celor care au acceptat teoria cu privire la cel de-al doilea timp de probă. Luca 13,24.28.
c. „Acum” este vremea mântuirii – „Acum” este ziua mântuirii. 2 Cor. 6,1-3; Ioan 9,4; Evr. 3,7-9.
d. Această Evanghelie a Împărăţiei care acum se vesteşte tuturor naţiunilor va fi predicată până la sfârşitul timpului de probă; apoi va veni sfârşitul şi nu va mai fi nici-o altă ocazie de a mai putea primi mântuirea. Mat. 24,14.
C. EVENIMENTELE CARE VOR ÎNSOŢI CEA DE-A DOUA VENIRE A DOMNULUI NOSTRU.
1. Cei drepţi:
a. Li se va acorda nemurirea – 1 Cor. 15,50-57; Marcu 10,28-30; Ioan 5,28,29; Dan. 12,2.3.
b. Ei vor fi răpiţi – Cornilescu de pa această planetă – Ioan 14,1-3; 1 Tes. 4,13-17; Apoc. 4,6; 15,1-3.
2. Cei răi în viaţă:
a. Vor fi nimiciţi de suflarea buzelor Fiului lui Dumnezeu. Compară 2 Tes. 1,7.8, cu capitolul 2,9-11; Isaia 11,4; Apoc. 19,15.
b. Timp de o mie de ani, după cea de-a doua venire a lui Hristos nu va mai exista pe acest pământ nici o fiinţă omenească în viaţă. Ier. 4,25; 25,31-38.
c. Pământul nu va mai poseda condiţii adecvate vieţii omului. Isaia 24,17-20.
3. Cu foarte puţin timp înainte de venirea Domnului, oamenii care au fost înşelaţi de păstori mincinoşi:
a. Se vor întoarce cu mânie asupra lor pentru a-i ucide.
b. Falşii păstori înşişi vor plânge din pricină că Dumnezeu le va pustii locul de păşune. Isaia 56,9-12; Ier. 25,34-38.
4. Realităţi biblice care trebuiesc ţinute minte:
a. Acum este timpul de probă. Ioan 9,4; 2 Cor 6,1-3.
b. Va fi  un motiv de amară dezamăgire pentru mulţi , faptul că au acceptat teoria cu privire la un al doilea timp de probă. Luca 13,25-28; Mat. 25,12; Apoc. 1,7.
5. Păziţi-vă de aşa-numita teorie a răpirii în taină:
a. Nu este adevărată; este falsăşi trebuie respinsă de orice om care iubeşte adevărul.
b. Această teorie a fost inventată de către Satana în scopul de a putea ţine departe minţile oamenilor de studierea şi cunoaşterea marilor adevăruri profetice pentru timpul nostru.
c. Declaraţiile teologilor în susţinerea acestei teorii nu găsesc nici un fundament biblic, fiind destinate ţinerii poporului la distanţă pentru a nu putea primi solia lui Dumnezeu.
d. Pentru a nu accepta aceste amăgiri trebuie să studiem adevărul pentru zilele noastre şi să-I rămânem credincioşi din toată inima noastră.
Sursa: www.cercetatiscripturile.org