Ştim cand nu va veni Domnul ?

Ştim cand nu va veni Domnul ?
Învăţătura creştină se bazează pe un mare eveniment care a avut loc – VENIREA DOMNULUI ca Miel de Jertfă pentru răscumpărarea noastră din păcat -, şi pe un mare eveniment care va avea loc – VENIREA Domnului ca Rege al regilor şi Domn al domnilor pentru proslăvirea celor mântuiţi de El. Acest al doilea eveniment, pe care îl aşteptăm este numit “FERICITA NOASTRĂ NĂDEJDE”.
În acest context nu e de mirare că întrebarea de căpătâi a creştinului este, CÂND VA VENI DOMNUL? Pentru prima dată ea a fost pusă de către ucenici mai înainte de înălţarea Sa, mai înainte chiar de a înţelege că El trebuie să PLECE şi să VINĂ. Cumva subconştient. “Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul VENIRII Tale?” Ce ştiau ucenicii despre VENIREA Domnului, la acel moment, când la înălţarea Sa nu pricepeau nimic şi a trebuit ca îngerii să le spună “Acest Isus care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, VA VENI în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer!”? Uitaseră tot scenariul profetic pe care Domnul îl desfăşurase minţii lor înainte de crucificarea Sa cu puţin şi chiar de mult înainte cel descris în Matei 16, 27 când le spusese “Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi…”.
După Evanghelii au fost scrise Epistolele şi Apocalipsa lui Ioan, în care problema VENIRII DOMNULUI a fost reluată iar şi iar în diferite forme, devenind CREZUL Bisericii.
Evenimentul VENIRII DOMNULUI în slavă, a făcut subiectul cunoaşterii chiar înainte de VENIREA Sa prin întrupare pentru crucificare ca expiere. La ea se referea “Enoh, al şaptelea patriarh” când zicea ceea ce aminteşte Iuda în cartea sa: “Iată a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi”. La ea se referea Zaharia când scria: “Şi atunci, va veni Domnul, Dumnezeul meu, şi toţi sfinţii împreună cu El”. La ea se referea Daniel când profetiza “iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului… I s-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească… o stăpânire veşnică…”  
Între timp, pentru a uşura înţelegerea profeţiilor, următoarea VENIRE a Domnului a fost numită “A DOUA VENIRE” sau “REVENIREA Domnului”. Foarte bine. Acum, avem de înţeles dacă A DOUA VENIRE a DOMNULUI este evenimentul profetic de înaintea MILENIULUI (Apocalipsa 20), sau cel de la sfârşitul MILENIULUI. Cronologic, cea de a DOUA VENIRE a Domnului este cea dinaintea mileniului, pentru că cea de după mileniu, deşi nimeni nu o numeşte încă aşa, ar fi A TREIA VENIRE.
În acest fel de înţeles lucrurile, ar însemna că toate textele profetice (sau majoritatea lor) despre VENIREA DOMNULUI – a doua venire -, se referă la un moment în timp când un eveniment de măreţie nemaipomenită va avea loc. “Cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi VENIREA Fiului omului”. “Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul Omului VENIND pe norii cerului cu putere şi cu o slavă mare. El va trimite pe îngerii Săi cu TRÂMBIŢA RĂSUNĂTOARE şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerului la cealaltă”. “Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui Arhanghel şi cu TRÂMBIŢA lui Dumnezeu, se va pogorî din cer şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi RĂPIŢI toţi împreună cu ei, în nor, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh”. Etc.
Înţelegem că A DOUA VENIRE a Domnului nu este pentru a STA cu noi PE PĂMÂNT, ci pentru a ne LUA cu El în CER. Măreţia acestui eveniment nu dă loc interpretării de “răpire în secret”. Domnul nu are nimic de ascuns. Numai printre oameni răpirile sunt în secret. Cuvântul “răpire” are aici înţelegerea de “smulşi”, “luaţi” cu braţ puternic de sub stăpânirea diavolului şi transferaţi la scenă deschisă în împărăţia slavei.
Cu iertare pentru paranteza făcută, revin la întrebartea de bază: CÂND VA VENI DOMNUL? Cel mai frecvent răspuns, NU ŞTIM. Dar CÂND NU VA VENI DOMNUL? Biblia zice: “NU VA VENI înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării…”. Acum, chiar mă întreb serios: A venit lepădarea de credinţă? S-a descoperit omul fărădelegii? Se poate vorbi despre IMINENŢA venirii Domnului?
Lumea creştină se împarte în: “Domnul poate veni oricând” şi “Domnul nu poate veni mai înainte ca…” Evident nu este vorba de “putinţa” Domnului în înţeles noţional, el fiind OMNIPOTENT, ci de VENIREA Sa practic, concret. Se merge la culcare cu gândul că El poate veni peste noapte, se merge la culcare, de exemplu, că mai întâi trebuie impus semnul fiarei.
NU ŞTIM CÂND VA VENI DOMNUL.
ŞTIM CÂND NU VA VENI DOMNUL.
Dacă ştim când NU va veni Domnul, nu înseamnă că ştim când va veni?
La acest punct o mie de mâini sunt ridicate cu acelaşi răspuns. “Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele”, dar se uită că acest răspuns nu este la întrebarea “CÂND VEI VENI”, pentru că ucenicii nu realizau că VA PLECA, ci este răspuns la întrebarea care îi interesa pe ei, “aşezarea împărăţiei lui Israel”.   Cât priveşte VENIREA DOMNULUI, ce frumos ar fi să ştim mai mult!
Benone Burtescu (dburtescu@aol.com)