Pãstor sau Mãcelar

Pãstor sau Mãcelar
 
Autor: Viorel Dascãlu, pastor, Conferinþa Moldova
 
„Eu Sunt Pãstorul cel bun. Pãstorul cel bun îºi dã viaþa pentru oi.” (Ioan 10,11)
Cu câþiva ani de zile în urmã, un grup de turiºti care a vizitat Palestina a trãit o întâmplare interesantã. Ghidul le-a explicat cã în Orient ciobanii merg totdeauna înaintea turmelor, iar oile îi urmeazã, pentru cã le cunosc vocea. „Când veþi coborî din avion, veþi observa acest fapt pretutindeni pe unde veþi merge”, le spusese ghidul.
Încurajaþi de ghid, excursioniºtii ardeau de nerãbdare sã ajungã în Palestina, pentru a vedea frumuseþea pãmântului Bibliei ºi pentru a învãþa obiceiurile locului.
Însã, spre surprinderea lor, când au ajuns cu autocarul la marginea unei localitãþi, au observat un om care mâna oile din spate ºi nu mergea înaintea lor, aºa cum li se spusese în avion. Surprins de aceastã situaþie, ghidul a rãmas fãrã cuvinte. A cerut sã se opreascã imediat autocarul, pentru a discuta cu omul acela.
„Cum de mâni oile din spate ºi nu mergi înaintea lor?”, l-a întrebat ghidul, cu mare curiozitate. „Mi s-a spus, iar lucrul acesta l-am observat ºi în excursiile precedente, cã pãstorii din Orient merg totdeauna înaintea oilor, nu le mânã din urmã!”
„Aveþi dreptate, domnule”, i-a rãspuns omul. „În zona noastrã, pãstorii îºi conduc oile mergând totdeauna înaintea turmei! Dar eu nu sunt pãstorul acestei turme, ci mãcelarul care o duce la abator!”
Existã o mare diferenþã între interesul unui pãstor faþã de turmã ºi cel al unui mãcelar. Pãstorul este gata sã-ºi sacrifice viaþa pentru a-ºi cruþa turma, pe când mãcelarul sacrificã turma pentru a-ºi întreþine viaþa!
Ce mult te-a iubit Isus pe tine! Dar ºi pe mine! El ªi-a dat viaþa pentru noi, ca sã putem fi salvaþi. Acum vrea sã fim la fel de iubitori ºi cu alþii, pe care sã-i conducem la El; nu de la spate, ci oferindu-le un exemplu. Sã mergem înaintea lor, sã le arãtãm drumul ºi sã-i putem îndrepta spre staulul cel adevãrat.
Vrei sã începi lucrul acesta chiar de astãzi?

______________________________

Copyright © 2007 – Articole Crestine. Toate drepturile rezervate. Folosirea acestui material se poate face urmand instructiunile din Ghidul de folosire.