Atunci când Isus revine, nu-Si instaurează împărătia pe pământ pentru 1000 de ani ?

Atunci când Isus revine, nu-Si instaurează împărătia pe pământ pentru 1000 de ani ?
Intotdeauna am crezut că în timpul mileniului pe pământ vor fi oameni care vor trăi în timpul celor 1000 de ani de pace.In Ioan 14:13 , Isus afirmă că El pregăteste un loc pentru noi si că va veni să ne ia acolo unde este El.
1 Tes. 4:16,17 ne descoperă că vom fi luati să-L întâmpinăm în văzduh. Mat. 16:27 declară că Isus va veni în Slava Tatălui Său, cu îngerii Săi, ca să dea răsplata vesnică. 2 Tes. 1:7,8 adaugă că, atunci când Isus va veni cu îngerii Săi, El va veni într-o flacără de foc pentru a-i pedepsi si nimici pe cei nelegiuiti.
In acord cu Ier. 25:33 , cei pe care Ii va ucide Domnul vor fi întinsi de la un capăt al pământului până la celălalt, fără să fie cineva care să-i îngroape. Ier. 4:23-27 concluzionează că ” nici un om ” nu mai este în viată pe pământul pustiu în timpul celor 1000 de ani.
Apoc. 20:1,2 adaugă faptul că Satana este legat cu un lant al împrejurărilor în ” Adânc ” sau abis. Cuvântul grec ” abussos ” este acelasi cu cel folosit în traducerea greacă a Vechiului Testament ebraic pentru ” pustiu si gol „. în Gen. 1:2, atunci când Dumnezeu a adus lumea la existentă prin Cuvântul Său, pământul era fără formă si gol, un abis întunacat si pustiu – până în clipa când Dumnezeu a despărtit pământul de ape si a creat o lume nouă, plină de viată. Pământul va fi din nou redus la nefiintă. Păcatul va fi distrus. Din abisul lumii vechi, Dumnezeu va crea o lume nouă, minunat de frumoasă (2 Pet. 3:13; Apoc. 21:1-5 ).
Sursa: www.cercetatiscripturile.org