VEDERE DE SUS (II) – autor Titus Cazan

VEDERE DE SUS (II).

În atenția lui Dumnezeu.

Descoperirile lui Dumnezeu, coborârea Domnului Hristos ca Fiu al omului și experiența noastră de credință afirmă solid că planeta Pământ se află în centrul atenției lui Dumnezeu. Considerând mărimea universului, care ne lasă fără grai și nimicnicia noastră, care și ea amuțește orice pretenție, este numai normal să căutăm explicația  acestui interes. Fiindcă suntem atât de mici față de El, răspunsul trebuie să fie în El, nu în noi.

A.  Am fost făcuți după chipul și asemănarea Lui (Generza 1,26.27). Nu ne-am făcut singuri, ci ne-a făcut El. Ce înseamnă acest chip și această asemănare este materie de studiu. Ne încurcă pierderea aproape totală a acestui chip. Continuăm să sperăm în refacere. De ce Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui nu știm. O ființă atât de măruntă, pe o planetă minusculă dintr-un univers colosal? Nu pricepem. Despre îngeri și despre locuitorii altor lumi nu se spune că au fost tot așa creați, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu avem pe cine să întrebăm. Păstrăm în minte întrebarea, ca să I-o punem Domnului, pe pământul cel nou.

Dar, față de subiectul nostru, faptul că ne-a creat după chipul și asemănarea Lui este o motivație puternică a interesului lui Dumnezeu pentru locuitorii acestei planete mici.

B. Dumnezeu iubește lumea, iubește pe oameni. Așa urâți, așa diformați, atât de ignoranți:  “Ai preț în ochii Mei, ești prețuit și te iubesc” (Isaia 43,4).  Care este cauza și care este efectul? Iubește Dumnezeu pe oameni pentru că este ceva valoros în ei? Sau oamenii capătă valoare datorită atenției lui Dumnezeu față de ei? Când începi să iubești pe cineva, nu ai totdeauna o explicație logică pentru aceasta. Și apoi logica noastră merge nu destul de departe.

Dar iubirea lui Dumnezeu pentru oameni, mai exact, pentru fiecare om, este o parte importantă a interesului Său față de ce se întâmplă aici, cu noi.

C. Legământul lui Dumnezeu nu este un contract între părți. Așa a fost legământul vechi, de la Sinai. Când una din părți, poporul Israel, a călcat obligația ei, contractul a devenit nul. Legământul cel nou este croit și afirmat de o singură parte, de Dumnezeu. Partea omului este simplificată la maximum: Omul poate să accepte să intre în acest legământ. Dumnezeu nu Se schimbă. Omul trebuie și poate să rămână în acest legământ, repetând acceptarea lui. Așa au făcut oamenii credincioși din trecut. Câțiva dintre ei au fost luați la cer.

Ce este uimitor în acest legământ este că Dumnezeu îl citează mereu ca motiv al interesului Său față de persoana care l-a acceptat, chiar și față de urmașii acestuia. . Avraam și poporul ieșit din el mai mult răzvrătit și neascultător de cât credincios, sunt exemple impresionante. Dumnezeu respectă legământul Lui cu omul.

D.Planurile de viitor ale lui Dumnezeu pot fi parte din justificarea atenției Lui față de planeta noastră.     Fiul lui Dumnezeu S-a făcut fiu al omului. El este și acum “Fiul omului”. Când va veni a doua oară, cu toți îngerii Lui, în slava poziției Lui înălțate, El ne spune că vine ca “Fiu al omului” (Matei 25,31). Planurile de viitor includ stabilirea centrului activității lui Dumnezeu pe planeta Pământ.

Față  de interesul  justificat al lui Dumnezeu pentru planeta pe care o locuim, rămâne să vedem care  este sensul distrugerii finale a tot ce s-a realizat și a populației ei.

(va urma)

Titus Cazan

Cu permisiune

Sursa: www.tituscazan.com